Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Бъди истински последовател на Христос

Бъди истински последовател на Христос

 Бъди истински последовател на Христос

„Всяко добро дърво дава добри плодове, а всяко прогнило дърво дава лоши плодове.“ (МАТ. 7:17)

1, 2. По какво се различават истинските последователи на Христос от лъжливите, особено във времето на края?

ИСУС казал, че онези, които лъжливо твърдят, че му служат, ще се различават от неговите истински последователи по плодовете, които дават — техните учения и поведение. (Мат. 7:15–17, 20) Наистина, хората неизбежно се влияят от онова, с което пълнят ума и сърцето си. (Мат. 15:18, 19) Онези, които се хранят с лъжи, дават „лоши плодове“, докато онези, които се поучават от духовната истина, дават „добри плодове“.

2 Двата вида плодове стават съвсем явни във времето на края. (Прочети Даниил 12:3, 10.) Лъжливите християни имат изопачен възглед за Бога и често проявяват преданост към него лицемерно, а онези, които имат духовно прозрение, се покланят на Бога „с дух и истина“. (Йоан 4:24; 2 Тим. 3:1–5) Те се стремят да проявяват качества, подобни на Христовите. Но какво да кажем за нас лично? Докато разглеждаш посочените по–долу пет характерни белега на истинското християнство, се запитай: „Дали поведението ми и онова, на което уча другите, са в пълна хармония с Божието Слово? Дали благодарение на тях истината става привлекателна за хората, които я търсят?“

Да живеем според Божието Слово

3. Кого харесва Йехова, и какво означава това за истинските християни?

3 „Не всеки, който ми казва ‘Господарю, Господарю’, ще влезе в небесното царство — казал Исус, — а само този, който върши волята на моя Баща, който е на небесата.“ (Мат. 7:21) Да, Йехова харесва не онзи, който казва, че е християнин, а онзи, който постъпва като такъв. За истинските последователи на Христос това обхваща целия им начин на живот, включително възгледа им относно парите, светската работа, развлеченията, светските празници и обичаи, брака и взаимоотношенията им с останалите хора. Лъжливите християни обаче възприемат мисленето и пътищата на света, които стават все по–безбожни в тези последни дни. (Пс. 92:7)

4, 5. Как можем да прилагаме в живота си думите на Йехова, намиращи се в Малахия 3:18?

4 Съответно на това пророк Малахия писал: „Вие отново ще видите разликата между праведния и неправедния, между онзи, който служи на Бога, и онзи, който не му служи.“ (Мал. 3:18) Докато размишляваш върху тези думи, се запитай: „Дали съм като хората в света, или съм различен? Дали винаги се стремя да бъда като светските хора, които срещам, било то в училище или на работното място, или се придържам здраво към библейските принципи и дори говоря за тях, когато е уместно?“ (Прочети 1 Петър 3:16.) Разбира се, не искаме да създаваме впечатлението, че сме прекалено праведни, но трябва да бъдем различни от онези, които не обичат Йехова и не му служат.

5 Ако виждаш нужда от подобрение в поведението си, защо не се помолиш на Бога относно това и не придобиеш духовна сила чрез редовно изучаване на Библията, молитва и посещаване на събранията? Колкото повече прилагаш Божието Слово, толкова повече ще даваш „добри плодове“, включително и „плода на устните, които изявяват пред другите [Божието] име“. (Евр. 13:15)

 Да проповядваме за Божието Царство

6, 7. Във връзка с посланието за Царството каква разлика може да бъде видяна между истинските и лъжливите християни?

6 Исус казал: „И в други градове трябва да известя добрата новина за Божието царство, защото за това бях изпратен.“ (Лука 4:43) Защо Божието Царство било главната тема на проповедната служба на Исус? Защото той знаел, че като Цар на това Царство, заедно със своите възкресени, заченати чрез духа братя ще премахне основните причини за човешките страдания — грехът и Дяволът. (Рим. 5:12; Откр. 20:10) Затова Исус наредил на последователите си да проповядват за Царството до края на настоящата система. (Мат. 24:14) Хората, които само се наричат последователи на Христос, не участват в тази дейност. Всъщност те дори и не могат. Защо? Най–малко поради три причини: Първо, те не могат да проповядват за нещо, което не разбират. Второ, на повечето от тях им липсват смирението и смелостта, необходими за понасянето на присмеха и противопоставянето, които могат да се появят, докато споделят посланието за Царството със своите ближни. (Мат. 24:9; 1 Пет. 2:23) И трето, лъжливите християни нямат Божия дух. (Йоан 14:16, 17)

7 От друга страна, истинските последователи на Христос разбират какво представлява Божието Царство и какво ще постигне то. Нещо повече, те поставят интересите на това Царство на първо място в живота си, като проповядват за него по целия свят с помощта на духа на Йехова. (Зах. 4:6) Дали и ти участваш редовно в тази дейност? Стремиш ли се да бъдеш по–добър проповедник на Царството, може би като отделяш повече време за проповедната служба или като ставаш по–резултатен в нея? Някои се опитват да подобрят качеството на службата си, като използват по–добре Библията. „Словото на Бога е живо и оказва силно въздействие“ — писал апостол Павел, който имал обичай да разисква върху Писанието. (Евр. 4:12; Деян. 17:2, 3)

8, 9. (а) Какви случки подчертават стойността на това да използваме Библията в службата си? (б) Как можем да станем по–умели в използването на Божието Слово?

