Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Нека Божието Слово ръководи стъпките ти

Нека Божието Слово ръководи стъпките ти

 Нека Божието Слово ръководи стъпките ти

„Твоето слово е светилник на нозете ми, и виделина на пътеката ми.“ (ПСАЛМ 119:105)

1, 2. Защо повечето хора не успяват да намерят истински мир и щастие?

СПОМНЯШ ли си случай, когато е трябвало да питаш някого за пътя? Вероятно си бил вече близо до целта си, но не си бил сигурен накъде трябва да завиеш, за да стигнеш до нея. Или може би си се загубил и е трябвало да тръгнеш в съвсем друга посока. Нима не би било добре и в двата случая да последваш напътствията на някого, който познава района? Такъв човек може да ти помогне да стигнеш до целта си.

2 Хилядолетия наред човечеството като цяло се е опитвало да ръководи живота си, без да търси помощ от своя Създател, Йехова Бог. Но ако са независими от Бога, несъвършените хора са напълно безпомощни и не могат да намерят пътя към истински мир и щастие. Защо не са в състояние да постигнат тази цел? Преди повече от 2500 години пророк Йеремия казал: „Не е дадено на човека, който ходи, да оправя стъпките си.“ (Йеремия 10:23) Всеки, който се опитва да насочва стъпките си, без да приема подходящо ръководство, неминуемо изпитва разочарование. Наистина, хората се нуждаят от ръководство!

3. Защо Йехова Бог е единственият, който може да осигури подходящо ръководство за хората, и какво обещава той?

3 Йехова Бог е единственият, който може да осигури подходящо ръководство. Защо можем да кажем това? Защото той разбира по–добре от когото и да било другиго как са устроени хората. Бог знае как те са се отклонили от пътя и са се загубили, както и от какво се нуждаят, за да поемат отново в правилната посока. Освен това като наш Създател, Йехова винаги знае какво е от полза за нас. (Исаия 48:17) Следователно можем напълно да се доверим на неговото обещание, записано в Псалм 32:8: „Аз ще те вразумя, и ще те науча пътя, по който трябва да ходиш; ще те съветвам, като върху тебе ще бъде окото Ми.“ Няма съмнение, че Йехова осигурява най–доброто ръководство. Но как всъщност прави това?

4, 5. Как могат да ни ръководят думите на Бога?

4 Псалмистът казал в молитва към Йехова: „Твоето слово е светилник на нозете ми, и виделина на пътеката ми.“ (Псалм 119:105) Думите и напомнянията на Бога са записани в Библията и могат да ни помогнат да преодолеем трудностите, които срещаме в живота си. Всъщност, когато четем Библията и се ръководим от нея, ние разбираме от личен опит записаното в Исаия 30:21: „Ушите ти ще слушат зад тебе слово, което ... ще казва: Тоя е пътят, ходете по него.“

5 Забележи обаче, че Псалм 119:105 посочва два свързани помежду си начина, по които ни помага Божието Слово. Първо, то служи като ‘светилник на нозете ни’. Когато се сблъскваме с ежедневните проблеми, библейските принципи трябва да ръководят стъпките ни, така че да вземаме мъдри решения и да избягваме капаните и клопките на този свят. Второ, Божиите напомняния са ‘виделина на пътеката ни’ и ни помагат да вземаме решения, които са в съгласие с нашата надежда за вечен живот в обещания от Бога рай. Тъй като пътят ни е добре осветен, ще можем да предвидим последствията — било то добри, или лоши — от определен начин на действие. (Римляни 14:21; 1 Тимотей 6:9; Откровение  22:12) Нека да разгледаме по–подробно как думите на Бога, записани в Библията, могат да бъдат ‘светилник на нозете ни’ и ‘виделина на пътеката ни’.

„Светилник на нозете ми“

6. При какви обстоятелства думите на Бога ще бъдат ‘светилник на нозете ни’?

6 Всеки ден ни се налага да вземаме решения. Някои от тях са наглед маловажни, но понякога може да се окажем в ситуация, която подлага на изпитание нашия християнски морал, честността ни или неутралната ни позиция. За да се справим успешно с такива изпитания, трябва да сме „обучили своите способности за разбиране, така че да различават кое е правилно и кое погрешно“. (Евреи 5:14) Като придобиваме точно познание от Божието Слово и разбираме по–добре неговите принципи, ние обучаваме съвестта си, за да вземаме решения, които са угодни на Йехова. (Притчи 3:21)

7. Опиши ситуация, в която един християнин може да бъде склонен да общува с невярващите си колеги.

7 Да разгледаме един пример. Дали като зрял човек искрено се опитваш да радваш сърцето на Йехова? (Притчи 27:11) Ако е така, заслужаваш похвала. Представи си обаче, че твои колеги ти предлагат билет за някакво спортно събитие и те канят да отидеш с тях. Те харесват компанията ти на работното място и искат да общуват с тебе и в извънработно време. Може би смяташ, че колегите ти не са лоши хора и че дори имат някакви морални принципи. Какво ще направиш? Дали приемането на тяхната покана крие някаква опасност? Как Божието Слово може да ти помогне да вземеш правилно решение в случая?

