Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Младежи, следвайте цели, които носят чест на Бога

Младежи, следвайте цели, които носят чест на Бога

 Младежи, следвайте цели, които носят чест на Бога

„Обучавай себе си с цел преданост към Бога.“ (1 ТИМОТЕЙ 4:7)

1, 2. (а) Защо Павел похвалил Тимотей? (б) Как младежите днес ‘обучават себе си с цел преданост към Бога’?

„ПРИ мене няма никой друг с нагласа като неговата, някой, който да е искрено загрижен за всичко, свързано с вас. ... Както син с баща си, той служеше усърдно с мене за разпространяването на добрата новина.“ (Филипяни 2:20, 22) Апостол Павел включил тази сърдечна похвала в своето писмо до християните от сбора във Филипи през първи век. За кого се отнасяли тези думи? За Тимотей, неговият по–млад спътник. Представи си колко насърчен бил Тимотей от този израз на привързаност и доверие от страна на Павел!

2 Младежите с духовна нагласа като Тимотей винаги са били скъпоценно притежание за народа на Йехова. (Псалм 110:3) Днес Божията организация е благословена с много млади хора, които служат като пионери, мисионери, строителни доброволци и служители в домовете Бетел. Голяма похвала заслужават също онези, които пламенно участват в дейностите на сбора, и в същото време изпълняват други отговорности. Такива млади хора изпитват истинско удовлетворение от следването на цели, които носят чест на нашия небесен Баща, Йехова. Те наистина ‘обучават себе си с цел преданост към Бога’. (1 Тимотей 4:7, 8)

3. Какви въпроси ще разгледаме в тази статия?

3 Дали като млад човек и ти се стремиш да постигнеш конкретни духовни цели? Къде можеш да намериш помощ и насърчение в това отношение? Как можеш да устоиш на натиска на този материалистичен свят? Какви благословии можеш да очакваш, ако следваш цели, които носят чест на Бога? Нека разберем отговорите на тези въпроси, като обърнем внимание на живота и службата на Тимотей.

Произходът на Тимотей

4. Опиши накратко живота на Тимотей като християнин.

4 Тимотей израснал в Листра, малък град в римската провинция Галатия. Той се запознал с християнството вероятно през юношеските си години, когато около 47 г. Павел проповядвал в Листра. Тимотей бързо придобил чудесна репутация сред местните християнски братя. Когато след две години се върнал в Листра и научил за напредъка на Тимотей, Павел го избрал за свой сътрудник в мисионерската дейност. (Деяния 14:5–20; 16:1–3) Като ставал все по–зрял, Тимотей получавал още по–големи отговорности, включително и важни задачи, свързани с това да укрепва братята. Когато Павел писал до Тимотей от затвора в Рим около 65 г., Тимотей вече служел като християнски старейшина в Ефес.

5. Според 2 Тимотей 3:14, 15 кои два фактора повлияли на решението на Тимотей да се стреми към духовни цели?

5 Явно Тимотей решил да следва духовни цели. Но какво го подтикнало да направи това? В своето второ писмо до Тимотей Павел споменал два съществени фактора. Той писал: „Постоянствай в нещата, които научи и в които повярва, като знаеш от какви хора ги научи и че от най–ранно детство познаваш  свещените писания.“ (2 Тимотей 3:14, 15) Нека първо да разгледаме какво влияние оказвали другите християни на решението на Тимотей.

Ползата от положителното влияние

6. Какво обучение получил Тимотей, и как откликнал на него?

6 Тимотей израснал в разделен по вяра дом. Баща му бил грък, а майка му Евникия и баба му Лоида били от юдейски произход. (Деяния 16:1) Евникия и Лоида учели Тимотей още от най–ранна възраст на истините от Еврейските писания. След като приели християнството, те несъмнено му помогнали да повярва в християнските учения. Очевидно Тимотей извлякъл голяма полза от това отлично обучение. Павел отбелязал: „Припомням си вярата, която имаш и която е без никакво лицемерие — която първо притежаваха баба ти Лоида и майка ти Евникия, но съм уверен, че я притежаваш и ти.“ (2 Тимотей 1:5)

7. На каква благословия се радват много младежи, и как това им носи полза?

