Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Йехова цени твоето послушание

Йехова цени твоето послушание

 Йехова цени твоето послушание

„Сине мой, бъди мъдър и радвай сърцето ми.“ (ПРИТЧИ 27:11)

1. Какъв дух цари сред хората днес?

ДНЕС в целия свят цари дух на независимост и непокорство. В писмото си до християните в Ефес апостол Павел обяснява каква е причината за това с думите: „[Вие] следвахте преди според системата на този свят, според господаря на властта на въздуха, на духа, който сега действа в синовете на непослушанието.“ (Ефесяни 2:1, 2) Да, Сатана Дяволът, „господарят на властта на въздуха“, е покварил целия свят с духа на непокорството. Това било така през първи век, а откакто е изхвърлен от небето, приблизително по времето на Първата световна война, Дяволът прави това още по–усилено. (Откровение 12:9)

2, 3. Какви основания имаме да бъдем послушни на Йехова?

2 Като християни обаче ние знаем, че Йехова Бог заслужава искреното ни послушание, защото той ни е създал, поддържа живота ни, избавя ни и е наш Върховен господар. (Псалм 148:5, 6; Деяния 4:24; Колосяни 1:13; Откровение 4:11) Израилтяните, които живеели по времето на Моисей, знаели, че Йехова е Дарителят на техния живот и е техен Спасител. Затова Моисей им казал: „Да внимавате, прочее, да вършите така, както Господ, вашият Бог, ви заповяда.“ (Второзаконие 5:32) Да, Йехова заслужавал тяхното послушание. Но не след дълго те пренебрегнали този факт и станали непокорни спрямо Върховния си господар.

3 Но колко е важно да се подчиняваме на Създателя на цялата вселена? Ето какво казал веднъж Бог на цар Саул чрез пророк Самуил: „Послушанието е по–приемливо от жертвата.“ (1 Царе 15:22, 23) Защо е така?

В какъв смисъл „послушанието е по–приемливо от жертвата“?

4. Какво можем да дадем на Йехова?

4 Всички материални неща, които притежаваме, всъщност принадлежат на Йехова, тъй като той е нашият Създател. Тогава нима има нещо, което все пак можем да му дадем? Да, и то е много ценно. Можем да разберем какво е това от следната подкана: „Сине мой, бъди мъдър и радвай сърцето ми, за да имам що да отговарям на онзи, който ме укорява.“ (Притчи 27:11) Можем да дадем на Бога своето послушание. Макар че произходът и обстоятелствата на всеки един от нас са различни, чрез своето послушание ние можем да дадем  отговор на злостното твърдение на Сатана Дявола, че хората няма да останат лоялни спрямо Бога, когато се сблъскат с изпитания. Само каква голяма чест е това за нас!

5. Как се чувства нашият Създател, когато някой проявява непослушание? Онагледи с пример.

5 Бог се интересува от решенията, които вземаме. На него не му е безразлично дали му се подчиняваме, или не. Ако види как някой неразумно решава, че няма да му се подчини, това го наранява. (Псалм 78:40, 41) Представи си как би се почувствал един загрижен лекар, ако негов пациент, който страда от диабет, не спазва здравословния начин на хранене, за който е бил посъветван, а се храни по начин, който му вреди. Можем да бъдем сигурни, че Йехова се чувства наранен, когато хората не проявяват послушание спрямо него, защото знае какви ще са последствията, ако човек пренебрегва съветите му.

6. Какво може да ни помогне да бъдем послушни на Бога?

6 Какво може да помогне на всеки един от нас да бъде послушен на Бога? Можем да го молим да ни даде „послушно сърце“ (НС), както правел цар Соломон. Той молел Бога за такова сърце, за да може „да различава между добро и зло“, когато съди израилтяните. (3 Царе 3:9) Ние също имаме нужда от „послушно сърце“, за да различаваме какво е добро и какво е зло в този свят, пропит с духа на непокорството. За да ни помогне да развиваме „послушно сърце“, Бог ни осигурява своето Слово, помагала за изучаване на Библията, християнските събрания и загрижени старейшини в сбора. Възползваме ли се напълно от тези любещи дарове?

7. Защо за Йехова послушанието е по–важно от жертвите?

7 Във връзка с послушанието можем да си припомним как в миналото Йехова разкрил на народа си, че то е по–важно дори от принасянето на животински жертви. (Притчи 21:3, 27; Осия 6:6; Матей 12:7) Но защо Йехова смятал така, след като самият той заповядал на служителите си да принасят жертви? От голямо значение било какви са подбудите на човека, който принася жертвата. Въпросът бил дали го прави, за да угоди на Бога, или просто за да изпълни някакъв ритуал. Ако един човек наистина иска да угоди на Бога, той ще се стреми да изпълнява всичките Му заповеди. Създателят не се нуждае от животински жертви, но нашето послушание е нещо ценно, което можем да му дадем.

Предупредителен пример

8. Защо Бог отхвърлил Саул като цар?