8 Когато бил на служба от врата на врата, един брат прочел Даниил 2:44 на един католик и обяснил как Божието Царство ще установи истински мир и сигурност. Мъжът казал: „Наистина ценя това, че отваряте Библията и ми показвате какво пише в стиха, вместо просто да ми го разкажете.“ Когато друг брат прочел стих на една православна жена от Гърция, тя му задала няколко въпроса, които показали, че проявява интерес. В този случай братът, заедно със съпругата си, отново отговорил с помощта на Библията. По–късно жената казала: „Знаете ли защо имах желание да разговарям с вас? Защото дойдохте на вратата ми с Библията и четохте от нея.“

9 Разбира се, нашата литература е важна и трябва да я предлагаме в службата. Библията обаче е основното издание, което използваме. Затова, ако нямаш обичай да я използваш редовно в проповедната дейност, защо не си поставиш това за цел? Навярно би могъл да подбереш  няколко ключови стиха, които обясняват какво представлява Божието Царство и как то ще разреши конкретните проблеми, тревожещи хората там, където живееш. После бъди готов да прочетеш тези стихове, когато проповядваш от врата на врата.

Да сме горди, че носим Божието име

10, 11. По отношение на употребата на Божието име каква разлика съществува между Исус и мнозина, които твърдят, че го следват?

10 „‘Вие сте ми свидетели — казва Йехова, — че аз съм Бог.’“ (Иса. 43:12) Най–забележителният Свидетел на Йехова, Исус Христос, смятал за голяма чест да носи Божието име и да го изявява на другите. (Прочети Изход 3:15; Йоан 17:6; Евреи 2:12.) Всъщност поради това че известявал името на Баща си, Исус бил наречен „Верният свидетел“. (Откр. 1:5; Мат. 6:9)

11 За разлика от това, мнозина, които твърдят, че представят Бога и неговия Син, проявяват явна липса на уважение спрямо Божието име, като дори го премахват от своите преводи на Библията. В същия дух неотдавна беше издадена директива до католическите епископи, в която се казваше, че „името на Бога, изразено с тетраграмата ЙХВХ, не бива да бъде използвано, нито изговаряно“ по време на религиозни служби. * Какво осъдително мислене!

12. Как през 1931 г. служителите на Йехова започнаха да бъдат дори още по–ясно свързвани с него?

12 Подобно на Христос и на големия „облак свидетели“, които го предшествали, истинските християни са горди, че носят Божието име. (Евр. 12:1) Всъщност през 1931 г. Божиите служители започнаха да бъдат дори още по–ясно свързвани с Йехова, като приеха името Свидетели на Йехова. (Прочети Исаия 43:10–12.) По този начин истинските последователи на Христос станаха „хора, наречени с [Божието] име“, в много специален смисъл. (Деян. 15:14, 17)

13. Как можем да живеем в съгласие с даденото ни от Бога име?

13 Как лично ние можем да живеем в съгласие с това уникално име? Важно нещо е вярно да свидетелстваме за Бога. Павел писал: „‘Всеки, който призове името на Йехова, ще бъде спасен’. Но как ще призоват онзи, в когото не са повярвали? И как ще повярват в онзи, за когото не са чули? А как ще чуят, ако никой не проповядва? И как ще проповядват, ако не са изпратени?“ (Рим. 10:13–15) Освен това ние трябва тактично да изобличаваме религиозните лъжи, които злепоставят нашия Създател, като например учението за огнения ад, което в действителност приписва на Бога на любовта жестоките черти на Дявола. (Йер. 7:31; 1 Йоан 4:8; сравни Марко 9:17–27.)

14. Как реагират някои хора, когато научат Божието лично име?

14 Дали си горд, че носиш името на своя небесен Баща? Помагаш ли и на другите да научат това свято име? Една жена в Париж (Франция) чула, че Свидетелите на Йехова знаят името на Бога, и затова помолила следващата Свидетелка, която срещнала, да ѝ покаже това име в нейната Библия. Когато жената прочела Псалм 83:18, това ѝ направило голямо впечатление. Тя започнала да изучава Библията и сега е сестра, която служи вярно в чужда страна. Когато една католичка, живееща в Австралия, видяла за първи път Божието име в Библията, се разплакала от радост. Вече от много години тя служи като редовна пионерка. Неотдавна, когато Свидетелите в Ямайка показали на една жена Божието име в собствената ѝ Библия, тя също се разплакала от радост. Затова бъди горд, че носиш Божието име, и в подражание на Исус изявявай това скъпоценно име на всички.