7 Днес много младежи са благословени с боящи се от Бога родители и баби и дядовци, които подобно на Лоида и Евникия разбират колко са важни духовните цели. Самира например все още помни дългите разговори, които водела със своите родители, когато била на юношеска възраст. Тя споделя: „Мама и татко ме научиха да гледам на нещата, както Йехова гледа на тях, и да поставям проповедната служба на първо място. Те винаги ме насърчаваха да се стремя към целодневната служба.“ Самира откликнала положително на напътствията на родителите си и сега се радва на привилегията да служи като член на бетеловото семейство в своята страна. Ако твоите родители те насърчават да се съсредоточаваш върху духовните цели, обърни сериозно внимание на съветите им. Те искат само най–доброто за тебе! (Притчи 1:5)

8. Каква полза извлякъл Тимотей от укрепващото християнско общуване?

8 Важно е също да се стремиш към укрепващо общуване в християнското братство. Тимотей бил добре познат на християнските старейшини в своя сбор, както и на старейшините в Икония — град, който се намирал на около 30 километра. (Деяния 16:1, 2) Той развил близко приятелство с Павел, който бил дейна личност. (Филипяни 3:14) От писмата на Павел разбираме, че Тимотей охотно приемал съвет и с готовност подражавал на примерите на вяра. (1 Коринтяни 4:17; 1 Тимотей 4:6, 12–16) Павел писал: „Ти следваш отблизо моето учение, моя начин на живот, целта ми, вярата ми, дълготърпението ми, любовта и издръжливостта ми.“ (2 Тимотей 3:10) Тимотей наистина следвал отблизо примера на Павел. По подобен начин, ако и ти общуваш по–отблизо с духовно силни личности в сбора, това ще  ти помогне да си поставяш разумни духовни цели. (2 Тимотей 2:20–22)

Изучавай „свещените писания“

9. Освен избора на добри другари, какво друго трябва да направиш, за да ‘обучаваш себе си с цел преданост към Бога’?

9 Дали постигането на духовни цели зависи единствено от избора на добри другари? Не. Подобно на Тимотей ти също трябва да изследваш внимателно „свещените писания“. Изучаването може да не е най–любимото ти занимание, но помни, че Тимотей трябвало ‘да обучава себе си с цел преданост към Бога’. Спортистите често се обучават, или тренират усърдно, в продължение на много месеци, за да постигнат целта си. По същия начин постигането на духовни цели изисква жертви и сериозни усилия. (1 Тимотей 4:7, 8, 10) Но може да попиташ: „Как изучаването на Библията ще ми помогне да постигна целите си?“ Нека разгледаме три начина, по които можеш да направиш това.

10, 11. Защо Писанието може да изгради в тебе правилни подбуди, така че да постигнеш духовните си цели? Дай пример.

10 Първо, Писанието ще ти помогне да изградиш правилни подбуди. То разкрива прекрасната личност на нашия небесен Баща, неговата изключителна проява на любов към нас и вечните благословии, които очакват неговите верни служители. (Амос 3:7; Йоан 3:16; Римляни 15:4) Колкото повече научаваш за Йехова, толкова повече любовта ти към него ще расте, а също и желанието да му отдадеш живота си.

11 Много млади християни споделят, че редовното изучаване на Библията е основното нещо, което им е помогнало да направят истината своя. Адел например е израснала в християнско семейство, но никога не си била поставяла духовни цели. Тя казва: „Родителите ми ме водеха в Залата на Царството, но аз нямах лично изучаване, нито слушах по време на събранията.“ След като сестра ѝ била покръстена, Адел започнала на обръща по–сериозно внимание на истината. „Реших да прочета цялата Библия. Четях кратък откъс от нея, след което си записвах някои мисли във връзка с онова, което току–що бях прочела. Все още пазя всичките си бележки. Прочетох Библията за една година.“ В резултат на това Адел била подтикната да отдаде живота си на Йехова. Въпреки сериозното си физическо заболяване, днес тя служи като пионерка, или целодневна проповедничка.

12, 13. (а) Какви промени ще може да направи един младеж благодарение на изучаването си на Библията, и как става това? (б) Дай примери за практическа мъдрост, съдържащи се в Божието Слово.

