Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Възрастните хора са благословия за младите

Възрастните хора са благословия за младите

 Възрастните хора са благословия за младите

„Дори до старост и бели коси, Боже, не ме оставяй, докато не разглася силата Ти на идещия род, твоята мощ на всичките бъдещи поколения.“ (ПСАЛМ 71:18)

1, 2. Какво трябва да осъзнават възрастните служители на Бога, и какво ще разгледаме в тази статия?

ЕДИН християнски старейшина в западна Африка посетил един възрастен помазан брат и го попитал как е. Какво му отговорил той? „Мога да тичам, мога да подскачам от крак на крак, мога да скачам и с двата крака, мога да подскачам и на един крак — казал братът, доказвайки думите си с действия. — Но не мога да летя.“ Старейшината разбрал какво имал предвид братът. С други думи той казал: „Това, което мога да правя, го правя с радост, но това, което не мога да правя, не го правя.“ Старейшината, който направил това посещение, е вече над 80–годишен и с умиление си спомня чувството за хумор на този брат и неговата лоялност.

2 Богоугодните качества, които един възрастен човек проявява, могат да оставят трайно впечатление у другите. Разбира се, възрастта сама по себе си не води до проявата на мъдрост и християнски качества. (Еклисиаст 4:13) Библията казва: „Белите коси са венец на слава, когато се намират по пътя на правдата.“ (Притчи 16:31) Ако си в напреднала възраст, осъзнаваш ли колко голяма полза могат да извлекат другите от твоите думи и действия? Да разгледаме някои примери от Библията, които показват как възрастните хора са се оказали истинска благословия за младите.

Вяра, от която има трайна полза

3. Как всички хора, които живеят днес, извличат полза от верността на Ной?

3 Ползата от вярата и непоколебимостта на Ной може да се види дори и днес. Ной  бил почти на 600 години, когато построил ковчега, събрал животните и проповядвал на съвременниците си. (Битие 7:6; 2 Петър 2:5) Благодарение на своя почтителен страх от Бога Ной, заедно със семейството си, преживял Потопа и станал предшественик на всички хора живеещи на земята днес. Вярно е, че в дните на Ной продължителността на живота била по–голяма. Но дори когато бил в напреднала възраст, той останал верен и това довело до забележителни благословии. В какво отношение?

4. Как служителите на Бога днес извличат полза от непоколебимостта на Ной?

4 Ной бил почти на 800 години, когато Нимрод започнал да строи вавилонската кула, което било отявлено неподчинение на заповедта на Йехова ‘да се напълни земята’. (Битие 9:1; 11:1–9) Ной обаче не участвал в бунта на Нимрод. Затова най–вероятно езикът, на който говорел Ной, не бил променен, както в случая на бунтовниците. Всички Божии служители днес, независимо от възрастта си, могат да подражават на вярата и непоколебимостта, които Ной проявявал не само в напреднала възраст, но и през целия си живот. (Евреи 11:7)

Влияние върху членовете на семейството

5, 6. (а) Какво трябвало да направи Авраам, когато бил на 75 години? (б) Как откликнал Авраам на заповедта на Бога?

5 Влиянието, което възрастните хора могат да окажат върху членовете на своето семейство, може да се види от живота на патриарсите след Ной. Авраам бил на около 75 години, когато Бог му казал: „Излез от отечеството си, измежду рода си и из бащиния си дом, та иди в земята, която ще ти покажа. Ще те направя голям народ; ще те благословя.“ (Битие 12:1, 2)

6 Представи си, че ти кажат да напуснеш дома си, приятелите си, родината си и да останеш без подкрепата на своите роднини, за да отидеш в една непозната страна. На Авраам му било казано да направи точно това. Той ‘тръгнал според както му рекъл Господ’ и през остатъка от живота си живял в шатри като чужденец и като временен жител в Ханаанската земя. (Битие 12:4; Евреи 11:8, 9) Макар и Йехова да казал на Авраам, че ще стане „голям народ“, патриархът умрял много време, преди потомството му да стане многобройно. Неговата съпруга, Сара, му родила само един син, Исаак, и то чак след като Авраам бил живял 25 години в Обетованата земя. (Битие 21:2, 5) Въпреки това той не се отегчил и не се върнал в града, от който бил дошъл. Какъв забележителен пример на вяра и издръжливост!

7. Какво влияние оказала издръжливостта на Авраам върху сина му Исаак, и как това засяга цялото човечество?

7 Издръжливостта на Авраам оказала силно влияние върху сина му Исаак, който прекарал целия си живот от 180 години като чужденец в Ханаан. Издръжливостта на Исаак била основана на вяра в Божието обещание — вяра, която възрастните му родители изградили в него и която била укрепена от думите на самия Йехова. (Битие 26:2–5) Непоколебимостта на Исаак изиграла ключова роля в изпълнението на обещанието на Йехова, че от семейството на Авраам ще произлезе „семе“, чрез което цялото човечество ще бъде благословено. Стотици години по–късно Исус Христос, главната част на това „семе“, направил възможно за всички, които проявяват вяра в него, да бъдат помирени с Бога и да се радват на вечен живот. (Галатяни 3:16; Йоан 3:16)

8. Как Яков проявил силна вяра и с какъв резултат?

