Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Подкрепяш ли върховенството на Йехова?

Подкрепяш ли върховенството на Йехова?

 Подкрепяш ли върховенството на Йехова?

„Кажете между народите: Господ царува.“ (ПСАЛМ 96:10)

1, 2. (а) Какво изключително важно събитие се случило около октомври 29 г.? (б) Какво означавало това събитие за Исус?

ОКОЛО октомври 29 г. на земята се случило едно изключително важно и невиждано до този момент събитие. Евангелистът Матей пише: „След като беше покръстен, Исус веднага излезе от водата, и ето, небесата бяха разтворени и Йоан [Кръстител] видя как Божият дух слиза като гълъб и се спуска върху Исус. И ето, от небесата се чу глас, който каза: ‘Това е моят любим син, когото одобрявам.’“ Това е едно от малкото събития, записани и от четиримата евангелисти. (Матей 3:16, 17; Марко 1:9–11; Лука 3:21, 22; Йоан 1:32–34)

2 След като светият дух бил излян върху него, Исус станал Помазаника, тоест Месията, или Христос. (Йоан 1:33) Най–накрая обещаното „семе“ се появило! Пред Йоан Кръстител стоял онзи, чиято пета щяла да бъде наранена от Сатана и онзи, който щял да смаже главата на главния враг на Йехова и на Неговото върховенство. (Битие 3:15) От този момент нататък Исус бил напълно наясно, че трябва да полага максимални усилия да изпълни целта на Йехова по отношение на Неговото върховенство и Царството.

3. Как Исус се подготвил за важната задача, която трябвало да извърши, за да подкрепи върховенството на Йехова?

3 За да се подготви за изпълнението на възложената му задача, ‘Исус, изпълнен със свети дух, тръгнал от река Йордан и бил воден от духа из пустинята’. (Лука 4:1; Марко 1:12) Там в продължение на 40 дни Исус имал време да размишлява дълбоко относно въпроса за върховенството, повдигнат от Сатана, както и относно онова, което трябвало да направи, за да подкрепи правото на Йехова да управлява. Този въпрос засяга всички интелигентни създания, както на небето, така и на земята. Затова би било добре да обърнем внимание на вярната линия на поведение на Исус и да разберем какво трябва да правим, за да покажем, че и ние искаме да подкрепяме върховенството на Йехова. (Йов 1:6–12; 2:2–6)

Въпросът относно върховенството излиза на преден план

4. Чрез кое действие на Сатана въпросът за върховенството излязъл на преден план?

4 Разбира се, никое от гореспоменатите събития не останало незабелязано от Сатана. Без да губи време, той предприел атака срещу основната част на „семето“ на Божията  „жена“. (Битие 3:15, НС) Сатана се опитал да изкуши Исус три пъти, като му предлагал да направи неща, за които изглеждало, че ще му донесат полза, вместо да върши онова, което Баща му искал от него. При третото изкушение вече въпросът относно върховенството бил поставен на преден план. Като показал на Исус „всички царства на света и тяхната слава“, Сатана безочливо му казал: „Всичко това ще ти дам, ако паднеш на колене и ми се поклониш.“ Исус много добре знаел, че Дяволът има власт над „всички царства на света“, и ясно показал своята позиция по въпроса за върховенството, като казал: „Махни се, Сатана! Защото е записано: ‘На своя Бог, Йехова, трябва да се покланяш и само на него да принасяш свята служба.’“ (Матей 4:8–10)

5. Каква трудна задача трябвало да изпълни Исус?

5 Чрез начина си на живот Исус ясно показал, че неговата основна цел била да подкрепя върховенството на Йехова. Исус добре знаел, че трябвало да остане верен до смърт, причинена от Сатана — което било пророчески изобразено чрез нараняването на петата на „семето“ на жената, — за да докаже правотата на Божието върховенство. (Матей 16:21; 17:12) Освен това той трябвало да свидетелства, че Царството на Бога е средството, което Йехова ще използва, за да победи бунтовника Сатана и да възстанови мира и реда сред цялото творение. (Матей 6:9, 10) Какво направил Исус, за да изпълни тази трудна задача?

„Царството на Бога наближи“

6. Как Исус показал, че Царството е средството, което Бог ще използва, „за да унищожи делата на Дявола“?