12 Второ, Библията ще ти помогне да направиш необходимите промени в личността си. Павел казал на Тимотей, че „свещените писания“ са ‘полезни за поучаване, за порицаване, за поправяне на нещата, за възпитаване в праведност, така че Божият човек да придобие пълни умения и да е изцяло подготвен за всяко добро дело’. (2 Тимотей 3:16, 17) Когато редовно размишляваш върху въпроси, свързани с Божието  Слово, и когато прилагаш библейските принципи, позволяваш на Божия дух да усъвършенства личността ти. Така ще изградиш важни качества, като смирение, постоянство, трудолюбие и искрена любов към събратята християни. (1 Тимотей 4:15) Тимотей притежавал тези качества и те го направили ценен както за Павел, така и за сборовете, в които служел. (Филипяни 2:20–22)

13 Трето, Божието Слово е съкровищница на практическа мъдрост. (Псалм 1:1–3; 19:7; 2 Тимотей 2:7; 3:15) То ще ти помогне да вземаш мъдри решения по отношение на избора на добри приятели, на ползотворни развлечения, както и да се справяш с много други предизвикателства. (Битие 34:1, 2; Псалм 119:37; 1 Коринтяни 7:36) Вземането на мъдри решения още сега е важно за постигането на духовни цели.

„Воювай в добрата битка“

14. Защо стремежът към постигането на духовни цели не е най–лесният начин на живот?

14 Това да даваме предимство на целите, които носят чест на Йехова, е най–мъдрият начин на живот, но съвсем не е и най–лесният. Например, когато трябва да избереш кариера в живота, се сблъскваш с натиска от страна на роднини, връстници и добронамерени преподаватели, които смятат, че висшето образование и високо платената работа са ключът към постигането на истински успех и щастие. (Римляни 12:2) И ти също като Тимотей трябва ‘да воюваш в добрата битка за вярата, за да се хванеш здраво за вечния живот’, който Йехова ти предлага. (1 Тимотей 6:12; 2 Тимотей 3:12)

15. С какво противопоставяне вероятно се сблъскал Тимотей?

15 Когато невярващите членове на семейството ти не одобряват твоя избор, изпитанието може да е особено тежко. Най–вероятно Тимотей трябвало да се справя с такова противопоставяне. Според една енциклопедия семейството на Тимотей навярно „принадлежало към образованата и заможна класа в обществото“. Може би баща му очаквал от него да се стреми към висше образование * и да продължи семейния бизнес. Представи си как реагирал той, когато разбрал, че синът му предпочел да избере опасностите и финансовата несигурност на мисионерската дейност като съработник на Павел!

16. Как един младеж успял да се справи с противопоставянето от страна на баща си?

16 Младите християни днес се сблъскват с подобни предизвикателства. Матю, който служи в един от клоновете на Свидетелите на Йехова, разказва: „Когато започнах да служа като пионер, баща ми беше много разочарован. Той смяташе, че съм пропилял образованието си, започвайки работа като чистач, за да се издържам в проповедната служба. Той ми се подиграваше, като ми напомняше колко много бих печелел, ако работех на пълен работен ден.“ Как Матю се справил с това противопоставяне? „Стриктно се придържах към редовната си програма за четене на Библията — продължава Матю — и се молех постоянно, особено в моменти, в които лесно можех да избухна.“ Неговата решимост била възнаградена. След време отношенията с баща му се подобрили. Освен това той развил по–близки взаимоотношения с Йехова. „Виждах как Йехова се грижи за мене, как ме насърчава и предпазва от вземането на неразумни решения — споделя Матю. — Нямаше да изпитам нито едно от тези неща, ако не си бях поставил духовни цели.“

Остани съсредоточен върху духовните цели

17. Как някои може необмислено да обезсърчават онези, които планират да започнат целодневна служба? (Матей 16:22)

17 Прикрито предизвикателство за това да следваш духовни цели може да дойде от събратята ти по вяра. „Защо да служиш като пионер? — може да те питат някои. — Би могъл да водиш нормален начин на живот  и пак да участваш в проповедната служба. Намери си добра работа и се подсигури финансово.“ Този съвет може да изглежда разумен, но дали ако го последваш, наистина би обучавал себе си цел преданост към Бога?

