Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Върховенството на Йехова и Царството на Бога

Върховенството на Йехова и Царството на Бога

 Върховенството на Йехова и Царството на Бога

„Твое, Господи, е величието, и силата, и великолепието, и сиянието, и славата ..., Твое е царството, Господи.“ (1 ЛЕТОПИСИ 29:11)

1. Защо Йехова е законният владетел на вселената?

„ГОСПОД е поставил престола Си на небето; и Неговото царство владее над всичко.“ (Псалм 103:19) С тези думи псалмистът посочил каква е основната истина относно управлението. Тъй като е Създател, Йехова Бог е законният Върховен владетел на вселената.

2. Как Даниил описал духовните владения на Йехова?

2 Разбира се, за да може един владетел да упражнява своята власт, трябва да има поданици. В началото Йехова владеел над духовните личности, които бил създал — първо, своят единороден Син, а след това и множество ангели. (Колосяни 1:15–17) Много по–късно в потока на времето пророк Даниил получил едно видение, чрез което имал възможност да надникне в небесната област. Ето какво разказал той: „Гледах, догдето се положиха престоли, и Старият по дни седна. ... Милион служители Му слугуваха, и мириади по мириади стояха пред Него.“ (Даниил 7:9, 10) В продължение на милиарди години Йехова, „Старият по дни“, управлявал като Върховен владетел над своето огромно и добре организирано семейство от духовни синове, които са „служители“, изпълняващи неговата воля. (Псалм 103:20, 21)

3. Как върховната власт на Йехова обхванала и физическата вселена?

3 След време Йехова разширил обсега на своето управление, като създал обширната и сложно устроена физическа вселена, част от която е планетата Земя. (Йов 38:4, 7) Наблюдавани от земята, небесните тела се движат с такава последователност и точност, че изглеждат така, сякаш нямат нужда някой да ги насочва или контролира. Въпреки това псалмистът заявил: „[Йехова] заповяда, и те се създадоха; и утвърди ги от века и до века, като издаде постановление, което няма да премине.“ (Псалм 148:5, 6) Йехова винаги е упражнявал своята върховна власт, като е насочвал, регулирал и ръководил дейностите в духовната област и физическата вселена. (Неемия 9:6)

4. По какъв начин Йехова упражнява своето върховенство над хората?

4 Когато създал първата човешка двойка, Бог упражнил своето върховенство и по още един начин. Освен, че осигурил на хората всичко, от което се нуждаели, за да се радват на смислен и удовлетворяващ  живот, Йехова им дал правото да владеят над по–нисшите творения на земята, тоест поверил им известна власт. (Битие 1:26–28; 2:8, 9) От всичко това разбираме съвсем ясно, че Божието управление е не само милостиво и добро, но и оказва чест и придава достойнство на своите поданици. Докато се подчинявали на върховенството на Йехова, Адам и Ева имали възможността да живеят вечно в своя земен райски дом. (Битие 2:15–17)

5. Какво можем да кажем за начина, по който Йехова упражнява своето върховенство?

5 Какви изводи можем да си направим от всичко, казано дотук? Първо, Йехова винаги е упражнявал своето върховенство над цялото си творение. Второ, чрез начина си на управление Бог проявява благосклонност и придава достойнство на своите създания. И накрая, ако се подчиняваме на Божието управление и го подкрепяме, ще получим вечни благословии. Не е чудно, че царят на древния Израил, Давид, бил подтикнат да каже: „Твое, Господи, е величието, и силата, и великолепието, и сиянието, и славата; защото всичко е Твое, що е на небето и на земята; Твое е царството, Господи, и Ти си нависоко, като глава над всичко.“ (1 Летописи 29:11)

Защо е необходимо Царството на Бога?

6. Каква е връзката между Божието върховенство и Божието Царство?

6 След като Йехова, Върховният владетел на вселената, винаги е упражнявал своята власт и сила, тогава защо е необходимо Царството на Бога? Обикновено един владетел упражнява своята власт посредством някаква уредба за управление, на която са подчинени неговите поданици. Подобно на това Царството на Бога е израз на Божието всемирно върховенство спрямо неговите творения — средството, или уредбата, чрез която той управлява.

7. Защо Йехова упражнил своето върховенство по един нов начин?

7 Йехова е проявявал своето върховенство по различни начини през различните периоди от историята. Той упражнил върховната си власт по един нов начин в отговор на една нова ситуация, която възникнала. До нея се стигнало, когато един разбунтувал се духовен син на Бога, Сатана, успял да подтикне Адам и Ева да се разбунтуват срещу управлението на Йехова. Чрез този бунт било отправено предизвикателство спрямо върховенството на Бога. По какъв начин? Като казал на Ева, че ‘никак няма да умре’, ако яде от забранения плод, Сатана намекнал, че Йехова лъже и следователно не е достоен за доверие. Сатана казал още на Ева: „Знае Бог, че в деня, когато ядете от него [забранения плод], ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото.“ Сатана навел Адам и Ева на мисълта, че животът им щял да бъде по–добър, ако пренебрегнат заповедта на Бога и тръгнат по свой независим път. (Битие 3:1–6) Тези действия били директно предизвикателство спрямо правото на Бога да управлява и спрямо начина, по който той прави това. Как щял да постъпи Йехова?

