Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Трябва ли да се страхуваме от идването на Христос?

Трябва ли да се страхуваме от идването на Христос?

 Трябва ли да се страхуваме от идването на Христос?

КАКВО си представяш, когато чуеш за „идването на Исус Христос“? Дали свързваш това събитие с беди, опустошение и наказание за човечеството? Или очакваш то да сложи край на всичките проблеми на хората? Трябва ли да се страхуваме от идването на Христос, или можем да го очакваме с радост?

Относно идването на Христос в Библията се казва: „Ето, той идва с облаците и ще го види всяко око ... и поради него всичките земни племена ще се удрят в гърдите от мъка.“ (Откровение 1:7) Това идване се отнася до бъдещото явяване на Исус, при което той ще възнагради праведните и ще накаже злите.

Апостол Йоан не се страхувал от идването на Исус, а напротив — очаквал го с радост. След като получил откровение за това идване, както и за всичко, което то ще означава за земята, Йоан възкликнал: „Ела, господарю Исусе!“ (Откровение 22:20) Но тогава защо „поради [Исус] всичките земни племена ... се удрят в гърдите от мъка“? Как ще го види „всяко око“? Какво ще бъде постигнато с идването на Христос? Каква полза ще имаме още днес, ако вярваме в неговото идване? В следващата статия ще бъде даден отговор на тези въпроси.