Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Жени, изпитвайте дълбоко уважение към мъжете си

Жени, изпитвайте дълбоко уважение към мъжете си

 Жени, изпитвайте дълбоко уважение към мъжете си

‘Жени, подчинявайте се на мъжете си.’ (ЕФЕСЯНИ 5:22)

1. Защо често е трудно съпругът да бъде уважаван?

В МНОГО страни, когато една двойка се жени, булката дава обет, че ще проявява дълбоко уважение към мъжа си. Но начинът, по който много мъже се отнасят към жените си, може да направи изпълняването на този обет лесно, или трудно. Все пак обаче бракът е имал чудесно начало. Бог взел едно от ребрата на Адам, първият човек, и направил жената. Тогава Адам възкликнал: „Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми.“ (Битие 2:19–23)

2. Как са се променили жените, както и отношението им към брака в последно време?

2 Въпреки това хубаво начало на брака, в началото на 60–те години на XX век в Съединените щати се появи едно феминистко движение за освобождение на жените от властта на мъжете. По онова време съотношението между жените и мъжете, които изоставят семейството си, беше 1 към 300, но до края на 60–те години то се промени на 1 към 100. Днес вече и жените ругаят, пият, пушат и вършат неморалност колкото мъжете. Дали обаче са по–щастливи? Не. В някои страни около половината от хората, които сключват брак, в крайна сметка се развеждат. Дали усилията на някои жени да подобрят семейното си положение са донесли добри или лоши резултати? (2 Тимотей 3:1–5)

3. Какъв е основният проблем, който засяга брака?

3 Какъв е основният проблем? До известна степен този проблем съществува откакто Ева била съблазнена от бунтовния ангел, „змията от древните дни, онзи, който се нарича Дявол и Сатана“. (Откровение 12:9; 1 Тимотей 2:13, 14) Сатана подкопава авторитета на Божиите учения. Например относно брака Дяволът е направил така, че той да изглежда ограничаващ и мъчителен. Пропагандата на Дявола посредством средствата за масова информация в света, който се намира под неговата власт, има за цел да представи Божиите напътствия като несправедливи и остарели. (2 Коринтяни 4:3, 4) Но ако изследваме непредубедено думите на Бога относно ролята на жената в брака, ще видим колко мъдро и практично е Божието Слово.

Предупреждение за онези, които се женят

4, 5. (а) Защо е нужна предпазливост, когато смяташ да се ожениш? (б) Какво трябва да направи една жена, преди да се съгласи да се омъжи?

4 Библията отправя едно предупреждение. Тя казва, че в този управляван от Дявола свят дори успешните семейства ще „изпитват затруднения“. Следователно, макар че брачната уредба е установена от Бога, Библията предупреждава онези, които встъпват в брак. Един от нейните боговдъхновени писатели казал относно жената, чийто съпруг е починал, вследствие на което е свободна да се омъжи отново: „Тя ще бъде по–щастлива, ако остане  така, както е.“ Исус също препоръчвал безбрачието за онези, които ‘могат да направят място за това’. Но ако човек реши да се ожени, трябва да бъде за някого, който е „в единство с Господаря“, тоест който е отдаден и покръстен поклонник на Бога. (1 Коринтяни 7:28, 36–40; Матей 19:10–12)

5 Причината, поради която най–вече жената трябва да внимава за кого се омъжва, е библейското предупреждение: „Омъжена[та] жена е обвързана по закон със своя мъж.“ Тя е „освободена от закона на своя мъж“ само ако той умре или извърши неморалност, заради което двамата са се развели. (Римляни 7:2, 3) Любовта от пръв поглед може да е достатъчна за една приятна романтична връзка, но не е добра основа за щастлив брак. Затова неомъжената жена трябва да се запита: „Искам ли да участвам в уредба, според която ще бъда подчинена на закона на този мъж?“ Тя трябва да помисли върху този въпрос, преди да се омъжи, а не след това.

6. Какво решение могат да вземат повечето жени в днешно време, и защо то е толкова важно?

6 В много страни днес жената може да реши дали да приеме едно предложение за брак, или не. Но да направи правилния избор в това отношение, може да е най–трудното нещо за нея, защото желанието за близост и любов, каквито са възможни в брака, може да е много силно. Един писател казва: „Колкото повече искаме да направим нещо — било то да се оженим, или да изкачим някоя планина, — толкова по–вероятно е да си правим неоснователни предположения и да забелязваме само сведенията, които ни казват това, което искаме да чуем.“ Както едно погрешно решение може да струва живота на алпиниста, така и неразумният избор на брачен партньор може да бъде пагубен.

7. Какъв мъдър съвет е добре да се следва относно търсенето на брачен партньор?