6 Първо, ‘Исус отишъл в Галилея да проповядва Божията добра новина, като казвал: „Определеното време се изпълни и царството на Бога наближи.“’ (Марко 1:14, 15) Всъщност той казал: „Трябва да известя добрата новина за царството на Бога, защото за това бях изпратен.“ (Лука 4:18–21, 43) Исус обходил земята надлъж и нашир, ‘като проповядвал и известявал добрата новина за Божието царство’. (Лука 8:1) Исус също така вършел много могъщи дела — хранел множества, укротявал природни стихии, лекувал болни и възкресявал мъртви. С тези чудеса Исус доказал, че Бог може да премахне всички вреди и страдания, причинени от бунта в Едем, и така „да унищожи делата на Дявола“. (1 Йоан 3:8)

7. Каква задача възложил Исус на своите последователи, и какъв бил резултатът от техните усилия?

7 За да може добрата новина за Царството да бъде известена във възможно най–пълна степен, Исус събрал една група от свои верни последователи и ги обучил да вършат тази работа. Първо, той упълномощил своите дванайсет апостоли и ги ‘изпратил да проповядват за Божието царство’. (Лука 9:1, 2) След това изпратил 70 други ученици да известяват посланието: „Божието царство наближи до вас.“ (Лука 10:1, 8, 9) Когато те се върнали и разказали на Исус за успеха, който са имали в дейността по проповядване за Царството, той възкликнал: „Видях Сатана вече паднал като светкавица от небето.“ (Лука 10:17, 18)

8. Какво показал ясно Исус чрез начина си на живот?

8 Исус не пестял усилията си и не пропускал нито една възможност да дава свидетелство за Царството. Той работел непрекъснато, ден и нощ, като дори се отказал от обикновените удобства в живота. Веднъж той казал: „Лисиците имат леговища и птиците имат гнезда, но Човешкият син няма къде да положи главата си.“ (Лука 9:58; Марко 6:31; Йоан 4:31–34) Малко преди смъртта си Исус смело заявил пред Понтий Пилат: „Затова дойдох на света — да свидетелствам за истината.“ (Йоан 18:37) Чрез целия си начин на живот Исус показал, че не бил дошъл на земята просто за да бъде велик учител, за да върши чудеса или за да изиграе ролята на жертвоготовен Спасител, а най–вече за да подкрепи волята на Върховния владетел  и да свидетелства за това, че Бог може да изпълни своята воля посредством Царството. (Йоан 14:6)

„Изпълнено е!“

9. Как в крайна сметка Сатана успял да нарани петата на „семето“ на Божията „жена“?

9 Всичко онова, което Исус извършил във връзка с Царството, не се харесало на Божия противник Сатана Дявола. Посредством земната част на своето „семе“ — както чрез политически, така и чрез религиозни водачи — Сатана неведнъж се опитвал да премахне „семето“ на Божията „жена“. От раждането си до края на земния си живот Исус бил обект на атаките на Сатана и на неговите пълчища. Накрая, през пролетта на 33 г. дошло времето Човешкият син да бъде предаден в ръцете на Божия противник, който щял да му нарани петата. (Матей 20:18, 19; Лука 18:31–33) Повествованието, съдържащо се в евангелията, показва как различни хора — от Юда Искариот до главните свещеници, книжниците, фарисеите и римляните — били манипулирани от Сатана да осъдят Исус и да го предадат на болезнена смърт на мъченически стълб. (Деяния 2:22, 23)

10. Какво било най–важното нещо, което Исус ‘изпълнил’ чрез смъртта си на мъченическия стълб?

10 За какво си мислиш, когато си представяш как Исус страда на мъченическия стълб, подложен на бавна и мъчителна смърт? Може би си мислиш за изкупителната жертва, която Исус бил готов да даде в полза на грешното човечество. (Матей 20:28; Йоан 15:13) Или пък се възхищаваш на огромната любов, която Йехова проявил, като осигурил тази жертва. (Йоан 3:16) Сигурно се чувстваш точно както римския стотник, който бил подтикнат да каже: „Няма съмнение, че това беше Божи син.“ (Матей 27:54) Несъмнено всяка една от тези реакции е напълно подходяща. От друга стана, последните думи, които Исус изрекъл на мъченическия стълб, били: „Изпълнено е!“ (Йоан 19:30) Какво било изпълнено? Макар че Исус постигнал много неща по време на своя земен живот и чрез смъртта си, нима той не дошъл на земята главно за да бъде решен въпросът относно върховенството на Йехова? И нима не било предсказано, че като обещаното „семе“, той щял да бъде изпитан докрай от Сатана, за да изчисти името на Йехова от всички укори? (Исаия 53:3–7) Това били тежки отговорности, но Исус ги изпълнил във всяко едно отношение. Наистина Исус изпълнил всичко!