„Не обичайте света“

15, 16. Как истинските християни гледат на света, и какви въпроси трябва да си зададем?

15 „Не обичайте света, нито нещата в света! Ако някой обича света, в него няма любов към Бащата.“ (1 Йоан 2:15) Светът и  неговият дух са в пълно противоречие с Йехова и светия му дух. Затова истинските последователи на Христос не се стремят просто да бъдат отделени от света. Те отхвърлят този свят в сърцето си, знаейки, че както писал ученикът Яков, „приятелството със света е вражда с Бога“. (Як. 4:4)

16 Може да бъде предизвикателство да се вслушваме в думите на Яков в свят, който предлага безброй изкушения. (2 Тим. 4:10) Ето защо Исус се молел за своите последователи: „Не те моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от Злия. Те не са част от света, както и аз не съм част от света.“ (Йоан 17:15, 16) Запитай се: „Дали се старая да не бъда част от света? Дали другите знаят какъв е възгледът ми за небиблейските празници и обичаи, както и относно онези, които може би нямат езически произход, но ясно отразяват духа на света?“ (2 Кор. 6:17; 1 Пет. 4:3, 4)

17. Какво може да подтикне хората с честни сърца да застанат на страната на Йехова?

17 Вярно е, че нашата основана на Библията позиция няма да ни спечели одобрението на света, но може да събуди любопитството на хората с честни сърца. Наистина, когато виждат, че вярата ни е здраво основана на Писанието и че обхваща целия ни начин на живот, те може да откликнат положително, като сякаш казват на помазаните: „Ще дойдем с вас, защото чухме, че Бог е с вас.“ (Зах. 8:23)

Да проявяваме истинска християнска любов

18. Какво се включва в проявяването на любов към Йехова и ближния?

18 Исус казал „Обичай своя Бог, Йехова, с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум“ и „Обичай ближния си както себе си“. (Мат. 22:37, 39) Тази любов (на гръцки: „ага̀пи“) е морална любов, която е основана на задължения, принципи и благоприличие, но често включва и дълбоки чувства. Тя може да бъде сърдечна и силна. (1 Пет. 1:22) Тя е точно обратното на егоизма, тъй като се проявява в безкористни думи и дела. (Прочети 1 Коринтяни 13:4–7.)

19, 20. Разкажи случки, които показват каква сила има християнската любов.

19 Тъй като любовта е резултат от действието на Божия свети дух, благодарение на нея истинските християни успяват да постигнат неща, които другите  не могат, като например да преодолеят расовите, културните и политическите бариери. (Прочети Йоан 13:34, 35; Гал. 5:22) Кротките хора биват дълбоко развълнувани, когато виждат такава любов. Например, когато посетил първото си християнско събрание, един млад евреин в Израел бил смаян, като видял братя от еврейски и арабски произход да се покланят на Йехова рамо до рамо. Впоследствие този мъж започнал да посещава събранията редовно и приел библейско изучаване. Дали и ти проявяваш подобна искрена любов към братята си? И дали полагаш усилия да приветстваш сърдечно новодошлите в Залата на Царството независимо от тяхната националност, цвят на кожата или социално положение?

20 Като истински християни, ние се стремим да проявяваме любов към всички. В Салвадор една млада вестителка изучавала Библията с 87–годишна жена, която била католичка и много държала на своята църква. Един ден жената се разболяла сериозно и била откарана в болница. Когато се върнала вкъщи, няколко Свидетелки я посетили и ѝ занесли храна. Те правели това в продължение на около месец. Никой от църквата на жената не отишъл да я види. Какъв бил резултатът? Жената изхвърлила изображенията, които използвала в поклонението си, отписала се от своята църква и подновила изучаването си на Библията. Наистина, християнската любов има сила! Тя може да докосне сърцата по начин, по който думите не могат да го направят.

21. Как можем да имаме сигурно бъдеще?

21 Скоро Исус ще каже на всички, които лъжливо твърдят, че му служат: „Никога не съм ви познавал! Махнете се от мене вие, които вършите беззаконие!“ (Мат. 7:23) Нека тогава да даваме плодове, които почитат както Бащата, така и Сина. Исус казал: „Всеки, който чуе тези мои думи и ги изпълнява, ще бъде оприличен на разумен човек, който е построил къщата си върху скала.“ (Мат. 7:24) Да, ако сме истински последователи на Христос, ще получим Божието одобрение и бъдещето ни ще бъде сигурно, сякаш е построено върху скала!

[Бележка под линия]

^ абз. 11 Някои съвременни католически издания, включително и „Йерусалимска Библия“, предават тетраграмата като „Яхве“.

Спомняш ли си?

• По какво се различават истинските последователи на Христос от лъжливите?

• Посочи някои „плодове“, характерни за истинските християни.

• Какви цели можеш да си поставиш, за да даваш такива плодове?

[Въпроси]

[Снимка на страница 13]

Имаш ли обичай да използваш Библията редовно в проповедната дейност?

[Снимка на страница 15]

Дали другите знаят какъв е възгледът ти за небиблейските празници?