Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

„Стойте непоколебимо и вижте как Йехова ще ви спаси“

„Стойте непоколебимо и вижте как Йехова ще ви спаси“

 „Стойте непоколебимо и вижте как Йехова ще ви спаси“

„Господ е откъм мене; няма да се убоя; що може да ми стори човек?“ (ПСАЛМ 118:6)

1. Какви критични събития са надвиснали над човечеството?

ДНЕС над човечеството са надвиснали събития, с каквито не се е сблъсквало никога досега. Исус предсказал това относно днешното време, като предупредил своите последователи: „Ще настъпи голямо бедствие, каквото не е ставало от началото на света досега, да, няма и да стане повече. И ако Бог не съкрати онези дни, няма да бъде спасен нито един човек, но заради избраните онези дни ще бъдат съкратени.“ (Матей 24:21, 22)

2. Какво възпира началото на голямото бедствие?

2 Небесни сили, невидими за човешките очи, сега възпират това голямо бедствие. Апостол Йоан имал привилегията да види каква е причината за това задържане в едно пророческо откровение, дадено му от Исус. Ето как възрастният апостол описал това: „Видях четирима ангели да стоят върху четирите края на земята и да държат здраво четирите земни вятъра ... И видях друг ангел да се издига от изток и той носеше печата на живия Бог, и извика със силен глас към четиримата ангели ... ‘Не погубвайте земята, морето или дърветата, докато не сложим печат върху челата на робите на нашия Бог.’“ (Откровение 7:1–3)

3. Какво ще се случи първо, когато започне голямото бедствие?

3 Окончателното подпечатване на помазаните „роби на нашия Бог“ наближава своя край. Четирите ангела са готови да освободят тези разрушителни ветрове. Какво ще бъде първото нещо, което ще се случи, когато направят това? Един ангел отговаря на този въпрос: „С такъв стремителен замах ще бъде хвърлен Вавилон, големият град, и никога вече няма да го има.“ (Откровение 18:21) Каква радост ще настъпи в небето, когато стане това — когато световната империя на фалшивата религия бъде унищожена! (Откровение 19:1, 2)

4. Какви събития ни очакват?

4 Всички народи по лицето на земята ще се обединят срещу народа на Йехова. Дали те ще успеят да унищожат верните християни? Може да изглежда така. Но небесните войски, водени от Христос Исус, няма да допуснат това да се случи и ще унищожат човешките армии. (Откровение 19:19–21) Накрая Дяволът и неговите ангели ще бъдат хвърлени в една символична бездна на бездействие. Те няма вече да са в състояние да мамят хората, защото ще бъдат вързани за хиляда години. Какво облекчение ще настъпи за голямото множество на оцелелите след бедствието! (Откровение 7:9, 10, 14; 20:1–3)

5. Каква радост очаква онези, които останат лоялни на Йехова?

5 Скоро ще навлезем в тези чудесни и вдъхващи страхопочитание събития. Всички те са свързани с реабилитирането на правото на Йехова да управлява, с неговото всемирно върховенство. Помисли само: Ако останем лоялни на Йехова и ако  подкрепяме смело неговото върховенство, ще имаме възможността да участваме в освещаването на името на Йехова и в изпълнението на неговата цел. Каква огромна радост ще бъде това!

6. Като имаме предвид наближаващите събития, какво ще изследваме внимателно?

6 Дали сме готови за тези важни събития? Дали проявяваме вяра в спасяващата сила на Йехова? Дали сме уверени, че той ще ни помогне точно навреме и по най–добрия начин? Като си отговаряме на тези въпроси, е добре да помним думите на апостол Павел към неговите събратя християни в Рим: „Всичко, което е било написано преди, е било написано, за да бъдем учени и чрез издръжливостта си и утехата от Писанието да имаме надежда.“ (Римляни 15:4) Сред нещата написани, за да бъдем учени, които ни дават утеха и надежда, е и разказът за това как Йехова избавил израилтяните от желязната хватка на техните египетски потисници. Внимателното изследване на тези вълнуващи събития, чрез които Йехова осигурил избавлението на синовете на Израил, трябва да бъде голямо насърчение за всички нас, които очакваме с нетърпение бързо наближаващото голямо бедствие.

