Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Въпроси на читатели

Въпроси на читатели

 Въпроси на читатели

След като на юдеите било заповядано да не ядат „нищо квасно“ по време на Пасхата, защо Исус, когато постановил Възпоменанието на своята смърт, използвал вино, което е продукт на ферментация? (Изход 12:20; Лука 22:7, 8, 14–20)

Празнуването на Пасхата, което отбелязвало излизането на синовете на Израил от Египет, било установено през 1513 г. пр.н.е. Когато давал напътствия относно начина на празнуване, Йехова казал: „Нищо квасно да не ядете; във всичките си жилища безквасни хлябове да ядете.“ (Изход 12:11, 20) Тази забрана от Бога се отнасяла само за хляба, яден по време на Пасхата. Вино не било споменато.

Забраната за използването на квас била наложена главно защото израилтяните трябвало бързо да напуснат Египет. В Изход 12:34 се разказва за това: „И людете дигнаха тестото си преди да вкисне, като носеха на рамена нощвите обвити в дрехите си.“ Липсата на квас в хляба по време на празнуването на Пасхата трябвало да напомня на следващите поколения за този важен факт.

След време квасът често бил използван като символ на грях и разложение. Например апостол Павел попитал относно една неморална личност в християнския сбор: „Нима не знаете, че малко квас заквасва цялото тесто?“ И добавил: „Отстранете стария квас, за да бъдете ново тесто, понеже сред вас не бива да има квас. Защото Христос, нашата пасха, е принесен в жертва. Затова нека честваме празника не със стар квас, нито с кваса на злото и злобата, но с безквасните хлябове на искреността и истината.“ (1 Коринтяни 5:6–8) Само безквасният хляб можел да служи като символ на безгрешното тяло на Исус. (Евреи 7:26)

Използването на вино по време на празника на Пасхата било добавено по–късно от юдеите. Вероятно това станало след завръщането им от вавилонски плен. В Библията не е записано някакво възражение срещу тази добавка, затова използването на вино от Исус по време на пасхалната вечеря било напълно подходящо. Разбира се, естествената ферментация на виното в древността било нещо различно от втасването на хляба. За да втаса, или ферментира, хлебното тесто се нуждаело от мая, или квас. Докато виното от грозде нямало нужда от някакви добавки, защото необходимите ферменти се съдържат в самите зърна на гроздето. На Пасхата не бил използван натурален гроздов сок, тъй като не би било възможно процесът на ферментация да бъде задържан от времето на гроздобера през есента до празника на Пасхата през пролетта.

Следователно това, че Исус използвал вино като символ на Възпоменанието по никакъв начин не противоречи на напътствията относно кваса по време на Пасхата. Всякакво червено вино, което не е подслаждано, не са му добавени подсилващи съставки или някакви подправки, е подходящо да бъде използвано като символ на Христовата „скъпоценна кръв“. (1 Петър 1:19)