8 От библейския разказ за цар Саул можем да разберем, че послушанието е изключително важно. Отначало Саул бил смирен и скромен владетел, „малък пред собствените си очи“. След време обаче започнал да се ръководи от гордост и погрешно мислене. (1 Царе 10:21, 22; 15:17) При един случай Саул трябвало да воюва срещу филистимците. Самуил казал на царя да го изчака, докато дойде да принесе жертви на Йехова и да даде допълнителни наставления. Самуил обаче не дошъл в очакваното време и хората започнали да се разпръсват. Като видял това, Саул ‘принесъл всеизгарянето’. Тази постъпка не била угодна в очите на Йехова. Когато Самуил пристигнал, царят се оправдал за непокорството си, като казал, че понеже Самуил се забавил, той ‘се принудил’ (Ве–2000) да принесе жертвата, за да получи одобрението на Йехова. Всъщност за цар Саул било по–важно да принесе тази жертва, отколкото да послуша напътствието да изчака Самуил да дойде да принесе жертвата. Самуил му казал: „Безумие си сторил ти, гдето не опази повелението, което Господ, твоят Бог, ти заповяда.“ Поради своето непослушание към Йехова Саул изгубил привилегията да бъде цар. (1 Царе 10:8; 13:5–13)

9. Как Саул продължил да проявява непослушание?

9 Дали царят извлякъл поука от случилото се? Не! След време Йехова му заповядал да унищожи напълно амаличаните,  които по–рано воювали срещу израилтяните без причина. На Саул му било наредено да не запазва дори добитъка на амаличаните. Той послушал Йехова в това, че ‘поразил амаличаните от Евила до прохода на Сур’. Когато Самуил посрещнал царя, Саул, възрадван от победата, казал: „Благословен да си от Господа! Изпълних Господната заповед.“ Но обратно на ясните напътствия, които били получили, Саул и воините му пощадили живота на цар Агаг и запазили ‘по–добрите от овците и от говедата и от угоените, и агнетата и всичко, което било добро’. В оправдание на непослушанието, което проявил, цар Саул казал: „Людете пощадиха по–добрите от овците и от говедата, за да пожертвуват на Господа, твоят Бог.“ (1 Царе 15:1–15)

10. Какво не разбрал Саул?

10 Тогава Самуил казал на Саул: „Всеизгарянията и жертвите угодни ли са тъй Господу, както слушането Господния глас? Ето, послушанието е по–приемливо от жертвата, и покорността — от тлъстината на овни.“ (1 Царе 15:22) След като Йехова бил наредил тези животни да бъдат унищожени, той нямало да приеме те да му бъдат принесени в жертва.

Бъди послушен във всичко

11, 12. (а) Как Йехова гледа на нашата служба и на усилията ни да му бъдем угодни? (б) Как един човек би могъл да се заблуди, че върши Божията воля, като в същото време проявява непослушание?

11 Йехова се радва много, когато вижда как лоялните му служители остават непоколебими при преследване, известяват Царството въпреки безразличието на повечето хора и посещават християнските събрания, въпреки че трябва да полагат големи усилия за изкарването на прехраната. Когато проявяваме послушание в такива важни области от живота си като служители на Йехова, ние радваме сърцето му. За него усилията ни да му служим са много ценни, когато са подбуждани от любов. Хората може и да не забелязват нашите усилия, но Бог обръща внимание на жертвите, които правим от сърце, и не ги забравя. (Матей 6:4)

12 За да можем да сме напълно угодни на Бога обаче трябва да сме му послушни във всичко. Никога не бива да се заблуждаваме, че можем да си позволим да пренебрегнем някои от изискванията на Бога, ако в други области на живота си проявяваме преданост към него. Например някой може да си мисли, че щом участва в някои аспекти на поклонението към Бога, може безнаказано да върши неморалност или друг сериозен грях. Това би било много голяма грешка! (Галатяни 6:7, 8)

13. Как послушанието ни към Йехова може да бъде изпитано, когато сме сами?

 13 Затова трябва да се запитаме: „Дали съм послушен на Йехова в ежедневния си живот, дори и за неща, които смятам, че са личен въпрос?“ Исус казал: „Който е верен в малкото, е верен и в многото, а който е неправеден в малкото, е неправеден и в многото.“ (Лука 16:10) Дали ходим „с незлобливо сърце“ дори и „всред дома си“, когато другите не ни виждат? (Псалм 101:2) Когато сме сами у дома, може да се появят ситуации, които са предизвикателство за нашата морална безкомпромисност. В много страни все повече хора имат компютри в дома си. Така неприличните изображения стават толкова достъпни, че човек може да ги отвори само с няколко щраквания на мишката. Преди няколко години такива неща можеха да се видят само ако човек посети място за неморални развлечения. Тогава дали ще се вслушаме в думите на Исус, че „всеки, който продължава да гледа една жена така, че да събуди в себе си страст към нея, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си“? Да, дали сме решени дори да не гледаме неморални изображения? (Матей 5:28; Йов 31:1, 9, 10; Псалм 119:37; Притчи 6:24, 25; Ефесяни 5:3–5) Как стои въпросът с телевизионните програми, в които има насилие? Дали споделяме възгледа на Бога, за когото Библията казва, че ‘душата му мрази онзи, който обича насилие’? (Псалм 11:5) А какво да кажем за прекомерната употреба на алкохол, когато сме сами? Библията осъжда пиянството, но освен това предупреждава християните, че не бива да развиват навика да употребяват „много вино“. (Тит 2:3; Лука 21:34, 35; 1 Тимотей 3:3)

14. Как можем да покажем послушанието си към Бога, когато става дума за финансови въпроси?