Йехова спасява своя народ

7. Каква напрегната ситуация се развива в Египет през 1513 г. пр.н.е.?

7 Годината е 1513 пр.н.е. Йехова вече е нанесъл девет бедствия върху египтяните. След последното от тях фараонът грубо изгонва Моисей с думите: „Махни се от мене; пази се да не видиш вече лицето ми, защото в деня, когато видиш лицето ми, ще умреш.“ Моисей отговаря: „Добре си рекъл; не ще видя вече лицето ти.“ (Изход 10:28, 29)

8. Какви напътствия за спасение са дадени на израилтяните, и с какъв резултат?

8 Сега Йехова разкрива на Моисей, че ще нанесе още едно, последно бедствие, върху фараона и всички египтяни. На 14 авив (нисан) всички първородни от мъжки пол в египетската земя, хора и животни, ще умрат. Но израилтянските домакинства могат да бъдат запазени, ако изпълнят стриктно Божиите напътствия, дадени на Моисей. Те трябва да напръскат двата стълба и горния праг на вратите на къщите си с кръвта на мъжко агне и да не излизат навън. Какво се случва през същата тази нощ? Ето какво разказва Моисей за това: „И по среднощ Господ порази всяко първородно в Египетската земя.“ Фараонът реагира незабавно. Той извиква Моисей и Аарон и им казва: „Станете ... излезте изсред людете ми и идете, послужете на Йехова, както рекохте.“ И израилтяните тръгват — вероятно над три милиона души, заедно с „голямо разноплеменно множество“. (Изход 12:1–7, 29, 31, 37, 38)

9. По кой път Бог извежда израилтяните от Египет, и защо?

9 Най–близкият път, по–който израилтяните могат да тръгнат, е покрай Средиземно море и  през земята на филистимците. Но това е вражеска територия. Затова, за да не се налага да воюват, Йехова води народа си по пътя през пустинята край Червено море. Въпреки че наброява милиони, множеството е добре организирано. Библейското повествование разказва: „И израилевите синове излязоха от египетската земя строени.“ (Изход 13:17, 18, Ве–2000)

„Вижте как Йехова ще ви спаси“

10. Защо Бог казва на израилтяните да се разположат на стан пред Пиаирот?

10 Следва изумителен обрат на събитията. Йехова казва на Моисей: „Заповядай на израилевите синове да се върнат и да се разположат на стан пред Пиаирот, между Мигдол и морето. Срещу Веелсефон.“ Следвайки тези напътствия, това голямо множество се озовава между планината и Червено море. Положението изглежда безнадеждно! Но Йехова знае какво прави. Той казва на Моисей: „Ще закоравя сърцето на фараона и той ще се спусне да ги гони, но Аз ще се прославя над фараона и над цялата му войска и египтяните ще познаят, че Аз съм Господ.“ (Изход 14:1–4, Ве–2000)

11. (а) Какво предприема фараонът, и как реагират израилтяните? (б) Как отвръща Моисей на обвиненията на израилтяните?

11 Фараонът, разбирайки че е допуснал грешка, като е позволил израилтяните да напуснат Египет, се впуска след тях в ожесточено преследване с 600 от най–добрите си бойни колесници. Когато виждат как египетската войска наближава, израилтяните ужасени започват да викат към Моисей: „Нима нямаше погребални места в Египет, та ти ни доведе да умрем тук, в пустинята?“ Уверен, че Йехова ще ги спаси, Моисей им отговаря: „Не се страхувайте! Стойте непоколебимо и вижте как Йехова ще ви спаси днес! ... Самият Йехова ще воюва за вас, а вие ще стоите спокойно.“ (Изход 14:5–14, НС)

12. Как Йехова спасява своя народ?

