Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Как можеш да разбереш кое е истинското поклонение

Как можеш да разбереш кое е истинското поклонение

 Как можеш да разбереш кое е истинското поклонение

ПОВЕЧЕТО религии твърдят, че онова, което казват, идва от Бога. Затова е добре да обърнем внимание на думите на един от Исусовите апостоли, Йоан, който написал следното: „Любими мои, не вярвайте на всяко вдъхновено изказване, а проверявайте вдъхновените изказвания, за да видите дали произхождат от Бога, защото в света се появиха много лъжливи пророци.“ (1 Йоан 4:1) Как можем да проверим дали едно нещо произлиза от Бога?

Всичко, което идва от Бога, отразява неговата личност и особено неговото преобладаващо качество — любовта. Например нашето обоняние, което ни дава възможност да се наслаждаваме на аромата на билките, цветята или на току–що изпечения хляб, е израз на Божията любов. Това, че можем да видим залеза, пеперудите или усмивката на едно малко детенце, е отражение на Божията любов към нас. Същото важи и за способността ни да чуваме хубавата музика, песните на птиците или гласа на любим човек. Дори нашата човешка същност, макар и несъвършена, отразява Божията любов. Поради тази причина често се убеждаваме в истинността на думите на Исус: „Повече щастие има в това да даваш, отколкото в това да получаваш.“ (Деяния 20:35) Ние се радваме, когато проявяваме любов, защото сме създадени „по Божия образ“. (Битие 1:27) Макар че Йехова притежава много други качества, любовта е най–забележителният аспект на неговата личност.

Писания, които идват от Бога, трябва да отразяват тази любов. Религиите по света имат най–различни древни писания. Но доколко тези писания отразяват Божията любов?

Истината е, че в повечето древни религиозни текстове не се обяснява почти нищо за това как Бог проявява любовта си към нас или как можем ние да проявяваме любовта си към Бога. Затова милиони хора не получават отговор, когато задават въпроса: „Защо след като в творенията намираме доказателства за Божията любов, страданията и злото продължават да съществуват?“ От друга страна, Библията е единственото древно религиозно писание, което напълно обяснява какво представлява Божията любов. Освен това тя ни учи как да проявяваме любов.

Книга за любовта

Божието Слово, Библията, разкрива Йехова като „Бога на любовта“. (2 Коринтяни 13:11) Библията описва как любовта подтикнала Йехова да дари първите хора с живот, който не бил застрашен от болести и смърт. Но бунтът срещу властта на Бога донесъл страдания на човечеството. (Второзаконие 32:4, 5; Римляни 5:12) Йехова се намесил, за да възстанови изгубеното. Божието Слово казва: „Бог показа толкова голяма любов към света, че даде своя единороден Син, та всеки,  който проявява вяра в него, да не бъде унищожен, но да има вечен живот.“ (Йоан 3:16) Свещеното писание разкрива още по–пълно Божията любов, като описва как Бог осигурил едно съвършено правителство под управлението на Исус, което ще възстанови мира на послушното човечество. (Даниил 7:13, 14; 2 Петър 3:13)

Библията обобщава задълженията на човека по следния начин: ‘„Обичай своя Бог, Йехова, с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум.“ Това е най–важната, да, първата заповед. Втората като нея е: „Обичай ближния си както себе си.“ Върху тези две заповеди се опира целият Закон.’ (Матей 22:37–40) Библията твърди, че е вдъхновена от Бога. Тъй като тя ясно отразява неговата личност, можем да сме сигурни, че Библията произлиза от „Бога на любовта“. (2 Тимотей 3:16)

Като приложим този стандарт, можем да разберем кои древни писания действително произлизат от Бога. Любовта също е идентифициращ белег за истинските поклонници, тъй като те подражават на Бога, проявявайки любов.

