Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Да живеем в хармония с Божията воля днес

Да живеем в хармония с Божията воля днес

 Да живеем в хармония с Божията воля днес

„[Христос] умря, така че всички живи да не живеят повече за себе си.“ (2 КОРИНТЯНИ 5:15)

1. Разкажи какво преживяване имал един мисионер.

„НАШИЯТ автомобил беше първият невоенен автомобил, който пристигна в едно отдалечено африканско селце след края на гражданската война — си спомня един мисионер на име Арън *. — Всякакви връзки с малкия сбор там бяха прекъснати и трябваше да се погрижим за нуждите на братята. Освен храна, дрехи и библейска литература, занесохме видеокасетата „Свидетелите на Йехова — организацията зад това име“ *. В селското „кино“, което представляваше огромна сламена колиба с видеокасетофон и телевизор, се стекоха толкова много заинтересувани хора, че трябваше да покажем филма два пъти. Впоследствие много от присъстващите започнаха да изучават Библията. Очевидно наистина си струваше да положим тези усилия.“

2. (а) Защо християните решават да използват живота си в служба на Бога? (б) Кои въпроси ще разгледаме?

2 Защо Арън и приятелите му предприели такова трудно пътуване? Те са отдали на Бога живота си, подтикнати от признателност за изкупителната жертва на Исус Христос, и искат да го използват в хармония с Божията воля. Като тях, всички отдадени на Бога християни са решили „да не живеят повече за себе си“, а да дават всичко, на което са способни, за „добрата новина“. (2 Коринтяни 5:15; 1 Коринтяни 9:23) Те знаят, че когато дойде краят на тази система, всичката слава и всичките пари в света няма да имат никаква стойност. Затова, тъй като са живи и сравнително здрави, те искат да използват живота и силите си, за да вършат Божията воля. (Еклисиаст 12:1) Как ние лично можем да правим това? Откъде можем да черпим сили и смелост, за да действаме по този начин? Какви възможности съществуват, за да участваме по–пълно в службата?

Стъпки към напредъка

3. Какви основни неща са включени във вършенето на Божията воля?

3 Истинските християни искат да вършат Божията воля през целия си живот. Обикновено човек, който има това желание, най–напред започва да чете Библията ежедневно, записва се в Теократичното училище за проповедна служба, участва в проповедната дейност, и напредва към покръстване. Във връзка с напредъка апостол Павел казал: „Размишлявай върху тези неща, бъди погълнат от тях, за да бъде твоят напредък явен пред всички.“ (1 Тимотей 4:15) Напредъкът на един християнин не му дава основания да се хвали, а отразява решимостта му да върши неегоистично волята на Бога. Ако действаме по този начин, показваме, че позволяваме на Бога да ни ръководи във всички области на живота, а той определено може да прави това много по–добре от нас. (Псалм 32:8)

4. Как можем да отхвърлим ненужното безпокойство?

4 Ако обаче се колебаем в решенията си или сме прекалено загрижени за себе си, това ще ни пречи да напредваме в службата си за Бога. (Еклисиаст 11:4) Следователно, за да намираме истинска радост в това да служим на Бога и на другите, първо може да е необходимо да преодолеем собствените си притеснения. Пример за това е Ерик,  който обмислял дали да служи в чуждоезичен сбор. Той се безпокоял дали сборът ще го приеме, дали братята ще му допаднат и дали ще изгради добри отношения с тях. Ерик разказва: „Накрая разбрах, че трябва да съм загрижен повече за братята, отколкото за себе си. Реших, че повече няма да се тревожа за тези неща и че ще се съсредоточа върху онова, което мога да дам на другите. Молех се за помощ и започнах да действам. Сега изпитвам голяма радост от службата в този сбор.“ (Римляни 4:20) Да, колкото повече даваме от себе си в службата за Бога и за другите, толкова по–голяма радост и удовлетворение ще изпитваме.

5. Защо е необходимо внимателно да преценяваме действията си, за да можем да вършим волята на Бога? Дай пример.