11. Какво ще направи Исус, за да изпълни докрай пророчеството, изречено в Едем?

11 Заради своята вярност и лоялност Исус бил възкресен, но не като човек, а като „дух, който дава живот“. (1 Коринтяни 15:45; 1 Петър 3:18) Йехова казал на своя прославен Син: „Седи отдясно Ми, докле положа враговете ти за твое подножие.“ (Псалм 110:1) Тези „врагове“ включват главния обвинител, Сатана, и всички онези, които съставляват неговото „семе“. Като цар на месианското Царство на Йехова, Исус Христос ще застане начело при унищожаването на всички бунтовници, както в духовната област, така и на земята. (Откровение 12:7–9; 19:11–16; 20:1–3, 10) Тогава ще бъде изпълнено докрай пророчеството от Битие 3:15, а също и думите от молитвата, на която Исус учел своите последователи: „Нека дойде твоето царство. Нека бъде извършена твоята воля както на небето, така и на земята.“ (Матей 6:10; Филипяни 2:8–11)

 Пример, на който да подражаваме

12, 13. (а) Какъв отклик на добрата новина за Царството се наблюдава днес? (б) Какво трябва да имаме предвид, ако искаме да следваме стъпките на Христос?

12 Днес добрата новина за Царството бива проповядвана в много страни, точно както предсказал Исус. (Матей 24:14) В резултат на това милиони хора са отдали живота си на Бога. Те са развълнувани от благословиите, които Царството ще донесе. С нетърпение очакват времето, когато ще живеят вечно в мир и сигурност на райска земя, и с радост споделят с другите надеждата си. (Псалм 37:11; 2 Петър 3:13) Дали и ти си един от тези възвестители на Царството? Ако е така, заслужаваш похвала. Има нещо обаче, което всеки един от нас трябва да има предвид.

13 Апостол Петър писал: „Христос понесе страдания заради вас, като ви остави образец — да следвате отблизо неговите стъпки.“ (1 Петър 2:21) Обърни внимание, че в този случай Петър не споменал пламенността на Исус в проповедната служба, нито уменията му да поучава, а по–скоро неговите страдания. Като очевидец на събитията, Петър добре знаел до каква степен Исус бил готов да страда, за да се подчини на върховенството на Йехова и да докаже, че Сатана е лъжец. Тогава как можем да следваме стъпките на Исус? Трябва да се запитаме: „До каква степен съм готов да страдам, за да подкрепя и отдам почит на върховенството на Йехова? Дали с начина си на живот и с начина, по който изпълнявам службата си, показвам, че за мене е най–важно да подкрепям върховенството на Йехова?“ (Колосяни 3:17)

14, 15. (а) Как реагирал Исус на погрешните съвети и предложения, и защо? (б) Какъв въпрос никога не бива да забравяме? (Използвай мисли от блока „Застани на страната на Йехова“.)

14 Всеки ден сме изправени пред изпитания и пред вземането на решения, било то големи или малки. Как да преценим по какъв начин да постъпим в дадена ситуация? Например как реагираме, когато сме изкушени да направим нещо, което би застрашило нашата християнска позиция? Как реагирал Исус, когато Петър му казал  да бъде добър към себе си? Той категорично отвърнал: „Махни се от мене, Сатана! ... [Ти] не мислиш за това, което е Божие, а за това, което е човешко.“ (Матей 16:21–23) Дали реагираме като Исус, когато ни предложат възможности за забогатяване или за светска кариера, които биха ни навредили в духовно отношение? Когато разбрал, че онези, които видели чудесата му, „се канят да дойдат и да го хванат, за да го направят цар“, Исус бързо се оттеглил. (Йоан 6:15)

