Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Спомняш ли си?

Спомняш ли си?

 Спомняш ли си?

Дали четенето на последните броеве на „Стражева кула“ ти достави удоволствие? Тогава провери дали ще можеш да отговориш на следните въпроси:

• Защо Старият завет има трайна стойност?

Неговият автор не е някакво жестоко божество, а любещият Бог Йехова. Исус и първите му последователи се позовавали на Еврейските писания. Те съдържат практични съвети относно всекидневния живот и дават чудесна надежда за бъдещето. (1/9, стр. 4–7)

• Какво било доказано с това, че Йехова оставил да мине време, след като Адам и Ева съгрешили?

През изминалите около шест хиляди години било доказано, че Сатана е лъжец, тъй като Адам, Ева и милиони техни потомци умрели. С времето станало ясно, че хората не се справят по–добре, ако са независими от Бога, и че те не притежават нито правото, нито способността да ръководят стъпките си. (15/9, стр. 6, 7)

• Защо Яков не бил укорен за това, че се представил за Исав?

На Яков се полагало по право да получи благословията на баща си, тъй като купил първородството от Исав. Когато разбрал, че е благословил Яков, Исаак не се опитал да промени нещата. Освен това като не се намесил, Бог показал, че иска Яков да получи благословията. (1/10, стр. 31)

• Как това, че хората притежават съвест, опровергава теорията за еволюцията?

Хора от всички раси и народи са готови да помагат на другите, дори ако това означава да изложат себе си на опасност. Ако хората бяха просто животни, които се борят да оцелеят на всяка цена, не би могло да се очаква неегоистично да поставят чуждите интереси над своите. (15/10, стр. 20)

• Защо можем да кажем, че Бог е смирен, и как той проявява това качество?

Като Върховен владетел и Създател, Йехова няма ограничения за разлика от нас. Въпреки това в съгласие с 2 Царе 22:36, НС, Бог е смирен в смисъл, че е загрижен за незначителните хора, които се стремят да са му угодни, и проявява милост към тях. Йехова, така да се каже, се навежда, за да постъпва милостиво с онези, които се боят от него. (1/11, стр. 4, 5)

• Как древни глинени съдове потвърждават записаното в Библията?

В Самария археолози открили парчета глинени съдове, върху които са записани имената на седем рода, споменати в Исус Навиев 17:1–6. Парчета от глинени съдове, открити в Арад, потвърждават информацията в Библията относно свещеническите семейства и съдържат Божието име. Парчета глинени съдове от Лахис хвърлят светлина върху политическата обстановка и смута, който настъпил, преди вавилонците да нападнат Юда. (15/11, стр. 12–14)

• Защо можем да направим заключението, че Лука е написал книгата Деяния?

Евангелието според Лука и книгата Деяния на апостолите са написани за Теофил, което показва, че Лука съставил и двете книги. Употребата на местоименията „ние“, „наш“ и „нас“ показва, че той участвал в някои от споменатите събития. (Деяния 16:8–15) (15/11, стр. 18)

Как един християнин трябва да гледа на лова и риболова?

От времето на Ной Бог е позволил на хората да убиват животни и да ги използват за храна. Въпреки това условието месото да бъде обезкръвявано показва, че е важно хората да проявяват уважение спрямо живота на животните, тъй като той им е даден от Бога. Християните не убиват животните просто за забавление или за да изпитат тръпката от преследването, от улавянето и от умъртвяването на жертвата. Освен това е важно християните да се подчиняват на законите на императора в това отношение и да вземат предвид съвестта на другите. (Римляни 14:13) (1/12, стр. 31)