8 От своя страна Исаак помогнал на сина си Яков да развие силна вяра, която го крепяла, когато бил в напреднала възраст. Яков бил на 97 години, когато цяла нощ се борел с един ангел, за да бъде благословен. (Битие 32:24–28) Преди да умре на 147 години, Яков събрал сили, за да благослови всеки от своите дванайсет синове. (Битие 47:28) Пророческите думи, които изрекъл той, записани в Битие 49:1–28, се оказали верни и продължават да се изпълняват в наши дни.

9. Какво влияние могат да окажат духовно зрелите възрастни християни на своето семейство?

 9 Ясно се вижда, че лоялните възрастни служители на Бога могат да оказват благотворно влияние върху членовете на своето семейство. Напътствията от Библията, житейският опит и примерът на издръжливост от тяхна страна могат да бъдат от решаващо значение за това дали един млад човек ще изгради здрава вяра. (Притчи 22:6) Възрастните не бива никога да подценяват силното положително влияние, което могат да окажат на своето семейство.

Влияние върху събратята по вяра

10. Какво ‘нареждане дал Йосиф за своите кости’, и какво влияние оказало то?

10 Възрастните хора могат да окажат положително влияние и на своите събратя. Вярата, която Йосиф, синът на Яков, проявил, когато бил на преклонна възраст, оказала силно влияние на милионите истински поклонници, които живели след него. Той бил на 110 години, когато ‘дал нареждане за своите кости’, а именно, когато израилтяните накрая излязат от Египет, да вземат костите му със себе си. (Евреи 11:22; Битие 50:25) Това нареждане давало надежда на израилтяните през годините на тежко робство след смъртта на Йосиф, уверявайки ги, че избавлението им е близо.

11. Какво влияние вероятно оказвал възрастният Моисей на Исус Навиев?

11 Сред онези, които били укрепени от вярата на Йосиф, бил и Моисей. Когато бил на 80 години, той имал привилегията да изнесе от Египет костите на Йосиф. (Изход 13:19) Приблизително по това време Моисей се запознал с Исус Навиев, който бил много по–млад от него. През следващите 40 години Исус Навиев служел като личен помощник на Моисей. (Числа 11:28) Той се изкачил донякъде на планината Синай заедно с Моисей и после го посрещнал, когато Моисей слязъл от планината, носейки плочите на свидетелството. (Изход 24:12–18; 32:15–17) Какъв извор на мъдрост и на ценни съвети трябва да е бил възрастният Моисей за Исус Навиев!

12. Как Исус Навиев през целия си живот оказвал положително влияние върху израилтяните?

12 Исус Навиев от своя страна насърчавал израилтяните през целия си живот. В Съдии 2:7 се казва: „Людете служиха на Господа през всичките дни на Исуса и през всичките дни на старейшините, които преживяха Исуса, които видяха всички велики дела, които Господ беше извършил за Израиля.“ Но след смъртта на Исус Навиев и другите старейшини започнал един 300–годишен период на колебание между истинското и фалшивото поклонение, който продължил до времето на пророк Самуил.

Самуил ‘постигнал праведност’

13. Какво направил Самуил, за да ‘постигне праведност’?

13 Библията не казва на каква възраст бил Самуил, когато умрял, но събитията в Първа книга на царете обхващат период от 102 години и Самуил бил свидетел на повечето от тях. В Евреи 11:32, 33 четем за съдии и пророци, които ‘постигнали праведност’. Наистина, Самуил помагал  на някои от съвременниците си да избягват или да изоставят погрешното поведение. (1 Царе 7:2–4) Как той правел това? Като бил лоялен на Йехова през целия си живот. (1 Царе 12:2–5) Не се страхувал да даде строг съвет дори на царя. Освен това, когато бил „стар и белокос“, Самуил дал добър пример по отношение на молитвата за другите. Той заявил, че за него било немислимо ‘да съгреши на Господа, като престане да се моли’ за своите събратя израилтяни. (1 Царе 12:2, 23)

14, 15. Как възрастните християни днес могат да подражават на Самуил по отношение на молитвата?

14 Всичко това подчертава един важен начин, по който възрастните християни могат да окажат ползотворно влияние на останалите служители на Йехова. Независимо от ограниченията, породени от влошено здраве или други обстоятелства, онези, които са в напреднала възраст, могат да се молят за другите. Мили възрастни братя и сестри, осъзнавате ли каква полза извлича сборът от вашите молитви? Благодарение на своята вяра в пролятата кръв на Христос вие се радвате на одобрена позиция пред Йехова и заради своята издръжливост сте придобили „изпитана вяра“. (Яков 1:3; 1 Петър 1:7) Никога не забравяйте, че „молитвата на праведния действа с голяма сила“. (Яков 5:16)

15 Наистина се нуждаем от вашите молитви в подкрепа на дейността на Царството на Йехова. Някои от нашите братя са в затвора поради християнския си неутралитет. Други са станали жертва на природни бедствия, войни и граждански размирици. А трети, дори и във вашия сбор, се сблъскват с изкушения или противопоставяне. (Матей 10:35, 36) Онези, които са начело на проповедната дейност и поемат надзора в сборовете, също имат нужда от вашите редовни молитви. (Ефесяни 6:18, 19; Колосяни 4:2, 3) Колко е хубаво, че споменавате събратята си по вяра в своите молитви, точно както правел Епафрас! (Колосяни 4:12)

Обучаване на бъдещите поколения

16, 17. Какво е предсказано в Псалм 71:18, и как се изпълняват тези думи?

