Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Въпроси на читатели

Въпроси на читатели

 Въпроси на читатели

Какво имал предвид Исус, когато казал, че неговият верен роб ще бъде „разумен“?

Веднъж Исус повдигнал въпроса: „Кой всъщност е верният и разумен роб, назначен от своя господар да се грижи за живеещите в дома му и да им дава храна навреме?“ (Матей 24:45) „Робът“, който дава духовна „храна“, е сборът от помазани с духа християни. Но защо Исус ги нарекъл разумни? *

Най–добрият начин, по който можем да разберем какво вероятно имал предвид Исус, е да обърнем внимание на поученията му. Например, когато говорел за „верния и разумен роб“, Исус разказал притчата за десетте девици, които очаквали идването на младоженеца. Девиците ни напомнят за помазаните християни преди 1914 г., които с нетърпение очаквали идването на великия младоженец, Исус Христос. Пет от десетте девици в притчата нямали достатъчно масло, когато младоженецът пристигнал, и затова не могли да присъстват на сватбеното угощение. Другите пет девици се оказали разумни. Те си били осигурили достатъчно масло, за да могат да разпръскват светлина до идването на младоженеца. Затова били допуснати на сватбеното угощение. (Матей 25:10–12)

Когато през 1914 г. Исус дошъл в царска власт, много от помазаните християни очаквали, че веднага ще се присъединят към него в небето. Но за тях имало още много работа на земята, а някои не били подготвени за това. Подобно на неразумните девици, някои от помазаните не се били подготвили в духовно отношение и поради тази причина не успели да продължат да разпръскват светлина. Но повечето били предприели разумни, или мъдри и предвидливи, действия и затова били духовно силни. Когато разбрали, че им предстои още много работа, те радостно започнали да я вършат. С това те показали, че са „верният и разумен роб“.

Да разгледаме начина, по който Исус използвал думата „разумен“ в Матей 7:24. Той казал: „Затова всеки, който чуе тези мои думи и ги изпълнява, ще бъде оприличен на разумен човек, който е построил къщата си на скала.“ Разумният човек предвидливо строи къщата си върху здрава основа, за да може тя да издържи, ако се появи буря. За разлика от него, неразумният строи върху пясък и в крайна сметка остава без дом. Така че, всеки последовател на Исус, който е разумен, предвижда лошите последствия от това да се следва човешката мъдрост. Неговата проницателност и добра преценка го карат здраво да основава своите вярвания, дела и учения на това, което Исус поучавал. „Верният и разумен роб“ постъпва по същия начин.

Нека също да обърнем внимание как са използвани думата „разумен“ и нейните синоними в Еврейските писания. Например фараонът назначил Йосиф да се грижи за хранителните запаси на Египет. Това бил начинът, по който Йехова осигурявал храна на своя народ. Защо бил избран точно Йосиф? Фараонът му казал: „Няма никой толкова умен [разумен СИ] и мъдър, колкото си ти.“ (Битие 41:33–39; 45:5) По подобен начин в Библията се говори за Авигея като за „благоразумна“ жена. Тя занесла храна на Давид, помазаника на Йехова, и на хората му. (1 Царе 25:3, 11, 18) Йосиф и Авигея могат да бъдат наречени разумни, защото разбрали каква е Божията воля и действали с проницателност и добра преценка.

Следователно, когато Исус описал верният роб като разумен, той имал предвид, че тези, които са представени от роба, ще проявяват проницателност и добра преценка, защото основават своите вярвания, действия и учения на Божието истинно Слово.

[Бележка под линия]

^ абз. 3 „Разумен“ идва от гръцката дума „фро̀нимос“. В изданието „Изследвания на думите в Новия завет“ от Марвин Винсънт се обяснява, че тази дума най–често се отнася за практическа мъдрост и благоразумие.