Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Съвети, които наистина са от полза!

Съвети, които наистина са от полза!

 Съвети, които наистина са от полза!

ГОЛЯМА част от съветите в безбройните наръчници самоучители, които са на разположение днес, са предназначени главно за хората, които в момента изпитват трудности. Библията е по–различна. Въпреки че съветите ѝ са от полза за тези, които понастоящем имат проблеми, тя прави нещо повече от това. Нейните съвети ни помагат да не допускаме грешките, които биха могли ненужно да усложнят живота ни.

Библията може „да даде на неопитния проницателност, на младия човек познание и мисловни способности“. (Притчи 1:4, НС) Ако прилагаш съветите на Библията „мисловните ти способности ще бдят над тебе, проницателността ще те закриля, за да те избави от лошия път“. (Притчи 2:11, 12, НС) Разгледай някои конкретни примери за това как прилагането на библейските съвети може да запази здравето ти, да подобри семейния ти живот и да те направи по–добър работник или работодател.

Бъди разумен относно употребата на алкохол

Библията не забранява умерената употреба на алкохол. Апостол Павел споменал лечебните свойства на виното, когато посъветвал младия Тимотей: „Заради стомаха си и заради честите си боледувания използвай малко вино.“ (1 Тимотей 5:23) От други библейски откъси разбираме, че Бог възнамерявал виното да бъде използвано не само като лекарство. За виното се казва, че „весели сърцето на човека“. (Псалм 104:15) Но Библията ни предупреждава да не бъдем „поробени от много вино“. (Тит 2:3) И допълва: „Не бъди между винопийци, между невъздържани месоядци, защото пияницата и чревоугодникът ще осиромашеят.“ (Притчи 23:20, 21) Какви са последиците, ако този уравновесен възглед бива пренебрегван? Да видим какви са фактите само в няколко страни.

В доклад на Световната здравна организация относно употребата на алкохол през 2004 г. се казва: „Проблемите, свързани с алкохола, струват на ирландското общество приблизително 2,4 милиарда евро годишно.“ В този огромен финансов товар са включени „разходите за медицинско лечение (279 милиона), разходите при пътнотранспортни произшествия (315 милиона), разходите, свързани с престъпления, извършени под въздействието на алкохол (100 милиона), и загубата на средства поради отсъствие от работа (1034 милиона)“.

 Финансовите загуби от злоупотребата с алкохол са големи, но много по–голяма е цената на човешкото страдание. В Австралия например само за една година повече от половин милион души са били физически малтретирани от някого, който е бил под въздействието на алкохола. Във Франция 30 процента от случаите на домашно насилие се дължат на злоупотребата с алкохол. С оглед на тези факти нима библейските съвети относно употребата на алкохол не ти се струват разумни?

Отхвърли навици, които замърсяват тялото

Още през 1942 г., когато на пушенето се гледаше като на мода, това списание помогна на читателите си да осъзнаят, че употребата на тютюн нарушава библейските принципи и трябва да бъде преустановена. В статия, публикувана през същата година, се казваше, че онези, които искат да бъдат угодни на Бога, трябва да следват библейската заповед ‘да очистят себе си от всяко нещо, което омърсява плътта и духа’. (2 Коринтяни 7:1) Нима днес, около 65 години по–късно, този съвет не се оказа благоразумен?

През 2006 г. Световната здравна организация посочи тютюнопушенето като „втората главна причина за смъртността по целия свят“. Всяка година около пет милиона души умират вследствие на употребата на тютюн. За сравнение около три милиона годишно умират от СПИН. Според някои изчисления през XX век тютюнопушенето отне живота на 100 милиона души, почти колкото е броят на убитите във войните, водени през този век. Сега вече мнозина са съгласни, че е мъдро да не се употребява тютюн.