16 Общуването с верните от „малкото стадо“, които са с небесна надежда, осигурява ценно обучение за „другите овце“, които имат надеждата да живеят завинаги на земята. (Лука 12:32; Йоан 10:16) Това било предсказано в Псалм 71:18, където се казва: „Дори до старост и бели коси, Боже, не ме оставяй, докато не разглася силата Ти на идещия род, твоята мощ на всичките бъдещи поколения.“ Помазаните с духа християни с готовност обучават съобщниците си от „другите овце“ за по–големи отговорности, преди да ги оставят и да бъдат прославени заедно с Исус Христос.

17 По принцип онова, което се казва в Псалм 71:18 за обучаването на „бъдещите поколения“, може да се приложи за „другите овце“, които получават напътствия от помазаните от Бога християни. Йехова е поверил на възрастните си служители привилегията да свидетелстват за него на всички, които днес приемат истинското поклонение. (Йоил 1:2, 3) „Другите овце“ са признателни за това, което са научили от помазаните християни, и са подтикнати да споделят своето познание от Библията с други хора, които искат да служат на Йехова. (Откровение 7:9, 10)

18, 19. (а) Каква ценна информация могат да споделят много от възрастните служители на Йехова? (б) В какво трябва да са уверени възрастните християни?

18 По–възрастните служители на Йехова, както помазаните, така и „другите овце“, представляват жива връзка с важни  исторически събития. Сред нас все още има някои, които са присъствали на първите прожекции на „Фотодрамата за сътворението“. Някои лично са познавали ръководните братя, които са били хвърлени в затвора през 1918 г. Други са участвали в предаванията по радиостанцията на „Стражева кула“. Мнозина могат да разкажат за времето, когато в най–висшите съдебни инстанции били водени дела свързани с религиозната свобода на Свидетелите на Йехова. Има и такива, които твърдо са застанали на страната на истинското поклонение в страни с диктаторски режим. Да, възрастните хора могат да разкажат как разбирането на истината постепенно се увеличавало. Библията ни съветва да се възползваме от техния богат опит. (Второзаконие 32:7)

19 Възрастните християни са насърчени да дават добър пример на по–младите. (Тит 2:2–4) Може би в момента не виждаш как другите извличат полза от твоята издръжливост, молитви и съвети. Ной, Авраам, Йосиф, Моисей и други служители на Бога вероятно нямало как да знаят напълно какво влияние щяла да окаже тяхната вярност на бъдещите поколения. Но техният пример на вяра и лоялност оказал силно влияние. Твоят пример може да окаже същото влияние на по–младите днес.

20. Какви благословии ще получат онези, които запазят своята надежда силна до края?

20 Независимо дали ще преживееш „голямото бедствие“, или ще бъдеш един от възкресените, помисли за насладата, която ще изпиташ от „истинския живот“! (Матей 24:21; 1 Тимотей 6:19) Представи си времето на Хилядолетното управление на Христос, когато Йехова ще поправи последствията от старостта. Тогава вместо да усещаме как телата ни остаряват ден след ден, всяка сутрин ще се събуждаме все по–здрави — с повече сили, с по–добро зрение, с по–остър слух и ще изглеждаме по–добре! (Йов 33:25; Исаия 35:5, 6) Онези, които получат благословията да живеят в Божия нов свят ще бъдат винаги млади с оглед на вечността, която е пред тях. (Исаия 65:22) Затова нека всеки от нас да запази надеждата си силна до края и да продължава да служи на Йехова всеотдайно. Можем да бъдем уверени, че Йехова ще изпълни всичко, което е обещал, и онова, което ще направи, далеч ще надмине нашите очаквания! (Псалм 37:4; 145:16)

Как ще отговориш?

• Как цялото човечество извлича полза от непоколебимостта на възрастния Ной?

• Какво влияние оказала вярата на патриарсите върху техните потомци?

• Как Йосиф, Моисей, Исус Навиев и Самуил, макар и в напреднала възраст, укрепвали събратята си по вяра?

• Какво могат да оставят след себе си възрастните служители на Бога?

[Въпроси]

[Снимка на страница 26]

Издръжливостта на Авраам оказала силно влияние на Исаак

[Снимка на страница 28]

Ценните съвети на Моисей насърчавали Исус Навиев

[Снимка на страница 29]

Твоите молитви за другите може да се окажат от голяма полза

[Снимка на страница 30]

Младите хора извличат полза от това да слушат верните възрастни християни