7 Жената трябва да помисли сериозно за това какво ще означава да се подчинява на закона на мъжа, който ѝ предлага брак. Преди години една млада индийка скромно признала: „Родителите ни са по–възрастни и по–мъдри и не се заблуждават лесно като нас. ... Толкова е лесно да сгреша.“ Помощта на родителите и на другите е важна. Един мъдър съветник години наред насърчавал младите хора да опознаят родителите на бъдещия си партньор и да наблюдават внимателно как той общува с тях и с другите членове на семейството си.

Как Исус проявявал подчинение

8, 9. (а) Как гледал Исус на подчинението си спрямо Бога? (б) Каква може да е ползата от подчинението?

8 Въпреки че подчинението може да е трудно, жените могат да гледат на него като на нещо достойно, както правел Исус. Макар че подчинението на Бога му донесло страдания от страна на другите, включително и смърт на мъченически  стълб, той изпитвал радост, като се подчинявал на Бога. (Лука 22:41–44; Евреи 5:7, 8; 12:3) Жените могат да вземат пример от Исус, тъй като Библията казва: „Глава на жената е мъжът, а глава на Христос е Бог.“ (1 Коринтяни 11:3) Важно е да отбележим обаче, че уредбата за главенството не важи само за омъжените жени.

9 Библията обяснява, че независимо дали са омъжени, или не, жените трябва да се подчиняват на главенството на духовно зрелите мъже, които се грижат за християнския сбор. (1 Тимотей 2:12, 13; Евреи 13:17) Когато следват напътствията на Бога в това отношение, жените дават добър пример на ангелите в неговата организация. (1 Коринтяни 11:8–10) Освен това чрез хубавия си пример и полезни съвети по–възрастните омъжени жени учат по–младите „да се покоряват на съпрузите си“. (Тит 2:3–5)

10. Как Исус дал пример на подчинение?

10 Исус разбирал колко е важно подходящото подчинение. Веднъж той казал на апостол Петър да плати данък на властите за тях двамата, като дори осигурил парите, с които Петър да направи това. По–късно Петър писал: „Заради Господаря се подчинявайте на всяка човешка уредба.“ (1 Петър 2:13; Матей 17:24–27) Относно Исусовия забележителен пример на подчинение четем: „Той лиши сам себе си от всичко, прие образа на роб и стана като човеците. Освен това, като се оказа в човешки образ, той се смири и беше послушен чак до смърт.“ (Филипяни 2:5–8)

11. Защо Петър насърчил жените да се подчиняват дори на съпрузи, които не са вярващи?

11 Когато насърчавал християните да се подчиняват дори на строгите и несправедливи власти на този свят, Петър обяснил: „Всъщност за това бяхте призовани, защото и Христос понесе страдания заради вас, като ви остави образец — да следвате отблизо неговите стъпки.“ (1 Петър 2:21) След като описва колко много страдал Исус и как послушно издържал всичко, Петър насърчава жените, чиито мъже не са вярващи: „Така и вие, жени, подчинявайте се на своите мъже, за да може онези, които не са послушни на словото, да бъдат спечелени без думи, чрез вашите постъпки, като наблюдават добродетелното ви поведение, придружено от дълбоко уважение.“ (1 Петър 3:1, 2)

12. Каква била ползата от подчинението на Исус?

12 Подчинението въпреки присмех и обидни думи може да се смята за проява на слабост. Но Исус не мислел така. Петър писал: „Когато го ругаеха, той не отвръщаше със същото, когато страдаше, не заплашваше.“ (1 Петър 2:23) Някои от тези, които видели страданията на Исус, станали вярващи поне до известна степен. Сред тях били разбойникът, който бил прикован на стълб до него, както и стотникът, който присъствал на екзекуцията на Исус. (Матей 27:38–44, 54; Марко 15:39; Лука 23:39–43) По подобен начин Петър посочил, че някои невярващи мъже, дори онези, които се отнасят грубо към жените си, може да станат християни, като забелязват подчинението на жените си. В днешно време виждаме доказателства за това.

Как жените могат да спечелят мъжете си

13, 14. Как подчинението спрямо невярващите съпрузи се е оказало полезно?

13 Жените, които са станали вярващи, са спечелили на своя страна съпрузите си чрез своето християнско поведение. На един неотдавнашен областен конгрес на Свидетелите на Йехова един мъж сподели следното за своята съпруга християнка: „Отнасях се грубо към нея. Но тя проявяваше уважение към мене. Не ме подценяваше. Не се опитваше да ми налага вярванията си. Грижеше се за мене с любов. Когато отиваше на конгрес, полагаше много усилия, за да ми сготви предварително и да свърши домакинските  си задължения. Нагласата ѝ ме накара да започна да проявявам интерес към Библията. Сега и аз съм Свидетел!“ Наистина, този мъж бил ‘спечелен без думи’ от поведението на жена си.

