Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Въпроси на читатели

Въпроси на читатели

 Въпроси на читатели

Защо след като Давид убил Голиат, цар Саул попитал „Чий син си, младежо?“, въпреки че по–рано бил извикал Давид да му прислужва? (1 Царе 16:22; 17:58)

Една от възможностите е, че Саул просто забравил кой е Давид, защото първата им среща била съвсем кратка. Това обаче е малко вероятно, тъй като от повествованието в 1 Царе 16:18–23 разбираме, че цар Саул повикал по име Давид да му бъде слуга и го обикнал силно, като дори го направил свой оръженосец. Следователно Саул трябва добре да е познавал Давид.

Някои учени смятат, че откъсите от 1 Царе 17:12–31 и 17:55 — 18:5 са добавени по–късно. Те основават твърдението си на факта, че тези стихове не се намират в някои от преписите на гръцкия превод на Еврейските писания „Септуагинта“, завършен през втори век пр.н.е. Да се правят заключения единствено въз основа на тези преписи обаче е неразумно, тъй като същите откъси се появяват в други уважавани ръкописи на Еврейските писания. *

Явно като задал този въпрос първо на Авенир и след това на самия Давид, Саул нямал за цел просто да разбере името на бащата на Давид. Тъй като сега бил видял Давид в съвсем друга светлина — като човек с голяма вяра и смелост, който победил Голиат, — Саул искал да знае какъв човек е възпитал такова момче. Саул може би възнамерявал да включи във войската си бащата на Давид, Йесей, или други членове на семейството му, тъй като вероятно и те били толкова смели.

Макар че в 1 Царе 17:58 е записан само краткият отговор на Давид, че е „син на слугата [на Саул], витлеемецът Йесей“, предвид следващите думи в повествованието може да се каже, че разговорът продължил и след това. По този въпрос учените Карл Кайл и Франц Делич казват следното: „От израза ‘като престана Давид да говори със Саула’ в [1 Царе 18:1] става много ясно, че Саул продължил да говори с него относно семейството му, тъй като самите думи показват, че става въпрос за по–дълъг разговор.“

Следователно можем да направим заключението, че като попитал „Чий син си, младежо?“, Саул искал да разбере не кой е Давид — нещо, което вече знаел, — а по–скоро да научи повече за произхода му.

[Бележка под линия]

^ абз. 4 Относно достоверността на откъсите, които липсват в „Септуагинта“, виж енциклопедията „Прозрение върху Писанието“ (англ.), том 2, стр. 855, издадена от Свидетелите на Йехова.

[Снимка на страница 31]

Защо Саул попитал Давид чий син е?