8. Кои библейски принципи ни помагат да размишляваме по въпроса за общуването с другите?

8 Нека да видим няколко библейски принципа. Първият, за който може би се сещаш, се намира в 1 Коринтяни 15:33, където се казва: „Общуването с лоши приятели разваля добрите навици.“ Дали този принцип означава, че трябва напълно да отбягваш невярващите? Библията отговаря отрицателно на този въпрос. Та нали самият апостол Павел проявявал любеща загриженост към „всякакви хора“, включително и към невярващите. (1 Коринтяни 9:22) Самата същност на християнството изисква да проявяваме интерес към другите, като сред тях са и хората, които не споделят нашите вярвания. (Римляни 10:13–15) Как всъщност бихме могли да следваме съвета да „вършим каквото е добро спрямо всички“, ако се изолираме от тези, които се нуждаят от помощта ни? (Галатяни 6:10)

9. Кой библейски съвет ни помага да бъдем уравновесени в отношенията си със своите колеги?

9 Има обаче разлика между това да се държиш приятелски със свой колега и това да бъдеш негов близък приятел. Тук вече влиза в сила друг библейски принцип. Апостол Павел предупредил християните: „Не се впрягайте в един ярем с невярващите.“ (2 Коринтяни 6:14) Какво означава изразът „не се впрягайте в един ярем“? Някои преводи на Библията предават тези думи като „не се обединявайте“, „не се опитвайте  да работите като с равни“ или „престанете да създавате неподходящи отношения“. Кога взаимоотношенията с един колега стават неподходящи? Кога минават границата и се превръщат във ‘впрягане в един ярем’? Божието Слово, Библията, може да ръководи стъпките ти в тази ситуация.

10. (а) Как Исус си избирал приятели? (б) Какви въпроси ще ти помогнат да вземаш мъдри решения относно общуването с другите?

10 Нека да помислим върху примера на Исус, който обичал хората още от създаването им. (Притчи 8:31) Когато бил на земята, той развил близко приятелство със своите последователи. (Йоан 13:1) Дори ‘изпитал обич’ към един човек, който бил заблуден в религиозно отношение. (Марко 10:17–22) В същото време обаче Исус си поставял ясни граници относно избора на близки приятели. Той нямал близки взаимоотношения с хора, които не проявявали интерес към вършенето на волята на Баща му. Веднъж Исус казал: „Вие сте мои приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам.“ (Йоан 15:14) Вярно е, че може да се разбираш добре с някой колега. Но се запитай: „Дали той (или тя) е склонен да върши онова, което Исус заповядва? Дали иска да учи за Йехова, на когото Исус ни е наредил да се покланяме? Дали има същите морални принципи, каквито имам аз като християнин?“ (Матей 4:10) Когато разговаряш с колегите си и отстояваш прилагането на библейските принципи, ще можеш лесно да си отговориш на тези въпроси.

11. Посочи ситуации, в които думите на Бога трябва да ръководят стъпките ни.

11 Има много други ситуации, в които думите на Бога могат да бъдат ‘светилник на нозете ни’. Например един безработен християнин може да получи предложение за работа, от която много се нуждае, но която е свързана с много натоварена програма. Ако той приеме предложението, ще отсъства от някои събрания и няма да може да участва в други дейности, свързани с истинското поклонение. (Псалм 37:25) Друг християнин може да се изкушава да гледа или да чете материали, които открито нарушават библейските принципи. (Ефесяни 4:17–19) Трети може да е склонен да се дразни от недостатъците на своите събратя. (Колосяни 3:13) Във всички тези случаи трябва да позволяваме на Божието Слово да бъде ‘светилник на нозете  ни’. Всъщност, като следваме библейските принципи, можем успешно да се справим с различните трудности в живота. Божието Слово е „полезно за поучаване, за порицаване, за поправяне на нещата, за възпитаване в праведност“. (2 Тимотей 3:16)

„Виделина на пътеката ми“

12. В какъв смисъл думите на Бога са ‘виделина на пътеката ни’?

12 В Псалм 119:105 се казва също, че думите на Бога могат да бъдат ‘виделина на пътеката ни’, тоест да осветяват пътя пред нас. Ние не сме в неведение относно бъдещето, тъй като Библията обяснява значението на трудните условия в света днес, както и какъв ще бъде изходът от тях. Съзнаваме, че живеем в „последните дни“ на тази порочна система. (2 Тимотей 3:1–5) Фактът, че знаем какво предстои да се случи, трябва да оказва силно влияние върху начина ни на живот. Апостол Петър писал: „Тъй като по този начин всичко това ще бъде доведено до разпадане, то какви трябва да сте вие в свято поведение и дела на преданост към Бога, като очаквате и постоянно мислите за наближаващия ден на Йехова!“ (2 Петър 3:11, 12)

13. Как неотложността на времето, в което живеем, трябва да влияе на нашето мислене и на начина ни на живот?