12 Думите на Моисей, че самият Йехова ще воюва за израилтяните, се оказват истинни, и ето че се намесват свръхестествени сили. Ангел на Йехова по чудодеен начин премества зад тях облачния стълб, който до този момент е водел израилтяните. И докато от едната страна облачният стълб причинява тъмнина на египтяните, от другата страна същият този стълб дава светлина на израилтяните. (Изход 13:21, 22; 14:19, 20) Подчинявайки се на Божията заповед, Моисей протяга ръката си напред. Повествованието продължава: „Господ направи да се оттегля морето цялата оная нощ от силен източен вятър ... Така израилтяните влязоха всред морето по сухо; и водите бяха за тях преграда от дясната и от лявата им страна.“ Египтяните подновяват преследването, но Йехова е на страната на своя народ. Той всява смут сред египтяните, след което казва на Моисей: „Простри ръката си над морето, за да се върнат водите върху египтяните, върху колесниците им и върху конниците им.“ Унищожението на войската на фараона е толкова пълно, че нито един войник не остава жив! (Изход 14:21–28; Псалм 136:15)

Извлечи поука от спасението на Израил

13. Как реагирали синовете на Израил при избавлението си?

13 Какво въздействие оказало това чудодейно избавление на оцелелите? Моисей и синовете на Израил запели с пълен глас възхвала на Йехова! Те пеели: „Ще пея за Йехова, защото той възвеличи себе си. ... Йехова ще царува до безпределни времена, да, вечно!“ (Изход 15:1, 18, НС) Да, първата им мисъл била да отдадат  възхвала на Бога. Така върховенството на Йехова било изявено.

14. (а) Какво можем да научим за Йехова от случилото се с Израил? (б) Какъв е годишният текст за 2008 година?

14 Каква поука, утеха и надежда получаваме от тези вълнуващи събития? Разбираме, че Йехова е подготвен за всяко изпитание, с което неговият народ може да се сблъска. Той е в състояние да се справи с всяка ситуация. Когато Йехова причинил да задуха силният източен вятър, дори Червено море не се оказало пречка пред израилтяните. И той направил така, че водите на същото това Червено море погребали войската на фараона. Размишлявайки върху това, ние можем да повторим думите на псалмиста, който казал: „Йехова е на моя страна; няма да се страхувам! Какво може да ми направи някой човек?“ (Псалм 118:6, НС) Можем също да бъдем насърчени от думите на Павел, записани в Римляни 8:31: „Ако Бог е на наша страна, кой ще е против нас?“ Каква увереност ни дават тези вдъхновени изказвания! Те успокояват всякакви страхове и съмнения, които може да се появят в нас, и ни изпълват с надежда. Наистина, колко подходящ е нашият годишен текст за 2008 година: „Стойте непоколебимо и вижте как Йехова ще ви спаси!“ (Изход 14:13, НС)

15. Колко важно било послушанието по време на избавлението на Израил от Египет, и колко важно е то днес?

15 Какво още можем да научим от извеждането на израилтяните от Египет? Това, че трябва да сме послушни на Йехова, без значение какво ни казва да направим. Израилтяните послушно изпълнили подробните указания относно подготовката за Пасхата. Те също така послушно останали затворени в къщите си през нощта на 14 нисан. А когато най–сетне напуснали Египет, те трябвало да се придвижват „строени“. (Изход 13:18, Ве–2000) Днес за нас е също толкова важно да следваме напътствията, които ни дава „верният и разумен роб“! (Матей 24:45) Ние трябва внимателно да слушаме словото на Бога, което ‘когато се отклоняваме надясно и когато се отклоняваме наляво, казва: Тоя е пътят, ходете по него’. (Исаия 30:21) С приближаването на началото на голямото бедствие ние сигурно ще получим някои подробни напътствия. И нашето безопасно пътуване през тези кризисни дни ще зависи от това, дали сме в единство с другите лоялни служители на Йехова.

