Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Въпроси на читатели

Въпроси на читатели

 Въпроси на читатели

Дали според стиха от Притчи 22:6 родителите християни могат да бъдат сигурни, че ако възпитават правилно децата си, те няма да се отклонят от пътя на Йехова?

В този стих четем: „Възпитавай детето отрано в подходящия за него път, и не ще се отклони от него, дори когато остарее.“ Както едно дърво може да израсне добре, ако е било насочвано правилно като фиданка, така е по–вероятно едно дете да продължи да служи на Йехова, когато порасне, ако родителите му са го възпитавали правилно. Всеки родител би потвърдил, че за такова възпитание са нужни много време и усилия. За да могат децата им да станат Христови ученици, родителите трябва да се стараят да ги наставляват, увещават, насърчават и поправят, както и да им дават добър пример. Необходимо е те любещо да постоянстват в това години наред.

Но ако едно дете все пак реши да спре да служи на Йехова, дали причината е непременно във възпитанието, което то е получило от родителите си? В някои случаи това наистина може да се дължи на факта, че е било необходимо родителите да полагат повече грижи за детето си чрез възпитанието и умственото ръководство, идващи от Йехова. (Ефесяни 6:4) От друга страна, стихът от Притчи не твърди, че едно дете непременно ще бъде вярно на Йехова, ако е получило подходящо възпитание. Родителите не могат да накарат детето си да стане такава личност, каквато те биха искали. Подобно на възрастните, децата имат свободна воля и в крайна сметка сами решават по кой път да поемат в живота. (Второзаконие 30:15, 16, 19) Но в някои случаи независимо от огромните усилия на родителите, детето може да се отвърне от Йехова. Така станало и със Соломон, който написал думите от Притчи 22:6. Дори и сред синовете на Йехова имало такива, които се отвърнали от него.

Следователно изразът „не ще се отклони“ не се отнася за всяко дете, а показва какъв е по принцип резултатът от правилното възпитание. Колко насърчително е това за родителите! Те могат да бъдат уверени, че искрените им усилия да възпитават децата си в пътя на Йехова ще доведат до добри резултати. Тъй като родителите имат много важна роля в живота на детето си и онова, което правят, може да му окаже силно влияние, те са насърчени да се отнасят отговорно към своята задача. (Второзаконие 6:6, 7)

Дори ако едно дете реши да спре да служи на Йехова, неговите родители, които са полагали усилия да го възпитават, могат да се надяват, че един ден то ще се осъзнае. Истината от Библията оказва мощно влияние, а възпитанието на родителите не се забравя лесно. (Псалм 19:7)