8, 9. (а) Как би се справил един човешки владетел с бунт в своите владения? (б) Какво направил Йехова в отговор на бунта в Едем?

8 Какво очакваме да направи един владетел, ако във владенията му избухне отявлен бунт? Онези, които са добре запознати с историята, вероятно могат да си спомнят примери за подобни ситуации. Вместо да пренебрегне станалото, в повечето случаи един владетел — дори и да е благосклонна личност — би осъдил бунтовниците, обявявайки ги за виновни в измяна. След това владетелят може би ще упълномощи някого, който да потуши бунта и да възстанови мира. По подобен начин Йехова показал, че изцяло контролира положението, като предприел незабавни действия и произнесъл присъда  срещу бунтовниците. Той обявил Адам и Ева за недостойни за дара на вечния живот и ги изгонил от Едемската градина. (Битие 3:16–19, 22–24)

9 Когато произнесъл присъдата си срещу Сатана, Йехова разкрил един нов израз на своето върховенство — средството, чрез което ще възстанови мира и реда в цялото си владение. Бог казал на Сатана: „Ще причиня вражда между тебе и жената и между твоето семе и нейното семе. То ще ти смаже главата, ти ще му нараниш петата.“ (Битие 3:15, НС) Така Йехова разкрил, че целта му е да упълномощи едно „семе“, което да смаже Сатана и неговите сили и да докаже правотата на Божието върховенство. (Псалм 2:7–9; 110:1, 2)

10. (а) От кого се състои „семето“? (б) Какво казал апостол Павел относно изпълнението на първото пророчество?

10 Оказало се, че това „семе“ се състои от Исус Христос и от една точно определена група от негови съвладетели. Заедно те съставят Божието месианско Царство. (Даниил 7:13, 14, 27; Матей 19:28; Лука 12:32; 22:28–30) Всичко това обаче не било разкрито веднага. Всъщност изпълнението на първото пророчество останало ‘свещена тайна, която била пазена в мълчание дълго време’. (Римляни 16:25) Векове наред верните служители на Бога копнеели за времето, когато „свещената тайна“ щяла да бъде разкрита и първото пророчество щяло да бъде изпълнено, за да се реабилитира върховенството на Йехова. (Римляни 8:19–21)

„Свещената тайна“ бива разкрита постепенно

11. Какво разкрил Йехова на Авраам?

11 С течение на времето Йехова постепенно разкривал отделни аспекти на „свещената тайна на Божието царство“. (Марко 4:11) Сред хората, на които били открити тези аспекти, бил Авраам, който бил наречен „приятел на Йехова“. (Яков 2:23) Йехова обещал на Авраам, че ще го ‘направи голям народ’. По–късно Бог му казал още: „Царе ще произлязат от тебе“ и „в твоето потомство ще се благословят всичките народи на земята“. (Битие 12:2, 3; 17:6; 22:17, 18)

12. Как се проявявало „семето“ на Сатана след Потопа?

12 В дните на Авраам вече имало хора, които се опитвали да управляват другите и да упражняват власт над тях. Например за Нимрод, правнукът на Ной, Библията казва: „Той беше първият, който започна да проявява могъщество на земята. Той беше могъщ ловец, противопоставящ се на Йехова.“ (Битие 10:8, 9, НС) Ясно е, че Нимрод и други самопровъзгласили се владетели били просто марионетки в ръцете на Сатана. Те и техните поддръжници станали част от „семето“ на Сатана. (1 Йоан 5:19)

13. Какво предсказал Йехова чрез Яков?

13 Въпреки усилията на Сатана да осигури човешки владетели целта на Йехова продължава да напредва към изпълнението си. Чрез внука на Авраам, Яков,  Йехова разкрил следното: „Не ще липсва скиптър от Юда, нито управителев жезъл отсред нозете му, докле дойде Сило; и нему ще се покоряват племената.“ (Битие 49:10) Думата „Сило“ означава „онзи, на когото принадлежи по право“ или „онзи, на когото се полага“. Следователно според тези пророчески думи трябвало да се появи някой, който имал законното право да получи „скиптъра“, или върховенството, и „управителевия жезъл“, или управлението над „племената“, тоест над цялото човечество. Кой щял да бъде този владетел?

„Докле дойде Сило“

14. Какъв договор сключил Йехова с Давид?