5 За да вършим успешно Божията воля, е необходимо също внимателно да преценяваме действията си. Например, ще избягваме да трупаме дългове, защото те могат да ни превърнат в роби на тази система и да ограничат службата ни към Бога. Библията ни напомня: „Който взема на заем, е слуга на заемодавеца.“ (Притчи 22:7) Ако разчитаме на Йехова и поставяме духовните неща на първо място, ще ни бъде по–лесно да преценяваме правилно нещата. Пример за това са Гуомин и двете му сестри, които живеят с майка си в район, в който наемите са много високи, а постоянна работа се намира трудно. Те обаче се справят, като внимателно разпределят средствата си и делят разходите си, и така разполагат с необходимите неща, дори когато не всички имат работа. Гуомин казва: „Понякога не всички имаме доходи, но въпреки това успяваме да сме пионери и да се грижим добре за майка си. Радваме се, че тя не иска да пренебрегнем духовните си дейности, за да ѝ осигурим по–удобен живот.“ (2 Коринтяни 12:14; Евреи 13:5)

6. Какъв пример показва как можем да приведем живота си в хармония с Божията воля?

6 Ако си погълнат от различни занимания, независимо дали се стремиш към финансова сигурност, или си зает с други дейности, може да е необходимо да направиш големи промени, за да поставиш на първо място Божията воля. Обикновено обаче това не става бързо и ако в началото допускаш някои грешки, не си мисли, че си се провалил. Да разгледаме примера на Коичи, който отделял прекалено много време за развлечения. Като младеж, той изучавал Библията, но после престанал и години наред видеоигрите владеели живота му. Един ден той си казал: „Какво правя? Вече минах трийсетте, а не правя нищо смислено в живота си!“ Тогава възобновил своето изучаване на Библията и приел помощ от сбора. Макар че промените ставали постепенно, Коичи не се отказвал. След много молитви и с любещата помощ на другите най–накрая той успял да се освободи от вредния си навик. (Лука 11:9) Днес той се радва да служи като помощник–служител.

Бъди уравновесен

7. Защо е важно да бъдем уравновесени в службата си за Бога?

7 Несъмнено като вършим Божията воля, трябва да даваме най–доброто от себе си. Не бива да сме мързеливи и да скъпим силите си. (Евреи 6:11, 12) Въпреки това Йехова не иска да се изтощим напълно във физическо, умствено или емоционално отношение. Ние показваме, че сме уравновесени, като смирено признаваме, че не можем да вършим Божията воля със собствени сили. Така прославяме Бога. (1 Петър 4:11) Йехова ни обещава да ни даде необходимата сила, за да му служим, но трябва да се съобразяваме с ограниченията си, а не да правим неща, които той не очаква от нас. (2 Коринтяни 4:7) За да можем да продължаваме да служим на Бога, без да се изтощим, трябва да разпределяме мъдро силите си.

8. Какво установила една млада християнка, след като известно време се стараела да дава най–доброто от себе си едновременно на света и на Йехова, и какво променила тя?

8 Джи Хе живее в източна Азия и две години работила на място, където напрежението било голямо, като същевременно била и пионерка. Тя разказва: „Опитвах се да давам най–доброто от себе си едновременно на Йехова и на света, но спях само по пет часа всяка нощ. Накрая не ми оставаха никакви умствени сили за истината и почти не намирах  радост в духовните дейности.“ Джи Хе започнала да търси по–лека работа, за да може да служи на Йехова „с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си ум и с цялата си сила“. (Марко 12:30) Тя казва: „Въпреки натиска от членовете на семейството ми да се стремя към успех във финансово отношение, аз се стремях да поставям волята на Бога на първо място. Сега пак имам достатъчно пари за основните неща, включително и за прилични дрехи. Освен това е хубаво човек да спи повече! Намирам радост в службата и се чувствам по–здрава в духовно отношение, защото вече по–рядко съм заобиколена от нещата в света, които отвличат вниманието.“ (Еклисиаст 4:6; Матей 6:24, 28–30)

9. Какво влияние може да окажат нашите усилия на хората, които посещаваме в службата?