18, 19. (а) Какво ще ти помогне да останеш съсредоточен върху духовните цели? (б) Сподели какви жертви ти, като млад човек, правиш заради Царството.

18 Явно някои християни по времето на Тимотей мислели по същия начин. (1 Тимотей 6:17) За да помогне на Тимотей да остане съсредоточен върху духовните цели, Павел го насърчил с думите: „Никой, който служи като войник, не се замесва в носещи печалба житейски дела, за да може да получи одобрението на онзи, който го е записал за войник.“ (2 Тимотей 2:4) Един войник не може да си позволи вниманието му да бъде отклонено от стремежите, които има един цивилен гражданин. Неговият живот и животът на другите зависят от това винаги да бъде готов да изпълнява заповедите на командира си. Като войник на Христос, ти също трябва да си съсредоточен върху целта си и да избягваш да се вплиташ в ненужни материалистични стремежи, които биха могли да ти попречат да изпълниш докрай животоспасяващата си служба. (Матей 6:24; 1 Тимотей 4:16; 2 Тимотей 4:2, 5)

19 Вместо да се стремиш към безгрижен живот, развивай самопожертвувателен дух. „Бъди готов да се откажеш от удобствата на живота, като войник от войската на Христос Исус.“ (2 Тимотей 2:3, „Библия на опростен английски“) Когато придружавал Павел, Тимотей научил тайната да се задоволява с нещата, които има, дори в най–трудните обстоятелства. (Филипяни 4:11, 12; 1 Тимотей 6:6–8) Ти можеш да направиш същото. Готов ли си да правиш жертви заради Царството?

Настоящи и бъдещи благословии

20, 21. (а) Спомени някои от благословиите, които произлизат от следването на духовни цели. (б) Какво си решен да правиш?

20 В продължение на 15 години Тимотей служел рамо до рамо с Павел. Той бил свидетел на сформирането на нови сборове, докато добрата новина се разпространявала в почти цялото северно Средиземноморие. Неговият живот бил далеч по–вълнуващ и удовлетворяващ, отколкото би могъл да бъде, ако беше избрал „нормалния“ живот. Като следваш духовни цели, ти също ще пожънеш безценни духовни благословии. Ще се приближиш до Йехова и ще спечелиш любовта и уважението на събратята си християни. Вместо болката и разочарованието, които са резултат от стремежа към придобиването на материално богатство, ще изпиташ истинското щастие, което идва от неегоистичното даване. Но най–ценно от всичко е това, че ‘ще се хванеш здраво за истинския живот’ — вечният живот в рай на земята. (1 Тимотей 6:9, 10, 17–19; Деяния 20:35)

21 Ако все още не си направил това, искрено те насърчаваме да започнеш още сега да обучаваш себе си с цел преданост към Бога. Развивай близки взаимоотношения с онези в сбора, които могат да те подкрепят в стремежа ти към духовни цели, и търси техните съвети. Винаги давай предимство на редовното си лично изучаване на Божието Слово. Бъди решен да отхвърляш материалистичния дух на този свят. И не забравяй, че Богът, „който ни снабдява с всички неща изобилно за наша радост“, ти обещава, че можеш да имаш богати благословии както сега, така и в бъдеще, ако избереш цели, които му носят чест. (1 Тимотей 6:17)

[Бележка под линия]

^ абз. 15 Гръцкото общество отдавало голямо значение на образованието. Плутарх, който бил съвременник на Тимотей, писал: „Да получиш добро образование е източникът и коренът на всички добри неща. ... Именно това, според мене, е което допринася за развиването на морални добродетели и спомага за постигането на щастие. ... Всички други преимущества са човешки и тривиални и не заслужават нашето сериозно внимание.“ („Моралия“, I том, „Обучението на децата“)

Спомняш ли си?

• Какво може да помогне на младежите да се стремят към духовни цели?

• Защо е толкова важно да изучаваме внимателно Библията?

• Как младежите могат да отхвърлят материалистичното влияние на този свят?

• На какви благословии можем да се радваме, ако следваме духовни цели?

[Въпроси]

[Снимка на страница 24]

Тимотей следвал добри цели

[Снимки на страница 25]

Какво положително влияние помогнало на Тимотей?

[Снимки на страница 26]

Стремиш ли се към духовни цели?