„Бягайте от блудство!“

Все по–малко хора обаче са склонни да приемат гледната точка на Библията относно сексуалните въпроси. Но за разлика от мнението на мнозина, Библията не осъжда като погрешно всяко сексуално желание. Вместо това тя осигурява разумни съвети относно подходящия начин, по който човек да изразява своята сексуалност. Библията учи, че сексуалните отношения са уместни между мъж и жена, които са женени един за друг. (Битие 2:24; Матей 19:4–6; Евреи 13:4) Сексуалната близост е начин, по който брачните партньори изразяват своята любов и нежна привързаност. (1 Коринтяни 7:1–5) Децата, родени от такъв съюз, ще имат двама родители, които се грижат един за друг. (Колосяни 3:18–21)

По отношение на безразборните сексуални контакти Библията дава следното напътствие: „Бягайте от блудство!“ (1 Коринтяни 6:18) Каква е една от причините за това? Стихът продължава: „Всеки друг грях, който човек може да извърши, е извън тялото му, но който върши блудство, върши грях срещу своето тяло.“ Какъв е резултатът, когато човек пренебрегва съветите на Библията относно сексуалните въпроси?

 Обърни внимание на ситуацията в Съединените щати. От всички развити страни това е страната с най–много случаи на бременност в юношеска възраст — около 850 000 на година. Много от момичетата, които не прибягват до аборт, остават неомъжени. Без съмнение много от тези млади майки се стараят да отгледат и възпитат децата си с любов, и някои от тях успяват. Но за съжаление реалността показва, че в повечето случаи много от синовете на тези майки се озовават в затвора, а дъщерите им на свой ред стават майки в юношеска възраст. След преглед на статистиката от последните няколко десетилетия, изследователят Робърт Лърман пише: „Вероятно появата на все повече семейства с един родител допринася за други социални проблеми, като увеличаващия се брой ученици, които прекъсват образованието си; злоупотребата с алкохол и наркотици; бременността в юношеска възраст и младежката престъпност.“

Онези, които имат безразборни сексуални контакти, рискуват да навредят както на физическото, така и на психическото си здраве. Например в списание „Педиатрия“ се казва: „Фактите показват, че юношите, които водят активен сексуален живот, са изложени на голям риск да изпаднат в депресия и да извършат самоубийство.“ По отношение на други рискове за здравето Американската асоциация за обществено здравеопазване отбелязва: „Повече от половината от населението [на САЩ] ще се зарази с предавана по полов път болест в даден етап от живота си.“ Помисли за болката и страданието, които биха могли да бъдат избегнати, ако полезните съвети на Библията по отношение на сексулните въпроси бяха следвани!

Изгради здрави семейни връзки

Библията прави много повече от това просто да ни предупреждава за вредните навици. Обърни внимание на практичните съвети за подобряване на качеството на семейния живот.

Божието Слово казва: „Мъжете са длъжни да обичат жените си както собствените си тела.“ (Ефесяни 5:28) Вместо да приемат съпругите си за даденост, съпрузите са насърчени да се отнасят към тях ‘според познанието, като им отдават почит като на женски съд, който е по–слаб’. (1 Петър 3:7) В случай че възникнат разногласия, съпрузите са съветвани: „Обичайте жените си и не изпитвайте силен гняв спрямо тях.“ (Колосяни 3:19) Нима не си съгласен, че съпруг, който прилага този съвет, ще спечели любовта и уважението на своята съпруга?

За съпругите Библията дава следните напътствия: „Нека жените се подчиняват на мъжете си както на Господаря, защото мъжът е глава на своята жена, както и Христос е глава на сбора ... Жената трябва да изпитва дълбоко уважение към своя мъж.“ (Ефесяни 5:22, 23, 33) Не мислиш ли, че ако една съпруга прилага този съвет, когато говори със своя съпруг или за него, съпругът ѝ ще бъде подтикнат да я обича силно?

