Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Учи детето си да бъде миролюбиво

Учи детето си да бъде миролюбиво

 Учи детето си да бъде миролюбиво

Силно развълнувана от факта, че семейството ѝ се премества в другия край на страната, осемгодишната Никол споделяла с най–добрата си приятелка Гейбриъл всяка подробност относно заминаването. Един ден Гейбриъл необмислено казала на Никол, че въобще не се интересува от заминаването ѝ. Дълбоко наранена и ядосана, Никол казала на майка си: „Повече никога не искам да виждам Гейбриъл!“

ПОДОБНИ недоразумения в детските години често изискват намеса от страна на родителите — не само за да бъдат преодолени наранените чувства, но и да се покаже на децата как да се справят със ситуацията. Съвсем естествено е малките деца да постъпват по ‘детински’ и те често нямат никаква представа каква вреда могат да причинят думите и действията им. (1 Коринтяни 13:11) Децата имат нужда от помощ, за да развият качествата, допринасящи за мирните взаимоотношения с членовете на семейството и с другите хора.

Християнските родители имат силното желание да научат децата си да ‘търсят мир и да се стремят към него’. (1 Петър 3:11) Щастието, на което се радват миротворците, си заслужава всички усилия, които са необходими, за да бъдат преодолени подозрителността, раздразнението и враждебността. Ако си родител, как можеш да учиш децата си да бъдат миролюбиви?

Изгради в тях желанието да са угодни на „Бога на мира“

Йехова е наречен „Богът на мира“ и в Библията е представен като онзи, който „дава мир“. (Филипяни 4:9; Римляни 15:33) Затова мъдрите родители умело използват Божието Слово, за да внедрят в децата си желанието да са угодни на Бога и да подражават на неговите качества. Например, можеш да помогнеш на своите деца да си представят онова, което апостол Йоан видял в едно забележително видение — впечатляваща смарагдовозелена дъга около престола на Йехова. * (Откровение 4:2, 3) Обясни им, че  тази дъга представлява мира и спокойствието, обграждащи Йехова, и че на това ще се радват всички хора, които са му послушни.

Освен това Йехова осигурява ръководство посредством своя син Исус, който е наречен „Княз на мира“. (Исаия 9:6, 7) Затова чети на децата си и обсъждайте заедно разкази от Библията, в които Исус дава ценни съвети относно избягването на конфликтите и споровете. (Матей 26:51–56; Марко 9:33–35) Обясни им защо Павел, който преди бил „дързък човек“, се променил и по–късно писал, че „робът на Господаря не бива да се кара, а да бъде нежен към всички, ... да се въздържа винаги при сблъсък със зло“. (1 Тимотей 1:13; 2 Тимотей 2:24) Може да бъдеш приятно изненадан от отклика на детето си.

Еван си спомня как, когато бил на седем години, едно момче му се подигравало в училищния автобус. „Толкова се ядосах на това момче, че ми се искаше да му отмъстя! — казва той. — Тогава си спомних нещо, което бях научил вкъщи относно онези, които започват спорове. Знаех, че Йехова иска да ‘не връщам на никого зло за зло’ и да ‘бъда в мир с всички хора’.“ (Римляни 12:17, 18) След това Еван събрал нужната сила и смелост да успокои напрегната ситуация и реагирал по мек начин. Той искал да бъде угоден на Бога на мира.

