Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Дали си „богат пред Бога“?

Дали си „богат пред Бога“?

 Дали си „богат пред Бога“?

„Така става с човека, който събира съкровища за себе си, но не е богат пред Бога.“ (ЛУКА 12:21)

1, 2. (а) Поради каква причина хората са били готови да правят големи жертви? (б) Пред какво предизвикателство и пред каква опасност са изправени християните днес?

ДЕЦАТА обичат да си играят на търсене на скрити съкровища. Но както показва историята, в много страни възрастните също са се впускали в търсене на съкровища. Например златната треска през XIX век в Австралия, ЮАР, Канада и Съединените щати привлякла хора дори от далечни краища на земята, които били готови да напуснат домовете и близките си, за да търсят богатство в чужди, понякога изпълнени с опасности земи. Наистина, мнозина са склонни да поемат изключително големи рискове и да правят огромни жертви, за да се сдобият с богатството, което желае сърцето им.

2 Въпреки че повечето хора днес не се впускат буквално в търсене на съкровища, те трябва да работят усилено, за да изкарват прехраната си. В настоящата система за някои това е трудно, изморително и дори обременяващо. Безпокойството за осигуряването на храна, облекло и подслон лесно може да заеме толкова голяма част от вниманието ни, че да ни накара да пренебрегнем или да забравим по–важните неща. (Римляни 14:17) Исус използвал една словесна илюстрация, или притча, записана в Лука 12:16–21, която много точно представя тази човешка склонност.

3. Разкажи накратко притчата на Исус, записана в Лука 12:16–21.

3 Исус разказал притчата си при случая, който обсъдихме подробно в предишната статия, когато говорил за необходимостта да се пазим от алчност. След като ни предупредил относно алчността, Исус разказал как един богат човек не се задоволявал с пълните с блага житници, които вече имал, и затова възнамерявал да ги събори и да построи по–големи, за да събира в тях още блага. Точно когато си мислел обаче, че вече може да си отпочине и да се радва  на спокоен живот, Бог му казал, че скоро ще настъпи краят на живота му и че всички натрупани блага ще станат притежание на някого другиго. В заключение Исус казал: „Така става с човека, който събира съкровища за себе си, но не е богат пред Бога.“ (Лука 12:21) Каква поука можем да извлечем от тази притча? Как можем да я приложим в живота си?

Проблемът на богатия човек

4. Какъв бил човекът от притчата на Исус?

4 Ситуацията, за която говорел Исус, се наблюдава в много страни днес. Обърни внимание, че притчата е въведена само с думите: „Земята на един богат човек раждаше изобилно.“ Исус не споменал, че мъжът се сдобил с богатството си по нечестен или незаконен начин. С други думи той не го представил като лош човек. Всъщност от думите на Исус може да стигнем до логичното заключение, че мъжът от притчата работел усърдно. Той най–вероятно бил загрижен за благополучието на семейството си и затова правел планове за бъдещето и спестявал. Така, от светска гледна точка, той бил един трудолюбив човек, който съвестно изпълнявал задълженията си.

5. Какъв проблем имал човекът от притчата на Исус?

5 Какъвто и да бил случаят, от това, че Исус го нарекъл „богат човек“, разбираме, че този мъж вече притежавал изобилие от материални блага. Но Исус казал, че богатият мъж имал проблем. Земята му родила изобилна реколта, повече отколкото очаквал и се нуждаел, и дори толкова, че не можел да се погрижи за нея. Какво трябвало да направи той?

6. Пред какъв избор са изправени много от Божиите служители днес?

6 Много от служителите на Йехова днес се намират в ситуация, много подобна на тази на богатия човек. Истинските християни се стремят да бъдат честни, усърдни и съвестни работници. (Колосяни 3:22, 23) Независимо дали имат работодатели, или развиват собствен бизнес, в повечето случаи те се справят много добре и дори се отличават от другите. Когато им предложат повишение или пред тях се появяват нови възможности, те трябва да вземат решение. Дали да приемат повишението и да започнат да печелят повече пари? Подобно на това много млади Свидетели имат отличен успех в училище и може да им бъдат предложени стипендии за висше образование в престижни университети. Трябва ли просто да приемат такива предложения, както биха направили повечето хора?

7. Как човекът от притчата на Исус разрешил проблема си?

7 Нека обърнем отново вниманието си към притчата на Исус. Какво направил богатият човек, когато земята му родила толкова много, че той нямало къде да прибере реколтата си? Той решил да събори житниците си и да построи по–големи, за да събере всичкото зърно и блага, които били в повече. Това намерение очевидно му давало такова чувство на задоволство и сигурност, че той си помислил: „Ще кажа на душата си: ‘Душо, събрала си много блага за години напред, отпусни се сега и яж, пий и се весели.’“ (Лука 12:19)

Защо бил наречен ‘неразумен’?

8. Какъв жизненоважен фактор пренебрегнал мъжът от притчата на Исус?

