Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Какво влияние оказват ангелите на хората

Какво влияние оказват ангелите на хората

 Какво влияние оказват ангелите на хората

„След тези неща видях да слиза от небето друг ангел, имащ голяма власт ... И викайки със силен глас, той каза: ‘Падна! Вавилон Велики, блудницата, падна!’“ (ОТКРОВЕНИЕ 18:1, 2)

1, 2. Какво показва, че Йехова използва ангелите, за да изпълнява волята си?

ДОКАТО се намира в изгнание на остров Патмос, възрастният апостол Йоан получава пророчески видения. Той вижда вълнуващи събития, когато „чрез вдъхновение“ се оказва в „деня на Господаря“. Този ден започва с възцаряването на Исус Христос през 1914 г. и продължава чак до края на неговото Хилядолетно управление. (Откровение 1:10)

2 Йехова Бог не разкрил тези неща направо на Йоан. Той използвал определен канал за това. В Откровение 1:1 се казва: „Откровение от Исус Христос, което Бог му даде, за да покаже на робите му какво ще стане скоро. И той изпрати своя ангел и чрез него представи това със символи на Божия роб Йоан.“ Йехова посредством Исус използвал един ангел, за да извести на Йоан чудесните неща относно „деня на Господаря“. В едно от виденията Йоан видял „да слиза от небето друг ангел, имащ голяма власт“. Каква била задачата на този ангел? ‘Викайки със силен глас, той казал: „Падна! Вавилон Велики, блудницата, падна!“’ (Откровение 18:1, 2) Този могъщ ангел имал честта да съобщи за падането на Вавилон Велики, световната империя на фалшивата религия. Следователно няма съмнение, че Йехова използва ангелите по забележителен начин, за да изпълнява волята си. Но преди да разгледаме подробно ролята им в Божията цел, както и какво влияние оказват те на нас, нека първо разберем какъв е произходът на тези духовни създания.

Как са се появили ангелите?

3. Какво погрешно схващане имат много хора за ангелите?

3 Милиони хора днес вярват, че ангелите съществуват. Но мнозина имат погрешни схващания за тях и техния произход. Например много религиозни хора смятат, че когато някой техен близък почине, отива на небето при Бога и става ангел. Дали Божието Слово учи точно това относно създаването, съществуването и целта на ангелите?

4. Какво ни казва Светото писание относно произхода на ангелите?

4 Ангелът, притежаващ най–голяма сила и власт, главният ангел, се нарича архангел Михаил. (Юда 9) Това е самият Исус Христос. (1 Солунци 4:16) Преди много векове, когато Йехова решил да започне да създава, първото му творение бил този ангел. (Откровение 3:14) По–късно посредством този първороден Син Йехова създал всички останали духовни личности. (Колосяни 1:15–17) Описвайки ангелите като свои синове, Йехова попитал патриарха Йов: „Где беше ти, когато основах земята? Извести, ако си разумен. ... Кой положи краеъгълния ѝ камък, когато звездите на зората пееха заедно, и всичките Божии синове възклицаваха от радост?“ (Йов 38:4, 6, 7) Ясно е, че ангелите са Божии творения и са били създадени много преди хората.

5. Как са организирани ангелите?

5 „Бог не е Бог на безредието, а на мира“ — се казва в 1 Коринтяни 14:33. В съгласие с тези думи Йехова е организирал  своите духовни синове в три основни групи: (1) серафими, които служат в близост до Божия престол, изявяват светостта на Бога и пазят народа му духовно чист; (2) херувими, които подкрепят върховенството на Йехова, и (3) други ангели, които изпълняват неговата воля. (Псалм 103:20; Исаия 6:1–3; Езекиил 10:3–5; Даниил 7:10) Кои са някои от начините, по които тези духовни създания оказват влияние на хората? (Откровение 5:11)

Каква роля изпълняват ангелите?

6. Как Йехова използвал херувимите във връзка с Едемската градина?

6 Духовните създания са споменати за първи път в Битие 3:24, където четем: „[Йехова] изпъди Адама; и постави на изток от Едемската градина херувимите и пламенния меч, който се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота.“ Тези херувими не позволявали на Адам и Ева да влязат отново в своя първоначален райски дом. Но това било в началото на човешката история. Каква е ролята на ангелите оттогава насам?

7. Как значението на думите за „ангел“ на езиците на оригинала показва една от ролите на ангелите?

7 В Библията ангелите са споменати почти 400 пъти. И еврейската, и гръцката дума за „ангел“ може да се преведе като „пратеник“. Следователно ангелите служат като средство за общуване между Бога и хората. Както отбелязахме в първите два абзаца, Йехова използвал един ангел, за да предаде посланието си на апостол Йоан.

8, 9. (а) Какво влияние оказали на Маное и жена му посещенията на един ангел? (б) Какво могат да научат родителите от срещата на Маное с Божия ангел?