15 Защо Исус реагирал толкова твърдо при тези и при други подобни случаи? Защото разбирал, че има нещо по–важно от личната му сигурност и благополучие. Той искал да върши волята на своя Баща и да подкрепя върховенството на Йехова, каквото и да му струвало това. (Матей 26:50–54) Следователно, ако за разлика от Исус в живота си имаме моменти, в които забравяме спорния въпрос за върховенството на Йехова, винаги ще съществува опасност да направим компромис или да постъпим по неправилен начин. Защо? Защото лесно може да станем жертва на хитростите на Сатана, който е много умел в това да прави погрешното да изглежда привлекателно, както направил, за да измами Ева. (2 Коринтяни 11:14; 1 Тимотей 2:14)

16. Каква трябва да е крайната ни цел, когато помагаме на другите?

16 В проповедната си служба ние се стремим да говорим с хората за онова, което ги тревожи, и да им покажем как Библията отговаря на техните въпроси. Това е резултатен метод да събудим интереса им към изучаването на Библията. Крайната ни цел обаче не е просто да помогнем на хората да научат какво казва Библията или какви благословии ще донесе Божието Царство. Трябва да им помогнем да разберат основния въпрос относно върховенството. Дали те са готови да станат истински християни, да вземат „мъченическия си стълб“ и да страдат заради Царството? (Марко 8:34) Готови ли са да се присъединят към редиците на хората, които подкрепят върховенството на Йехова и по този начин доказват, че Сатана е лъжец и клеветник? (Притчи 27:11) За нас е привилегия да помогнем както на себе си, така и на другите, да направят това. (1 Тимотей 4:16)

Когато Бог стане „всичко за всекиго“

17, 18. Какво славно време можем да очакваме, ако показваме, че подкрепяме върховенството на Йехова?

17 Ако днес правим всичко, което е по силите ни, за да покажем чрез своето поведение и служба, че подкрепяме върховенството на Йехова, можем да очакваме времето, когато Исус Христос „ще предаде на своя Бог и Баща царството“. Кога ще стане това? Апостол Павел обяснил: „След като е унищожил всяко управление, всяка власт и сила. Защото той трябва да царува, докато Бог не положи всички врагове под краката му. ... [Тогава] сам Синът ще се подчини на онзи, който му подчини всичко, така че Бог да бъде всичко за всекиго.“ (1 Коринтяни 15:24, 25, 28)

18 Само колко славно ще бъде времето, когато Бог стане „всичко за всекиго“! Царството вече ще е изпълнило целта си. Всички противници на върховенството на Йехова ще са унищожени. В цялата вселена отново ще царят мир и ред. Всички творения ще пеят с думите на псалмиста: „Отдайте Господу славата, дължима на името Му. ... Кажете между народите: Господ царува.“ (Псалм 96:8, 10)

Можеш ли да отговориш?

• Как Исус показал, че въпросът за Божието върховенство е на първо място в неговия живот?

• Какво било най–важното нещо, което Исус ‘изпълнил’ чрез своята служба и смърт?

• Как можем да покажем, че подкрепяме върховенството на Йехова, следвайки примера на Исус?

[Въпроси]

[Блок/Снимки на страница 29]

ЗАСТАНИ НА СТРАНАТА НА ЙЕХОВА

Много братя в Корея, както и в други страни знаят, че когато християните са изправени пред тежки изпитания, ще е от полза да помнят причината, поради която се сблъскват с подобни проблеми.

Един Свидетел на Йехова, който бил в затвора по време на бившия съветски режим, разказва: „Онова, което ни помогна да издържим, беше това, че ясно разбирахме спорния въпрос, повдигнат в градината Едем — въпросът относно правото на Бога да управлява. ... Знаехме, че имаме възможност да застанем на страната на управлението на Йехова. ... Това ни направи силни и ни помогна да запазим своята неопетненост.“

Друг Свидетел обяснява какво помогнало на него и на събратята по вяра, докато били в трудов лагер: „Йехова ни подкрепяше. Въпреки трудните условия бяхме духовно будни. Винаги се насърчавахме помежду си, като си припомняхме, че сме застанали твърдо на страната на Йехова в спорния въпрос за всемирното върховенство.“

[Снимка на страница 26]

Как Исус подкрепил върховенството на Йехова, когато бил изкушаван от Сатана?

[Снимка на страница 28]

Какво било „изпълнено“ чрез смъртта на Исус?