14 Друга област, в която е необходимо да бъдем нащрек, са финансовите въпроси. Дали например бихме следвали план за бързо забогатяване, в който са включени действия, граничещи с измама? Дали сме изкушени да използваме незаконни начини да избегнем плащането на данъци, или съвестно изпълняваме заповедта да ‘отдаваме на всички каквото им се дължи: на онзи, който изисква данък, данъка’? (Римляни 13:7)

Послушание, подбудено от любов

15. Какво те подтиква да си послушен на Йехова?

15 Следването на Божиите принципи носи голяма полза. Например, ако не пушим, живеем морално чист живот и проявяваме уважение към светостта на кръвта, може да се предпазим от различни болести. Освен това, когато и в други области на живота си живеем според истината от Библията, изпитваме полза в семейството си, в икономическо и в социално отношение. (Исаия 48:17) Всичко това ясно показва колко са практични Божиите закони. Но основната причина, поради която сме послушни на Бога, е любовта ни към него. Ние не му служим от егоистични подбуди. (Йов 1:9–11; 2:4, 5) Бог ни е дал свободата да избираме на кого да бъдем послушни и ние сме избрали да се подчиняваме на него, защото искаме да сме му угодни и защото искаме да постъпваме правилно. (Римляни 6:16, 17; 1 Йоан 5:3)

16, 17. (а) Как Исус проявявал подбудено от любов послушание към Бога? (б) Как можем да подражаваме на Исус?

16 Исус показал по съвършен начин как човек може да бъде послушен на Йехова, подбуден от искрена любов към Него. (Йоан 8:28, 29) Докато бил на земята, той ‘се научил на послушание чрез страданията, които понесъл’. (Евреи 5:8, 9) Как станало това? Исус ‘се смирил и бил послушен чак до смърт, да, смърт на мъченически стълб’. (Филипяни 2:7, 8) Макар че в небето Исус вече бил показал многократно своето послушание, на земята това негово качество било поставено на изпитание. Можем да бъдем уверени, че Исус е добре подготвен във всяко отношение да служи като първосвещеник в полза на духовните си братя и на останалите, които проявяват вяра. (Евреи 4:15; 1 Йоан 2:1, 2)

 17 Но какво да кажем за нас? Ние подражаваме на Исус, ако това да се подчиняваме на Божията воля е най–важното нещо в живота ни. (1 Петър 2:21) Ще изпитваме удовлетворение, ако нашата любов към Бога ни подтиква да вършим онова, което той е заповядал, дори понякога да сме подложени на натиск или да сме изкушавани да постъпим по друг начин. (Римляни 7:18–20) Това означава, че ще бъдем готови също да следваме напътствията на онези, които поемат ръководството в нещата, свързани с истинското поклонение, въпреки че са несъвършени. (Евреи 13:17) Йехова цени нашето послушание към него в личния ни живот.

18, 19. Какъв ще е резултатът от искреното ни послушание към Бога?

18 В наши дни да бъдем послушни на Йехова може да включва и това да издържаме на преследване, за да запазим моралната си безкомпромисност. (Деяния 5:29) Да следваме заповедта на Йехова да проповядваме и поучаваме, означава също, че трябва да издържим до края на тази система. (Матей 24:13, 14; 28:19, 20) Необходима ни е издръжливост и за да продължаваме да се събираме с братята си, въпреки натиска, с който се сблъскваме в света. Нашият любещ Бог вижда искрените ни усилия да проявяваме послушание в тези области. За да бъдем напълно послушни обаче, трябва да се борим срещу грешната си плът и да се отвращаваме от злото, като развиваме любов към доброто. (Римляни 12:9)

19 Когато служим на Йехова от любов и с признателно сърце, ще разберем от опит, че той „възнаграждава онези, които усърдно го търсят“. (Евреи 11:6) Йехова очаква от служителите си да му принасят подходящи жертви и ги цени, но онова, което му носи най–голяма наслада, е нашето послушание, подтиквано от любов. (Притчи 3:1, 2)

Как би отговорил?

• Защо може да се каже, че имаме нещо, което можем да дадем на Йехова?

• Какви грешки допуснал Саул?

• Как можеш да покажеш, че за тебе послушанието е по–приемливо от жертвата?

• Какво те подтиква да си послушен на Йехова?

[Въпроси]

[Снимка на страница 26]

Как би се почувствал един загрижен лекар, ако пациентът му пренебрегва неговите съвети?

[Снимка на страница 28]

Защо цар Саул си навлякъл неодобрението на Йехова?

[Снимка на страница 30]

Проявяваш ли послушание, когато си сам у дома?