13 Нашето мислене и начинът ни на живот трябва да отразяват твърдото ни убеждение, че „светът преминава, а също и неговите желания“. (1 Йоан 2:17) Като прилагаме напътствията на Библията, ще бъдем в състояние да вземаме мъдри решения относно бъдещите си цели. Например Исус казал: „Продължавайте да търсите първо царството и Божията праведност и всичко останало ще ви бъде прибавено.“ (Матей 6:33) Колко похвално е, че много млади хора проявяват вярата си в думите на Исус, като се стремят към целодневна служба! Други, сред които са и цели семейства, са решили да се преместят в страни, където има неотложна нужда от повече вестители на Царството.

14. Как едно християнско семейство увеличило проповедната си служба?

14 Да разгледаме примера на едно четиричленно християнско семейство от Съединените щати, което се преместило в Доминиканската република, за да служи заедно със сбора в един град с население от 50 000 души. В този сбор има около 130 вестители на Царството. Но на 12 април 2006 г. на Възпоменанието на Христовата смърт присъствали почти 1300 души!  Проповедният район там е толкова ‘узрял за жетва’, че само след пет месеца бащата, майката, синът и дъщерята водели общо трийсет библейски изучавания. (Йоан 4:35) Бащата обяснява: „В сбора има трийсет братя и сестри, които са се преместили тук, за да помагат. Около двайсет от тях са от Съединените щати, а останалите са от Бахамските острови, Испания, Италия, Канада и Нова Зеландия. Те идват със силно желание да участват в службата и оказват положително влияние на ентусиазма на местните братя.“

15. Какви благословии изпитваш вследствие на това, че поставяш интересите на Царството на първо място в живота си?

15 Разбираемо е, че мнозина нямат възможност да се преместят в друга страна, за да служат там, където има повече нужда. Но онези, които могат да направят това или могат да приспособят обстоятелствата си, за да бъдат на разположение, несъмнено ще изпитат много благословии, като участват по този начин в службата. Независимо къде служиш обаче, не пропускай възможността да изпиташ радостта от това да служиш на Йехова с всичките си сили. Йехова обещава, че ако поставиш интересите на Царството на първо място в живота си, ‘ще излее благословение върху тебе, тъй щото да не стига място за него’. (Малахия 3:10)

Да извличаме полза от ръководството на Йехова

16. Каква полза ще извлечем, ако се ръководим от думите на Бога?

16 Както разбрахме досега, думите на Йехова ни ръководят по два свързани помежду си начина. Те са ‘светилник на нозете ни’, като ни помагат да вървим в правилната посока и ни ръководят, когато трябва да вземаме решения. Те са също ‘виделина на пътеката ни’, като ни дават възможност да виждаме ясно какво предстои да се случи. Това на свой ред ни помага да следваме подканата на Петър: „Приведете умовете си в готовност за действие, бъдете трезвомислещи във всичко, възложете надеждата си на незаслужената милост, която ще ви бъде оказана при явяването на Исус Христос.“ (1 Петър 1:13)

17. Как изучаването на Библията ще ни помогне да следваме Божието ръководство?

17 Няма никакво съмнение, че Йехова осигурява ръководство. Въпросът е дали ще го следваш. За да разбереш неговото ръководство, бъди решен да четеш Библията всеки ден. Размишлявай върху това, което четеш, опитвай се да прозреш каква е волята на Йехова по различните въпроси и мисли за начините, по които би могъл да приложиш наученото в живота си. (1 Тимотей 4:15) След това използвай своите „мисловни способности“, когато вземаш лични решения. (Римляни 12:1)

18. Какви благословии получаваме, когато позволяваме на Божието Слово да ни ръководи?

18 Ако позволяваме това, принципите от Божието Слово ще ни просвещават и ще ни дават ръководството, от което се нуждаем, за да вземаме решения относно правилния начин на действие. Можем да сме уверени, че писаното Слово на Йехова „прави неопитния мъдър“. (Псалм 19:7, НС) Ако се ръководим от Библията, ще имаме чиста съвест и ще изпитваме удовлетворението, идващо от мисълта, че Йехова ни одобрява. (1 Тимотей 1:18, 19) Като позволяваме на думите на Бога ежедневно да ръководят стъпките ни, той ще ни възнагради с най–голямата благословия — вечен живот. (Йоан 17:3)

Спомняш ли си?

• Защо е важно да позволяваме на Йехова Бог да ръководи стъпките ни?

• В какъв смисъл думите на Бога са ‘светилник на нозете ни’?

• Как думите на Бога могат да бъдат ‘виделина на пътеката ни’?

• Как изучаването на Библията ще ни помогне да следваме Божието ръководство?

[Въпроси]

[Снимка на страница 15]

Кога общуването с някой невярващ става неразумно?

[Снимка на страница 16]

Исус бил близък приятел с онези, които вършели волята на Йехова

[Снимки на страница 17]

Дали нашият начин на живот показва, че поставяме интересите на Царството на първо място?