Бъди миролюбив родител

Дали в твоя дом цари мирна атмосфера? Ако това е така, тогава децата ти могат да научат много неща относно мира, дори и когато не казваш нищо. Успехът на усилията, които полагаш да учиш детето си да бъде миролюбиво, зависи до голяма степен от това доколко ти самият подражаваш на миролюбивата нагласа на Бога и на Христос. (Римляни 2:21)

Ръс и Синди усърдно се стремят да възпитат добре двамата си синове, като ги насърчават да постъпват по любещ начин, когато другите ги дразнят. Синди казва: „Нашето отношение към момчетата ни и към другите, когато възникнат трудности, оказва силно влияние върху начина, по който синовете ни постъпват в подобни ситуации.“

Дори когато допуснеш грешка (А кой родител не греши?), може да използваш възможността да дадеш на децата си ценен урок. Стивън признава: „Случвало се е със съпругата ми Тери да реагираме прекалено остро и да дисциплинираме трите си деца, преди да сме се запознали с всички факти. Когато ставаше това, се извинявахме.“ Тери добавя: „Казвахме на децата си, че съвсем не сме съвършени и че и ние правим грешки. Смятаме, че това не само допринесе за мира в нашето семейство, но и научи децата как да се стремят към мир.“

Дали децата ти се учат как да бъдат миролюбиви, като наблюдават начина, по който се отнасяш към тях? Исус дал следния съвет: „Както искате хората да постъпват с вас, така трябва и вие да постъпвате с тях.“ (Матей 7:12) Въпреки че имаш недостатъци, бъди сигурен, че любовта, която проявяваш към децата си, ще доведе до добри резултати. Те ще откликнат по–охотно, когато наставленията, които им даваш, са поднесени по любещ начин.

Учи ги да не бързат да се гневят

В Притчи 19:11 се казва: „Благоразумието на човека възпира гнева му.“ Как можеш да  помогнеш на децата си да придобият такова „благоразумие“? Дейвид споделя какъв практичен подход са използвали със съпругата му Мариан, който се оказал резултатен при възпитанието на техните син и дъщеря. Той казва: „Когато са разстроени и наранени от нечии думи или постъпки, ние им помагаме да проявят съчувствие. Задаваме им прости въпроси, като: ‘Дали този човек е имал тежък ден? Възможно ли е да ревнува? Дали някой го е наранил?’“ Мариан добавя: „Това по–скоро успокоява децата, вместо да им позволява да се съсредоточават върху отрицателни мисли или да спорят кой е прав и кой не е.“

Такова обучение може да доведе до чудесни резултати. Обърни внимание как Мишел помогнала на своята дъщеря Никол, за която беше споменато в началото, да направи нещо повече от това да възстанови приятелските си взаимоотношения с Гейбриъл. Мишел казва: „С Никол прочетохме 14 глава на книгата „Учи се от великия учител“ *. После ѝ обясних какво имал предвид Исус, като казал, че трябва да прощаваме на някого ‘до седемдесет и седем пъти’. Когато Никол сподели чувствата си, аз внимателно я изслушах и след това ѝ помогнах да усети колко тъжна и разстроена е Гейбриъл от факта, че най–добрата ѝ приятелка се премества толкова далече.“ (Матей 18:21, 22)

Това, че Никол разбрала каква би могла да е причината за необмислените думи на Гейбриъл, ѝ помогнало да развие съчувствие и я подбудило да се обади по телефона на своята приятелка, за да ѝ се извини. Мишел казва: „Оттогава насам Никол е много радостна, когато проявява загриженост към чувствата на другите и прави добри неща за тях, за да ги накара да се почувстват по–добре.“ (Филипяни 2:3, 4)

Помагай на децата си да не се дразнят от грешките на другите или от недоразуменията, които възникват. Ако правиш така, навярно ще изпиташ удовлетворението от това да видиш как децата ти проявяват искрена добронамереност и нежна привързаност към другите. (Римляни 12:10; 1 Коринтяни 12:25)

Покажи на децата си ‘красотата’ на прошката

В Притчи 19:11, НС, четем: ‘Красиво е човек да не забелязва прегрешението.’ Дори и в най–мъчителния момент от своя живот Исус подражавал на своя Баща и проявил прощаваща нагласа. (Лука 23:34) Твоите деца могат да видят колко е „красиво“ да се прощава, когато самите те се почувстват спокойни от това, че ти умееш да прощаваш.