8 Както показал Исус, намерението на богатия човек му донесло лъжливо чувство  за сигурност. Макар че планът му изглеждал практичен, мъжът не взел под внимание един жизненоважен фактор — Божията воля. Той мислел единствено за себе си, за това как да се отпусне, да яде, да пие и да се весели. Той си мислел, че като има „много блага“, ще живее „години напред“. Но за негово нещастие не станало така. Точно както казал Исус по–рано, „дори и когато човек има голямо богатство, животът му не произтича от нещата, които притежава“. (Лука 12:15) Същата нощ всичко, за което човекът се бил трудил, изведнъж изгубило стойността си за него, тъй като Бог му казал: „Неразумни човече, тази нощ ще дойдат да поискат душата ти. Кой тогава ще притежава всичко, което си натрупал?“ (Лука 12:20)

9. Защо мъжът от притчата бил наречен ‘неразумен’?

9 Стигаме до най–важната част от притчата на Исус. Бог нарекъл човека ‘неразумен’. В „Тълковен речник на Новия завет“ се обяснява, че формата на употребената гръцка дума „винаги носи значението на липса на разбиране“. Там се казва, че в притчата Бог използва тази дума, за да разкрие „колко безсмислени са плановете на богатия човек за бъдещето“. Тази дума се отнася не за онзи, на когото му липсва разсъдък, а за „човек, който отказва да признае, че е зависим от Бога“. Описанието на богатия човек, дадено от Исус, ни напомня за това, което той по–късно казал на християните от сбора в Лаодикия: „[Ти] казваш: ‘Богат съм, придобих много неща и не ми липсва нищо’, но не знаеш, че си нещастен, жалък, беден, сляп и гол.“ (Откровение 3:17)

10. Защо притежаването на „много блага“ не е гаранция за дълъг живот?

10 Добре е да размишляваме върху поуката, която можем да извлечем от тази притча. Възможно ли е да приличаме на човека в нея — да работим усилено, за да си осигурим „много блага“, но да не правим необходимото, за да получим перспективата да живеем „години напред“? (Йоан 3:16; 17:3) Библията казва, че „в ден на гняв богатството не ползува“ и че „който уповава на богатството си, ще падне“. (Притчи 11:4, 28) Затова в заключение Исус добавил към притчата си следното предупреждение: „Така става с човека, който събира съкровища за себе си, но не е богат пред Бога.“ (Лука 12:21)

11. Защо би било напразно да възлагаме своята надежда и сигурност на материалните притежания?

11 С думите „така става с човека“ Исус посочил, че това, което се случило на богатия човек в притчата, ще сполети и онези, които възлагат своята надежда и сигурност в живота единствено на материалните притежания. Тяхната грешка не се състои в това, че ‘събират съкровища за себе си’, а в това, че не са ‘богати пред Бога’. Ученикът Яков отправил подобно предупреждение, като писал: „Слушайте сега вие, които казвате ‘Днес или утре ще тръгнем на път за този град, ще останем там една година, ще се впуснем в дейност и ще натрупаме печалба’, макар че не знаете какво ще стане с живота ви утре.“ Какво би трябвало да направят? „Вместо това би трябвало да казвате: ‘Ако е такава волята на Йехова, ще живеем и ще направим това или онова.’“ (Яков 4:13–15) Независимо колко богат е един човек или колко много притежания има, всичко това ще се окаже без стойност, ако той не е „богат пред Бога“.  Какво всъщност означава да си „богат пред Бога“?

Да бъдем ‘богати пред Бога’

12. Какво ще ни направи ‘богати пред Бога’?

12 Исус противопоставя това да сме ‘богати пред Бога’ със събирането на материални богатства за лична изгода, тоест да се облагодетелстваме в материално отношение. По този начин Исус показал, че да събираме материални богатства или да се радваме на притежанията си, не бива да е главната грижа в живота ни. Ние трябва да използваме средствата си, за да подобрим, или да направим по–близки, взаимоотношенията си с Йехова. Така несъмнено ще станем ‘богати пред Бога’. Защо можем да кажем това? Защото по този начин ще имаме възможност да получим много благословии от Бога. Библията ни казва: „Благословението Господно обогатява; и трудът на човека не ще притури нищо.“ (Притчи 10:22)

13. Как благословията на Йехова „обогатява“?

13 Когато излива благословии върху служителите си, Йехова винаги ги дарява с най–доброто. (Яков 1:17) Например, когато Йехова дал на израилтяните земя, в която да се установят, това било земя, където „текат мляко и мед“. Въпреки че страната Египет била описана по същия начин, земята, която Йехова дал на израилтяните се различавала най–малко в едно забележително отношение. Моисей казал на израилтяните, че това било „земя, за която Господ, твоят Бог, се грижи“. С други думи те щели да имат благоденствие, защото Йехова щял да се грижи за тях. Докато израилтяните били верни на Йехова, те се радвали на богатите му благословии и начинът им на живот бил видимо много по–добър от живота, който водели всички околни народи. Наистина, единствено благословията на Йехова „обогатява“! (Числа 16:13; Второзаконие 4:5–8; 11:8–15)

14. На какво се радват онези, които са ‘богати пред Бога’?