8 Ангелите са използвани също, за да подкрепят и насърчават Божиите служители на земята. Например по времето на съдиите в Израил Маное и неговата бездетна съпруга много искали да имат дете. Йехова изпратил един ангел да съобщи на жената на Маное, че ще има син. В Библията се казва: „Ето, ще заченеш и ще родиш син; и бръснач да не мине през главата му, защото още от рождението си детето ще бъде Назирей Богу; и той ще почне да избавя Израиля от ръката на филистимците.“ (Съдии 13:1–5)

9 В крайна сметка жената на Маное родила момче, Самсон, което станало известна личност в библейската история. (Съдии 13:24) Преди детето да се роди, Маное се помолил ангелът да дойде отново и да им даде напътствия относно възпитаването на момчето. Той попитал: „Как трябва да се направлява детето, и какво да прави то?“ Ангелът на Йехова повторил напътствията, които бил дал на жена му. (Съдии 13:6–14) Колко насърчен трябва да се е почувствал Маное! Днес ангелите не посещават хората по същия начин, но родителите могат, както Маное, да търсят ръководството на Йехова, когато възпитават децата си. (Ефесяни 6:4)

10, 11. (а) Как реагирали Елисей и слугата му, когато видели вражеската сирийска войска? (б) Каква полза можем да извлечем, като размишляваме върху този случай?

10 В дните на пророк Елисей имало един  забележителен случай на подкрепа от страна на ангелите. Елисей се намирал в град Дотан, в Израил. Един ден, когато се събудил рано сутринта и погледнал навън, слугата на Елисей видял, че градът е обкръжен от коне и бойни колесници. Царят на Сирия бил изпратил голяма войска да залови Елисей. Как реагирал слугата? Той се изплашил, вероятно изпаднал в паника, и извикал: „Ах, господарю мой! Какво ще правим?“ Според него положението било безнадеждно. Но Елисей отговорил: „Не бой се, защото ония, които са с нас, важат повече от ония, които са с тях.“ Какво имал предвид той? (4 Царе 6:11–16)

11 Елисей знаел, че там имало множество ангели, които щели да го подкрепят. Слугата му обаче не виждал нищо. Затова ‘Елисей се помолил, казвайки: Моля Ти се, Господи, отвори му очите, за да види. И Господ отворил очите на слугата, та видял, и ето, хълмът бил пълен с огнени коне и колесници около Елисея’. (4 Царе 6:17) Тогава слугата видял ангелското множество. Ако сме проницателни в духовно отношение, ние също можем да видим ангелите, които под ръководството на Йехова и Христос, подкрепят и защитават Божиите служители.

Подкрепата на ангелите по времето на Христос

12. Каква подкрепа получила Мария от ангел Гавриил?

12 Да разгледаме подкрепата, която получила юдейската девица Мария, когато чула новината: „Ще заченеш, ще родиш син и ще го наречеш Исус.“ Точно преди да предаде това неочаквано за нея послание, ангел Гавриил, който бил изпратен от Бога, казал: „Не се страхувай, Мария, защото си придобила благоволението на Бога.“ (Лука 1:26, 27, 30, 31) Само колко насърчена и укрепена трябва да се е почувствала Мария от тези думи, които я уверявали в Божието благоволение!

13. Как ангелите подкрепяли Исус?

13 Друг случай на подкрепа от страна на ангелите се вижда, след като Исус устоял на трите изкушения, на които го подложил Сатана в пустинята. Библията ни казва, че в края на изпитанията ‘Дяволът го оставил и дошли ангели и се погрижили за него’. (Матей 4:1–11) Нещо подобно станало и в нощта, преди Исус да умре. Той бил силно разтревожен, паднал на колене и започнал да се моли с думите: ‘„Татко, ако искаш, махни от мене тази чаша. Но нека бъде не моята воля, а твоята.“ Тогава от небето при него се появил  един ангел и го укрепил.’ (Лука 22:42, 43) Но каква подкрепа изпитваме от ангелите в днешно време?

Подкрепата на ангелите в днешно време

14. Какво преследване трябваше да издържат Свидетелите на Йехова в днешно време, и какъв е резултатът от това?

14 Дали, когато разглеждаме съвременната история на проповедната дейност на Свидетелите на Йехова, виждаме доказателства за подкрепата на ангелите? Например служителите на Йехова издържаха яростната атака на нацизма в Германия и в други страни от Западна Европа преди и по време на Втората световна война (1939–1945 г.). При католическия фашистки режим в Италия, Испания и Португалия те трябваше да устояват на преследването дори още по–дълго. Десетилетия наред бяха преследвани и в бившия Съветски съюз и в подвластните на него държави. Не бива да пренебрегваме и преследването, което преживяха Свидетелите в някои африкански страни. * Неотдавна служителите на Йехова изпитаха жестоко преследване в Грузия. Сатана прави всичко възможно, за да сложи край на дейността на Свидетелите на Йехова. Но като организация, те преодоляват противопоставянето и имат успех. До известна степен това се дължи на защитата, осигурявана от ангелите. (Псалм 34:7; Даниил 3:28; 6:22)

15, 16. Как Свидетелите на Йехова са подкрепяни от ангелите в своята целосветска служба?