Например петгодишният Уили обича да оцветява картинки с цветни моливи заедно със своята баба. Веднъж обаче бабата на Уили внезапно спряла да оцветява, скарала му се строго и станала от масата. Уили много се натъжил. Баща му Сам казва: „Бабата на Уили страда от болестта на Алцхаймер. Обяснихме това на Уили с прости думи, така че да може да разбере.“ След като напомнил на сина си, че му е било прощавано много пъти и че той трябва да се отнася по същия начин с другите, Сам бил изненадан от реакцията на Уили. Бащата споделя: „Можете ли да си представите как се чувствахме двамата със съпругата ми, като гледахме как малкият ни син отива при 80–годишната си баба, извинява ѝ се и след това я води за ръка отново до масата?“

Когато децата се научат да ‘проявяват търпимост’ по отношение на недостатъците  и грешките на другите, както и да им прощават, това наистина е „красиво“. (Колосяни 3:13) Увери детето си, че дори когато някои хора умишлено се държат по начин, който създава напрежение, миролюбивият отговор може да има голяма сила, понеже „когато са угодни на Господа пътищата на човека, Той примирява с него и неприятелите му“. (Притчи 16:7)

Продължавай да помагаш на детето си да бъде миролюбиво

Когато самите родители са „миротворци“ и използват Божието Слово, за да напътстват децата си „в мир“, това е истинска благословия за децата. (Яков 3:18) Такива родители осигуряват на децата си онова, от което те се нуждаят, за да се справят с конфликтите и да бъдат миролюбиви. А това ще допринася много за тяхното щастие и удовлетворение в живота.

Дан и Кати имат три деца на юношеска възраст, които напредват добре в духовно отношение. Дан казва: „Въпреки че, когато бяха малки, не ни беше никак лесно да ги възпитаваме, сега сме много радостни, че децата ни се справят добре в службата на Йехова. Те се разбират с другите и с готовност им прощават, когато нещо застрашава мира.“ Кати споделя: „Това е особено насърчително за нас, защото мирът е част от плода на Божия дух.“ (Галатяни 5:22, 23)

От всичко дотук става ясно, че като християнски родители, вие имате основателни причини да ‘не се отказвате’ и да ‘не се уморявате’ да учите децата си да постъпват миролюбиво, дори ако отначало изглежда, че не постигат голям напредък. Бъдете сигурни, че докато правите това, „Богът на любовта и на мира ще бъде с вас“. (Галатяни 6:9; 2 Коринтяни 13:11)

[Бележки под линия]

^ абз. 6 Виж илюстрацията на 75 страница в книгата „Грандиозната кулминация на Откровението наближава!“, издадена от Свидетелите на Йехова.

^ абз. 16 Издадена от Свидетелите на Йехова.

[Блок/Снимка на страница 20]

ДАЛИ МЕДИИТЕ ОКАЗВАТ ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ?

В едно есе на тема „Насилието в развлеченията, предлагани от медиите“, публикувано в Мрежата за осведоменост относно медиите, се отбелязва: „Забавната индустрия налага идеята, че проблемите се разрешават с насилие, като показва как и добрите, и лошите герои често прибягват до насилие.“ Само около 10 процента от разгледаните примери на телевизионни предавания, филми и музикални видеоклипове показват лошите последствия от насилието. Вместо това, както се казва в есето, „насилието просто бива представяно като оправдано, нормално и неизбежно средство — най–естественият начин за разрешаване на проблемите“.

Смяташ ли, че е необходимо да направиш промени по отношение на гледането на телевизия в твоя дом? Не позволявай на развлеченията, разпространявани чрез медиите, да подкопаят усилията ти да учиш децата си да бъдат миролюбиви!

[Снимка на страница 17]

Внедри в децата си желанието да са угодни на „Бога на мира“

[Снимка на страница 18]

Отделяй време, за да поправяш нараняващата реч и поведение

[Снимка на страница 19]

Децата ти трябва да се научат да се извиняват и да прощават