9 Не всеки може да служи на Бога като целодневен проповедник. Ако се бориш с напреднала възраст, лошо здраве или някакви други ограничения, бъди сигурен, че Йехова дълбоко цени твоята вярност и всеотдайната ти служба, независимо колко можеш да му дадеш. (Лука 21:2, 3) Никой от нас не бива да подценява влиянието, което могат да окажат на другите нашите усилия, колкото и скромни да са те. Например може да се разочароваме, ако в домовете, които посещаваме, никой не откликва на посланието, което носим. Но домакините може дълго да помнят нашето посещение и да говорят за него, дори да не са ни отворили вратата! Ние не очакваме всеки, който чуе добрата новина, да откликне благоприятно, но в някои случаи това ще стане. (Матей 13:19–23) Други може да откликнат след време, когато събитията в света или обстоятелствата в живота им се променят. Нека да помним, че като даваме всичко по силите си в проповедната дейност, ние вършим делото на Бога и сме негови „сътрудници“. (1 Коринтяни 3:9)

10. Какви възможности има пред всички вестители в сбора?

10 Освен това всички можем да помагаме на членовете на семейството си и на своите братя и сестри по вяра. (Галатяни 6:10) Положителното влияние, което оказваме на другите, може да остави дълбок и траен отпечатък в умовете и сърцата им. (Еклисиаст 11:1, 6) Когато старателно изпълняват задачите си, старейшините и помощник–служителите допринасят за духовното здраве на сбора и в резултат на това вестителите участват по–пълно в християнските дейности. Можем да бъдем сигурни,  че когато сме „много заети в делото на Господаря“, усилната ни работа „не е напразна“. (1 Коринтяни 15:58)

Направи Божията воля основна цел в своя живот

11. Какви възможности за служба може да има извън местния сбор?

11 Като християни ние обичаме живота и искаме да прославяме Бога с всичко, което правим. (1 Коринтяни 10:31) Като вярно полагаме усилия да проповядваме добрата новина за Царството и да учим другите да спазват всичко, което е наредил Исус, ще открием много възможности да служим по–пълно на Бога и така ще бъдем щастливи. (Матей 24:14; 28:19, 20) Освен в местния сбор, може би е възможно да служим там, където са необходими повече вестители, независимо дали става въпрос за служба в друг район, на друг език или в друга страна. Несемейните старейшини и помощник–служители, които отговарят на изискванията, може да бъдат поканени да посетят Училището за подготовка на служители и след това да служат в сборове, които се нуждаят от подкрепата на зрели християни, независимо дали това е в родната им страна, или другаде. Семейните двойки в целодневна служба може би отговарят на изискванията да получат обучение в училището Гилеад и да служат в чужда страна. Освен това постоянно има нужда от доброволци, които да помагат с различни дейности в Бетел или при строежа и поддръжката на местата за събрания или сградите на клона.

12, 13. (а) Как можеш да решиш към кой аспект на службата да се стремиш? (б) Дай пример за това как опитът, придобит в дадено назначение, може да бъде от полза и при други назначения.

12 Към кой аспект на службата ще се стремиш ти? Като отдаден на Йехова служител, винаги търси ръководство от него и от неговата организация. ‘Добрият му дух’ ще ти помогне да вземеш правилното решение. (Неемия 9:20) Често едно назначение отваря врата към следващо и опитът и уменията, придобити в даден вид служба, може да са от полза по–късно при друго назначение.

13 Например Денис и съпругата му Джени редовно помагат при строежи на Зали на Царството. След като ураганът Катрина връхлетя южната част на САЩ, те се предоставиха като доброволци, за да помагат на изпадналите в беда. Денис разказва: „Изпитахме голяма радост от това, че можахме да използваме уменията, които придобихме при строежите на Зали на Царството, за да помагаме на братята си. Трогнахме се от признателността на онези, на които помогнахме. Много други организации за  оказване на помощ не постигнаха голям успех. Свидетелите на Йехова обаче вече са поправили или построили наново 5300 къщи и много Зали на Царството. Хората виждат това и сега проявяват по–голям интерес към посланието за Царството.“

14. Какво можеш да правиш, ако искаш да участваш в целодневната служба?