15 Свидетелите на Йехова приемат присърце своята задача да проповядват по целия свят добрата новина за Божието Царство и да правят ученици, като учат заинтересуваните хора на библейската истина. (Матей 28:19, 20) Но те много  добре знаят, че не могат да изпълняват тази задача без подкрепата на ангелите. Затова думите от Откровение 14:6, 7 са постоянно насърчение за тях. Там четем: „[Аз, апостол Йоан,] видях друг ангел да лети в небето, и той носеше вечната добра новина, за да я съобщи като радостна вест на живеещите на земята и на всеки народ и племе, и език, и род, като казваше със силен глас: ‘Бойте се от Бога и му отдайте слава, защото настана часът, когато той ще съди, затова поклонете се на Онзи, който направи небето и земята, морето и водните извори.’“

16 Тези думи ясно показват, че целосветската проповедна дейност на Свидетелите на Йехова се извършва с подкрепата на ангелите и под тяхно ръководство. Йехова използва ангелите, за да насочва искрените хора към своите Свидетели. Освен това ангелите водят Свидетелите при онези, които са достойни. Това обяснява защо толкова много пъти — прекалено често, за да е просто съвпадение — някой Свидетел на Йехова среща определен човек точно когато той преживява криза и се нуждае от духовна помощ.

Забележителната им роля в близко бъдеще

17. Какво станало с асирийците, когато били нападнати от един–единствен ангел?

17 Освен че служат като пратеници и са укрепваща помощ за поклонниците на Йехова, ангелите служат и за друга цел. В миналото те изпълнявали присъди от Бога. През осми век пр.н.е., например, Йерусалим бил застрашен от огромна асирийска войска. Как реагирал Йехова на това? Той казал: „Ще защитя тоя град, за да го избавя, заради Себе Си и заради слугата Ми Давида.“ Библията ни казва какво станало по–нататък: „В същата нощ ангел Господен излезе, та порази сто осемдесет и пет хиляди души в асирийския стан; и когато станаха хора[та] на сутринта, ето, всички ония бяха мъртви трупове.“ (4 Царе 19:34, 35) Колко нищожни са човешките войски в сравнение със силата на един–единствен ангел!

18, 19. Каква забележителна роля ще изпълняват ангелите в близко бъдеще, и как това ще засегне хората?

18 В близко бъдеще ангелите ще изпълняват присъди от Бога. Много скоро Исус ще дойде „със своите могъщи ангели в пламтящ огън“. Тяхната задача ще бъде да ‘донесат възмездие върху онези, които не познават Бога и които не се подчиняват на добрата новина за нашия господар Исус’. (2 Солунци 1:7, 8) Как ще се отрази това на хората? Онези, които не откликват на добрата новина за Божието Царство, която бива известявана по цялата земя, ще бъдат унищожени. Единствено хората, които търсят Йехова, както и праведност и кротост, ще бъдат „покрити в деня на гнева Господен“ и ще останат невредими. (Софония 2:3)

19 Можем да сме благодарни, че Йехова използва своите силни ангели, за да подкрепя и насърчава поклонниците си на земята. Нашето разбиране на ролята, която ангелите изпълняват в Божията цел, ни носи утеха, защото има ангели, които са се разбунтували срещу Йехова и следват водачеството на Сатана. В следващата статия ще обсъдим какви мерки могат да вземат християните, за да се предпазят от силното влияние на Сатана Дявола и неговите демони.

[Бележка под линия]

^ абз. 14 За подробности относно тези периоди на преследване виж „Годишник на Свидетелите на Йехова“ (англ.) за 1983 г. (Ангола), 1974 и 1999 г. (Германия), 1992 г. (Етиопия), 2006 г. (Замбия), 1978 г. (Испания), 1982 г. (Италия), 1999 г. (Малави), 1996 г. (Мозамбик), 2004 г. (Молдова), 1994 г. (Полша), 1983 г. (Португалия), 2002 г. (Украйна), 1972 г. (Чехословакия) и 2000 г. (Чешка република).

Какво научи?

• Как са се появили ангелите?

• Как били използвани ангелите в библейско време?

• Какво разкрива Откровение 14:6, 7 относно дейността на ангелите в днешно време?

• Каква забележителна роля ще изпълняват ангелите в близко бъдеще?

[Въпроси]

[Снимка на страница 22]

Маное и жена му били насърчени от един ангел

[Снимка на страница 23]

„Ония, които са с нас, важат повече от ония, които са с тях“