16. Какво можем да научим от това как Бог насочил събитията, за да избави израилтяните?

16 Нека помним също, че ситуацията, в която Йехова поставил израилтяните, изглеждала безизходна — те сякаш  попаднали в капан между планината от едната страна и Червено море от другата. Като че ли това не било правилното решение. Но Йехова държал всичко под контрол и това, което станало, му донесло слава и осигурило спасение на народа му. Днес може би не винаги разбираме ясно защо към някои организационни въпроси се подхожда по определен начин, но имаме всички основания да се доверяваме на ръководството, което получаваме от Йехова чрез верния му канал за общуване. Понякога изглежда сякаш нашите врагове започват да ни превъзмогват. От нашата ограничена гледна точка може би не успяваме да видим цялата картина. Но Йехова може да промени нещата в подходящия момент, точно както направил за израилтяните. (Притчи 3:5)

Имай доверие в Йехова

17. Защо можем да имаме пълно доверие в Божието ръководство?

17 Можеш ли да си представиш чувството на доверие, което изпитвали израилтяните, когато си спомняли за облачния стълб, който ги водел през деня и за огнения стълб, който ги водел през нощта? Това било доказателство, че ангелът на Бога ги насочвал по време на тяхното пътуване. (Изход 13:21, 22; 14:19) Днес ние можем да сме уверени, че Йехова е със своя народ, за да го ръководи, защитава и избавя. Можем изцяло да се доверим на обещанието: „[Йехова] няма да изостави онези, които са лоялни спрямо него. Те ще бъдат пазени до безпределни времена.“ (Псалм 37:28, НС) Нека никога не забравяме могъщите ангелски войнства, които помагат на Божиите служители днес. С тяхната подкрепа ние можем да ‘застанем непоколебимо и да видим как Йехова ще ни спаси’. (Изход 14:13, НС)

18. Защо имаме нужда да си сложим „пълните бойни доспехи от Бога“?

18 Как ще можем да ‘застанем непоколебимо’ на страната на истината? Като носим духовните доспехи, описани от Павел в писмото му до Ефесяните. Обърни внимание, че апостолът ни подканя да си сложим „пълните бойни доспехи от Бога“. Дали носим всяка част от тези духовни доспехи? През идващата календарна година за всеки един от нас ще бъде добре да си направи самоанализ и да се увери, че всяка част от тези доспехи е на мястото си и пасва добре. Нашият враг, Сатана Дяволът, познава нашите слабости и се опитва да ни хване неподготвени или да атакува някое слабо място в нас. Ние „водим борба“ срещу зли духовни сили. Но със силата на Йехова можем да победим! (Ефесяни 6:11–18; Притчи 27:11)

19. Каква привилегия можем да получим, ако издържаме?

19 Исус казал на своите последователи: „Чрез издръжливостта си ще придобиете душите си.“ (Лука 21:19) Нека бъдем сред тези, които издържат вярно на всякакви трудности, с които могат да се сблъскат, и така с Божията незаслужена милост да имаме привилегията да ‘стоим непоколебимо и да видим как Йехова ще ни спаси’.

Как би отговорил?

• Какви вълнуващи събития ни очакват скоро?

• Как Йехова проявил спасяващата си сила през 1513 г. пр.н.е.?

• Какво си решен да правиш занапред?

[Въпроси]

[Текст в блока на страница 20]

Годишният текст за 2008 година ще бъде: „Стойте непоколебимо и вижте как Йехова ще ви спаси!“ (Изход 14:13, НС)

[Снимка на страница 17]

„Всичко, което е било написано преди, е било написано, за да бъдем учени“

[Снимка на страница 18]

Упорството на фараона било пагубно за Египет

[Снимка на страница 19]

Израилтяните били избавени, когато направили всичко, каквото им заповядал Йехова