14 Можеш ли да действаш в хармония с Божията воля, като се стремиш да направиш целодневната служба свой начин на живот? Тогава бъди уверен, че ще получиш много благословии. Ако в момента обстоятелствата ти не позволяват това, вероятно нещо може да се промени. Моли се подобно на Неемия, който копнеел да служи на едно важно назначение. Той казал на Йехова: „Направи да благоуспее, моля Ти се, слугата Ти.“ (Неемия 1:11) След това, имайки пълно доверие в „Онзи, който чува молитви“, действай според молбата си. (Псалм 65:2НС) За да може Йехова да благослови усилията ти да му служиш по–пълно, първо трябва ти да направиш нещо. Ако си решил да участваш в целодневната служба, придържай се към своето решение. С течение на времето опитът ти ще нарасне и радостта ти ще става все по–голяма.

Живот, който наистина си струва

15. (а) Каква полза ще извлечем, ако разговаряме с дългогодишни служители на Бога или четем за тях? (б) Спомени някой биографичен разказ, който е бил особено насърчителен за тебе.

15 Какво можеш да очакваш, ако използваш живота си, за да вършиш Божията воля? Защо не разговаряш за това с някои дългогодишни служители на Йехова, особено с онези, които са прекарали много години в целодневната служба? Само колко богат и изпълнен със смисъл е техният живот! (Притчи 10:22) Те ще ти разкажат как Йехова никога не ги е изоставял, дори в трудни ситуации, и винаги им е давал онова, от което наистина са се нуждаели, а дори и много повече. (Филипяни 4:11–13) През последното десетилетие в списание „Стражева кула“ бяха отпечатани стотици биографични разкази на верни служители на Йехова. Във всеки разказ се усеща дух на пламенност и радост, който ни напомня за повествованието в книгата Деяния. Като четеш такива вълнуващи разкази, ще възкликнеш: „Точно такъв живот искам и аз!“

16. Какво носи щастие и придава истински смисъл в живота на един християнин?

16 Арън, за когото прочетохме в началото на статията, разказва: „В Африка често срещах млади хора, които обикаляха из страната, търсейки смисъл в живота. Повечето от тях така и не намериха такъв. В същото време ние живеехме в хармония с Божията воля, като проповядвахме добрата новина за Царството, и се радвахме на вълнуващ и изпълнен със смисъл живот. Научихме от опит, че има повече щастие в това да даваш, отколкото в това да получаваш.“ (Деяния 20:35)

17. Защо трябва да живеем в хармония с Божията воля днес?

17 А ти? Към какво се стремиш ти? Ако нямаш ясна духовна цел, други дейности бързо ще отнемат времето и силите ти. Защо да пропилееш скъпоценния си живот, като се стремиш към нещата, които системата на Сатана представя за важни? Скоро, когато настане „голямото бедствие“, материалното богатство и престижът в света няма да имат никаква стойност. Онова, което ще е от значение, ще са нашите взаимоотношения с Бога. Ще бъдем щастливи, че сме използвали живота си, за да служим на Бога и на другите. Да, няма да съжаляваме, че сме живели изцяло в хармония с волята на Бога! (Матей 24:21; Откровение 7:14, 15)

[Бележки под линия]

^ абз. 1 Някои от имената са променени.

^ абз. 1 Издадена от Свидетелите на Йехова.

Можеш ли да обясниш?

• Как гледа Йехова на службата ни за него?

• Как добрата преценка и равновесието ни помагат да служим на Бога и на другите?

• Какви възможности за служба има пред нас?

• Как можем още днес да имаме истински смисъл в живота си?

[Въпроси]

[Снимки на страница 23]

Трябва да сме уравновесени във всеотдайната си служба за Йехова

[Снимки на страница 24]

Има много начини, по които можем да служим на Бога