Как да разберем кои хора обичат Бога

Онези, които наистина обичат Бога, се открояват ясно, и то особено днес, когато живеем във време, което Библията нарича „последните дни“. Хората започват все повече ‘да обичат само себе си, парите ... и удоволствията, вместо Бога’. (2 Тимотей 3:1–4)

Как можеш да разбереш кои хора обичат Бога? Библията казва: „Това означава любовта към Бога — да спазваме неговите заповеди, а заповедите му не са тежки.“ (1 Йоан 5:3) Любовта към Бога подтиква хората да уважават моралните стандарти на Библията. Например Божието Слово съдържа закони относно сексуалните отношения и брака. Сексуалните отношения са допустими единствено в рамките на брака, който трябва да бъде вечен съюз. (Матей 19:9; Евреи 13:4) Когато посетила събрание, на което Свидетелите на Йехова старателно изучавали моралните стандарти на Библията, една жена от Испания, която следвала теология, споделила: „Когато си тръгнах, се чувствах укрепена не само от поучителните библейски доклади, но и от единството, което цареше сред тези хора, както и от техните високи морални стандарти и доброто им поведение.“

Освен по любовта си към Бога, истинските християни се разпознават лесно и от начина, по който проявяват любов към своите ближни. За тях най–важната дейност е свързана с това да говорят на другите за единствената надежда за човечеството — Божието Царство. (Матей 24:14) Нищо друго не би могло да донесе на хората по–трайна полза от това да им се помогне да придобият познание за Бога. (Йоан 17:3) Истинските християни проявяват любовта си и по други начини. Те оказват практична помощ на страдащите. Например, когато едно земетресение причинило бедствие в Италия, един местен вестник отбелязъл, че Свидетелите на Йехова „постъпват по практичен начин, като помагат на страдащите, без да се интересуват към коя религия принадлежат те“.

Освен че обичат Бога и своите ближни, истинските християни изпитват любов и помежду си. Исус казал: „Давам ви нова заповед: да се обичате един другиго, както аз ви обичам, така и вие да се обичате един другиго. И всички ще знаят, че сте мои ученици, ако има любов между вас.“ (Йоан 13:34, 35)

Дали любовта, която истинските християни проявяват помежду си, се откроява като различна? Ема, която работи като камериерка, смята, че е така. Тя живее в Ла Пас (Боливия), където етническите различия често разделят хората на богати и бедни. Ема споделя: „Когато за първи път посетих събрание на Свидетелите на Йехова, видях добре облечен мъж, който седеше и разговаряше с една жена от индиански произход. Никога преди не бях виждала подобно нещо. В този момент разбрах, че това трябва да е народът на Бога.“ Нещо подобно казва и една млада бразилка на име Мириам: „Не знаех как да бъда щастлива дори в своето семейство. За първи път видях любов в действие сред Свидетелите на Йехова.“ Директорът  на програмата на една телевизионна станция в САЩ писа следното: „Ако повече хора живееха като хората от вашата вяра, нещата в тази страна щяха да са съвсем различни. Аз съм един журналист, който знае, че вашата организация е основана на любов и силна вяра в Създателя.“

Търси истинското поклонение

Любовта е отличителен белег на истинското поклонение. Исус сравнил намирането на истинското поклонение с това да откриеш правилния път и да избереш да ходиш по него. Това е единственият път, който води към вечен живот. Исус казал: „Влезте през тясната порта, защото широк и просторен е пътят, който води към унищожение, и мнозина са онези, които вървят по него, докато тясна е портата и тесен е пътят, водещ към живот, и малцина са онези, които го намират.“ (Матей 7:13, 14) Само една група от истински християни ходи обединено с Бога по пътя на истинското поклонение. Следователно има значение коя религия ще избереш. Ако намериш този път и избереш да ходиш по него, ти си намерил най–добрия начин на живот, тъй като това е пътят на любовта. (Ефесяни 4:1–4)

Представи си каква радост можеш да изпитваш, когато ходиш по пътя на истинското поклонение! Все едно, че ходиш с Бога. От Бога можеш да се научиш на мъдрост и любов, за да се радваш на добри взаимоотношения с другите. От него можеш да научиш каква е целта на живота, да разбереш Божиите обещания и да имаш надежда за бъдещето. Никога няма да съжаляваш, че си търсил истинското поклонение.

[Снимка на страница 5]

От всички древни религиозни писания единствено Библията разкрива любовта на Бога

[Снимки на страница 7]

Истинските християни лесно могат да бъдат разпознати, защото проявяват любов