14 От потомците на Юда първият, когото Йехова избрал за цар на своя народ, бил пастирът Давид, синът на Йесей. * (1 Царе 16:1–13) Въпреки своите грехове и грешки, Давид получил одобрението на Йехова, тъй като останал лоялен спрямо неговото върховенство. Повече светлина върху пророчеството, изречено в Едем, била хвърлена, когато Йехова сключил договор с Давид, като му казал: „Ще въздигна потомеца ти подир тебе, който ще излезе из чреслата ти, и ще утвърдя царството му.“ Тези думи не се отнасяли единствено за прекия наследник на Давид, синът му Соломон, тъй като в договора се казвало: „Аз [Йехова] ще утвърдя престола на царството му до века.“ Договорът с Давид показал ясно, че в определеното време обещаното „семе“ на Царството щяло да се роди в родословната линия на Давид. (2 Царе 7:12, 13)

15. Защо може да се каже, че царството на Юда било предобраз на Божието Царство?

15 С Давид започнала една линия от царе, които били помазвани с миро от първосвещеника. Затова тези царе можели да бъдат наречени помазаници, или месии. (1 Царе 16:13; 2 Царе 2:4; 5:3; 3 Царе 1:39) За тях се казвало, че седят на престола на Йехова и управляват като царе, които са представители на Йехова в Йерусалим. (2 Летописи 9:8) В този смисъл царството на Юда представяло Божието Царство и било израз на върховенството на Йехова.

16. Какви били резултатите от управлението на юдейските царе?

16 Когато царят и народът се подчинявали на върховенството на Йехова, те имали Неговата защита и благословия. Пример за това е управлението на цар Соломон. То се отличавало с изключителен мир и несравнимо благополучие и ни осигурява пророчески предобраз на управлението на Божието Царство, по време на което влиянието на Сатана ще бъде напълно премахнато и върховенството на Йехова ще бъде реабилитирано. (3 Царе 4:20, 25) За съжаление повечето царе от Давидовия род не живеели според изискванията на Йехова и народът затънал в идолопоклонство и неморалност. Накрая Йехова позволил царството да бъде унищожено от вавилонците през 607 г. пр.н.е. Изглеждало така, сякаш Сатана бил успял да разклати доверието във върховенството на Йехова.

17. Какво показва, че въпреки падането на Давидовото царство Йехова все още имал пълен контрол над нещата?

17 Падането на Давидовото царство и предшестващото го поражение на северното Царство на Израил не били доказателства за неспособността на Йехова да управлява или за провала на неговото върховенство, а по–скоро показвали какви са тъжните последствия от влиянието на Сатана и независимостта от Бога. (Притчи 16:25; Йеремия 10:23) За да покаже, че все още упражнява своето върховенство, Йехова заявил чрез пророк Езекиил: „Снеми митрата и свали короната. ... Аз ще я катурна, катурна, катурна, та и това няма да трае, докле дойде оня, комуто принадлежи; и нему ще я  дам.“ (Езекиил 21:26, 27) Тези думи показвали, че обещаното „семе“, онзи, „комуто принадлежи“, все още не бил дошъл.

18. Какво известил ангел Гавриил на Мария?

18 Нека се прехвърлим напред във времето около 2 г. пр.н.е. Ангел Гавриил бил изпратен при една девица на име Мария, която живеела в галилейския град Назарет, намиращ се в северната част на Палестина. Той ѝ казал: „Ще заченеш, ще родиш син и ще го наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще бъде наречен син на Всевишния Бог. И Йехова Бог ще му даде престола на баща му Давид, и той завинаги ще царува над дома на Яков, и царството му няма да има край.“ (Лука 1:31–33)

19. За какво вълнуващо събитие наближило времето след раждането на Исус?

19 Най–накрая наближило времето „свещената тайна“ да бъде разкрита. Главната част на обещаното „семе“ скоро щяла да се появи. (Галатяни 4:4; 1 Тимотей 3:16) Сатана щял да му нарани петата. От своя страна обаче „семето“ ще нарани главата на Сатана, като отстрани него и пълчищата му завинаги. То щяло да свидетелства също за това как посредством Царството на Бога цялата вреда, нанесена от Сатана, ще бъде премахната и върховенството на Йехова ще бъде реабилитирано. (Евреи 2:14; 1 Йоан 3:8) Как Исус щял да постигне всичко това? Какъв пример ни е оставил да следваме? Отговорите на тези въпроси ще намерим в следващата статия.

[Бележка под линия]

^ абз. 14 Първият избран от Бога цар на Израил, Саул, бил от племето Вениамин. (1 Царе 9:15, 16; 10:1)

Можеш ли да обясниш?

• Защо Йехова е законният владетел на вселената?

• Защо Йехова решил да установи Царството?

• Как Йехова постепенно разкривал „свещената тайна“?

• Какво показва, че Йехова имал пълен контрол над нещата въпреки падането на Давидовото царство?

[Въпроси]

[Снимка на страница 23]

Какво предсказал Йехова чрез Авраам?

[Снимка на страница 25]

Защо падането на Давидовото царство не е доказателство за провала на върховенството на Йехова?