Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Въпроси на читатели

Въпроси на читатели

 Въпроси на читатели

Кой събирал първите плодове на ечемика, които били принасяни в светилището, след като официално жетвата започвала, когато всички израилтяни присъствали на Празника на безквасните хлябове?

В Моисеевия закон на израилтяните било наредено: „Три пъти в годината всеки твой от мъжки пол да се явява пред Господа, твоят Бог, на мястото, което избере Той: в празника на безквасните, в празника на седмиците и в празника на скинопигията.“ (Второзаконие 16:16) От времето на цар Соломон мястото, което Йехова избрал, бил храмът в Йерусалим.

Първият от трите празника се състоял рано през пролетта. Той бил наречен Празник на безквасните хлябове. Започвал в деня след честването на Пасхата на 14 нисан и продължавал седем дни, до 21 нисан. Според свещения календар вторият ден на празника, 16 нисан, отбелязвал началото на първата жетва през годината. На този ден в светилището първосвещеникът вземал „един сноп от първите плодове“ от ечемичената жетва и го движел насам–натам „пред Господа“. (Левит 23:5–12) Кой събирал плодовете за този принос, след като всички мъже израилтяни трябвало да присъстват на Празника на безквасните хлябове?

Заповедта да бъдат принасяни на Йехова първите плодове от жетвата по време на празника на безквасните хлябове била дадена на целия народ. Не се изисквало от всеки отделен израилтянин да ожъне от първите плодове и лично да ги занесе в храма. Вместо това били избирани израилтяни, които да съберат тези плодове и да ги представят от името на целия народ. Следователно онези, които били изпратени до близката ечемичена нива, можели да ожънат снопа за Празника. Относно това в енциклопедия „Юдаика“ се казва: „Ако ечемикът бил узрял, от него се вземало от някоя нива в околностите на Йерусалим. Иначе можело да бъде донесен от някое друго място в Израил. Първите плодове били събирани от трима мъже, като всеки от тях носел със себе си сърп и кошница.“ След това снопът ечемик бил донасян на първосвещеника, който го принасял на Йехова.

Изискването да принасят от първите плодове на жетвата дало на израилтяните чудесна възможност да изразят своята признателност за Божията благословия върху земята и жетвата. (Второзаконие 8:6–10) Нещо повече, този ритуален принос представлявал „предобраз на бъдещите добри неща“. (Евреи 10:1) Важно е да се отбележи, че Исус Христос бил възкресен на 16 нисан 33 г., денят, в който били принасяни на Йехова първите плодове на жетвата. Относно Исус апостол Павел писал: „Но ето, Христос е възкресен от мъртвите, първият плод от онези, които са заспали в смъртта. ... Но всеки по реда си: Христос, първият плод, после онези, които принадлежат на Христос, по време на присъствието му.“ (1 Коринтяни 15:20–23) Снопът от първите плодове, който първосвещеникът движел насам–натам пред Йехова, бил предобраз на възкресения Исус Христос — първият, който бил възкресен от мъртвите за вечен живот. По такъв начин Исус открил пред цялото човечество възможността да бъде освободено от греха и смъртта.

[Информация за източника на снимката на страница 26]

© 2003 BiblePlaces.com