По отношение на възпитанието на децата, библейският съвет за вас, родители, е да общувате с тях, ‘когато седите в дома си, когато ходите по пътя, когато лягате и когато ставате’. (Второзаконие 6:7) Най–вече бащите биват напътствани да осигуряват на децата си морално ръководство и любещо дисциплиниране. В Божието Слово се казва: „Бащи, не дразнете децата си, но полагайте грижи за тях чрез възпитанието и умственото ръководство, идващи от Йехова.“ (Ефесяни 6:4) А за децата се казва ‘да бъдат послушни на родителите си и да почитат баща си и майка си’. * (Ефесяни 6:1, 2)

Смяташ ли, че семействата ще имат полза, ако прилагат тези съвети? Може би ще кажеш: „Да, на думи звучи добре, но дали наистина е приложимо?“ Каним те да посетиш местната Зала на Царство на Свидетелите на Йехова. Там ще се запознаеш със семейства, които се стремят да прилагат мъдрите съвети на Библията. Разговаряй с тях. Наблюдавай начина, по който членовете  им се отнасят един към друг. Така сам ще се увериш, че като живеят според библейските принципи, семействата наистина са щастливи!

Трудолюбив работник и честен работодател

Какво казва Библията за ежедневното предизвикателство да запазиш работата си? В нея се казва, че работник, който върши работата си добре, е по–вероятно да бъде ценен и съответно възнаграден. Мъдрият цар Соломон задал следния въпрос: „Видял ли си човек трудолюбив в работата си? Той ще стои пред царе.“ (Притчи 22:29) От друга страна, „ленивият“ човек е като дразнещ „дим за очите“ на своя работодател. (Притчи 10:26) Библията подканя работниците да бъдат честни и трудолюбиви. „Нека крадецът престане да краде и вместо това нека се труди усърдно и върши с ръцете си полезна работа.“ (Ефесяни 4:28) Този съвет е в сила дори когато работодателят не те наблюдава. „Бъдете послушни във всичко на онези, които са ваши господари на земята, не само като за пред очи, угаждайки на хората, но с искрено сърце, със страх от Йехова.“ (Колосяни 3:22) Ако си работодател, нима няма да цениш работник, който прилага този съвет?

На работодателите Библията напомня следното: „Работникът заслужава заплатата си.“ (1 Тимотей 5:18) Според Божия Закон за израилтяните работодателите трябвало да осигуряват справедливо и навременно заплащане на своите работници. Моисей записал: „Да не притесняваш ближния си, нито да го ограбиш; да не престои у тебе заплатата на надничаря ти през нощта до сутринта.“ (Левит 19:13) Нима няма да се радваш, ако твоят работодател следва библейските напътствия и ти дава заслуженото заплащане, и то навреме?

Превъзходен източник на мъдрост

Изненадва ли те това, че една толкова древна книга като Библията, съдържа съвети, които са приложими в днешното съвремие? Причината, поради която Библията е издържала проверката на времето, за разлика от многото други книги, чиито съвети не са практични, е, че тя е „словото на Бога“, а не на хората. (1 Солунци 2:13)

Насърчаваме те да отделиш време, за да се запознаеш по–добре със Словото на Бога. Ако направиш това, ще обикнеш Автора на Библията, Йехова Бог. Прилагай съветите му и ще видиш как те предпазват и ти помагат да подобриш живота си. Така ще ‘се приближиш до Бога и той ще се приближи до тебе’. (Яков 4:8) Никоя друга книга не може да ти помогне по такъв начин.

[Бележка под линия]

^ абз. 20 За по–подробна информация относно библейските принципи, които могат да помогнат на твоето семейство, виж книгата „Тайната на семейното щастие“, издадена от Свидетелите на Йехова.

[Снимка на страница 4]

Смяташ ли, че това, което казва Библията за употребата на алкохол, е разумно?

[Снимка на страница 5]

Съгласен ли си с библейския съвет да не употребяваме тютюн?

[Снимки на страница 7]

Прилагането на библейските съвети подобрява семейния живот

[Информация за източника на снимката на страница 5]

Земното кълбо: Based on NASA photo