14 Някои преводи на Библията предават израза „богат пред Бога“ като „богат от гледна точка на Бога“ („Превод на днешен английски“) или като „богат в очите на Бога“ („Новият завет на съвременен английски“ от Дж. Б. Филипс). Онези, които са богати в материално отношение, обикновено са загрижени как другите гледат на тях. Това често се отразява на начина им на живот. Те искат да впечатлят другите с онова, което Библията нарича „самонадеяното хвалене с притежаваните неща“. (1 Йоан 2:16) За разлика от тях, ‘богатите пред Бога’ хора получават Божието одобрение, благоволение и незаслужена милост в изобилие и имат близки лични взаимоотношения с него. Без съмнение тази скъпоценна позиция пред Бога им носи чувство на такова щастие и сигурност, което никакво материално богатство не може да им предложи. (Исаия 40:11) Но остава въпросът какво трябва да правим ние, за да бъдем ‘богати в очите на Бога’?

‘Богати в очите на Бога’

15. Какво трябва да правим, за да сме ‘богати пред Бога’?

15 Мъжът от притчата на Исус правел планове и работел усърдно, за да забогатее, но бил наречен ‘неразумен’. Следователно, за да бъдем ‘богати пред Бога’, ние трябва да се стремим да работим усърдно и да вземаме пълно участие в дейностите, които са наистина ценни и си заслужават усилията  в очите на Бога. Една от тези дейности е свързана със заповедта на Исус: „Идете и правете ученици сред всички народи.“ (Матей 28:19) Да използваме времето, енергията и способностите си не за да подобрим нашия стандарт на живот, а за да проповядваме за Царството и да правим ученици, може да се сравни с капиталовложение. Тези, които правят това, са спечелили много в духовно отношение, както става ясно от следващите случки. (Притчи 19:17)

16, 17. Разкажи случки, които показват какъв начин на живот прави човек ‘богат пред Бога’.

16 Нека да разгледаме примера на един християнин, живеещ в една азиатска страна. Той работел като компютърен специалист и получавал добра заплата. Но работата му поглъщала почти цялото му време и той се чувствал духовно беден. Вместо да се стреми към по–голям професионален успех, в крайна сметка той напуснал работата си, започнал да прави сладолед и да го продава на улицата, за да има повече време да се грижи за духовните си нужди и за отговорностите си. Някои от бившите му колеги му се подигравали, но какво се оказало? „Всъщност финансовото ми състояние беше далеч по–добро, отколкото когато работех с компютри — казва той. — Сега съм много по–щастлив, защото не изпитвам стреса и притесненията, които имах на предишната си работа. И най–важното е, че сега се чувствам по–близо до Йехова.“ Промяната в обстоятелствата на този християнин му дала възможност да започне целодневна служба и сега той служи в клона на Свидетелите на Йехова в своята страна. Благословията на Йехова наистина „обогатява“!

17 Друг пример в това отношение е една жена, възпитана в семейство, в което образованието било високо ценено. Тя учила в университети във Франция, Мексико и Швейцария и я очаквала обещаваща кариера. Тя разказва: „Успехът беше на моя страна, радвах се на добра репутация и пред мене се откриваха изключителни възможности, но отвътре чувствах празнота и дълбоко неудовлетворение.“ Не след дълго тя научила за Йехова. Впоследствие споделила: „Като напредвах духовно, моето желание да съм угодна на Йехова и да му се отблагодаря поне малко за това, което ми е дал, ми помогна да разбера ясно какъв път да поема — пътят на целодневната служба.“ Тя напуснала светската си работа и скоро след това била покръстена. През последните двайсет години тя радостно служи като целодневна служителка. „Някои смятат, че съм пропиляла заложбите си — разказва тя, — но те признават факта, че съм щастлива, и се възхищават на принципите, които ръководят живота ми. Всеки ден се моля на Йехова да ми помага да проявявам смирение, за да имам неговото одобрение.“

18. Как подобно на Павел можем да бъдем ‘богати пред Бога’?

18 Савел, който по–късно станал апостол Павел, го очаквала обещаваща кариера. Но след време той писал: „Наистина, смятам всичко това за лишено от стойност заради скъпоценното познание за моя господар Христос Исус.“ (Филипяни 3:7, 8) За Павел богатствата, които придобил чрез Христос, превъзхождали всичко, което светът можел да му предложи. По подобен начин, като изоставим всякакви егоистични амбиции и се стремим да сме предани на Бога, ние също можем да живеем живот, който е ‘богат в Божиите очи’. Божието Слово ни уверява: „Наградата на смирението и на страха от Господа е богатство, слава и живот.“ (Притчи 22:4)

Можеш ли да обясниш?

• Какъв проблем имал човекът от притчата на Исус?

• Защо човекът от притчата бил наречен ‘неразумен’?

• Какво означава да си „богат пред Бога“?

• Как можем да станем ‘богати пред Бога’?

[Въпроси]

[Снимка на страница 26]

Защо богатият човек бил наречен ‘неразумен’?

[Снимка на страница 27]

Защо възможностите за забогатяване могат да бъдат истинско изпитание?

[Снимка на страница 28, 29]

„Благословението Господно обогатява“