14 Както подчертава Петър, не толкова думите, колкото делата на жената дават положителни резултати. Това се вижда от примера на една съпруга, която научила библейската истина и била решена да присъства на християнските събрания. Веднъж мъжът ѝ извикал: „Агнес, ако излезеш през тази врата, по–добре не се връщай!“ Тогава тя не излязла през вратата, която мъжът ѝ посочил, но през друга врата. Следващия път той я заплашил: „Няма да съм тук, когато се върнеш.“ И наистина го нямало три дни. Когато се върнал обаче, тя любезно го попитала: „Искаш ли нещо за ядене?“ Агнес никога не отстъпила от предаността си към Йехова. В крайна сметка съпругът ѝ приел библейско изучаване, отдал живота си на Бога и по–късно служел като надзорник с много отговорности.

15. Какво „украшение“ се препоръчва за съпругите християнки?

15 Апостол Петър препоръчал нещо, което споменатите по–горе жени притежавали, а именно „украшение“, но не като придавали прекалено значение на ‘сплитането на косата’ или на „горната дреха“. Вместо това Петър казал: „Нека [вашето украшение] бъде скритата в сърцето личност, облечена в нетленната дреха на тихия и мек дух, който е много ценен в очите на Бога.“ Този дух се отразява в тона на гласа и в поведението, така че те да не са предизвикателни или взискателни. Така съпругата християнка проявява дълбокото си уважение към своя съпруг. (1 Петър 3:3, 4)

Примери, от които да се учим

16. Защо Сара е добър пример за съпругите християнки?

16 Петър писал: „В миналото светите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се подчиняваха на своите мъже.“ (1 Петър 3:5) Такива жени съзнават, че като са угодни на Йехова и следват съветите му, ще могат да се радват на семейно щастие и в крайна сметка да получат като награда вечен живот. Петър споменава Сара, красивата съпруга на Авраам, като отбелязва, че тя ‘била послушна на Авраам и го наричала свой господар’. Сара подкрепяла своя боящ се от Бога съпруг, на когото Бог бил дал задачата да му служи в далечна земя. Тя оставила удобствата и дори изложила живота си на риск. (Битие 12:1, 10–13) Петър посочил Сара за пример на смелост, като казал: „Вие ще сте нейни дъщери, щом продължавате да правите добро и не  се боите от никаква заплаха.“ (1 Петър 3:6)

17. Защо Петър може да е имал предвид Авигея като пример за съпругите християнки?

17 Авигея била друга безстрашна жена, която се надявала на Бога, и Петър може да е имал предвид и нея. Тя ‘била благоразумна’, но съпругът ѝ Навал бил „опак и нечестив в делата си“. Когато Навал отказал да помогне на Давид и неговите мъже, те искали да го унищожат заедно с цялото му семейство. Но Авигея предприела действия, за да спаси дома си. Тя натоварила няколко магарета с храна и пресрещнала Давид и мъжете му по пътя. Когато видяла Давид, слязла от магарето, поклонила се до земята и започнала да го умолява да не постъпва прибързано. Това направило много силно впечатление на Давид. „Благословен да бъде Господ, Израилевият Бог, Който те изпрати днес да ме посрещнеш — казал той, — и благословен съветът ти.“ (1 Царе 25:2–33)

18. Върху чий пример могат да размишляват съпругите, ако са изкушавани от романтичните предложения на друг мъж, и защо?

18 Друг хубав пример за съпругите е младата суламска девойка, която останала лоялна на смирения пастир, за когото била обещала да се омъжи. Любовта ѝ към него останала силна въпреки ухажването на един богат владетел. Изразявайки чувствата си към младия пастир, тя казала: „Положи ме като печат на сърцето си, като печат на мишцата си; защото любовта е силна като смъртта. ... Много води не могат угаси любовта, нито реките могат я потопи.“ (Песен на песните 8:6, 7) Нека всички жени, които приемат предложение за брак, да бъдат решени да останат лоялни на своите съпрузи и дълбоко да ги уважават.

Допълнителни съвети от Бога

19, 20. (а) Поради каква причина жените трябва да се подчиняват на мъжете си? (б) Какъв хубав пример е даден на съпругите?

19 Накрая нека да разгледаме контекста на основния стих на статията: ‘Жени, подчинявайте се на мъжете си.’ (Ефесяни 5:22) Защо е необходимо това подчинение? В следващия стих се казва: „Защото мъжът е глава на своята жена, както и Христос е глава на сбора.“ Затова съпругите са подканени: „Както сборът се подчинява на Христос, така и жените нека се подчиняват на мъжете си във всичко.“ (Ефесяни 5:23, 24, 33)

20 За да се подчиняват на тази заповед, жените трябва да изследват примера на сбора от помазани последователи на Христос и да му подражават. Моля, прочети 2 Коринтяни 11:23–28, откъдето ще научиш какво издържал един член на сбора, апостол Павел, като останал верен на главата на сбора, Исус Христос. Както Павел, съпругите и останалите в сбора трябва да бъдат лоялни поданици на Исус. Съпругите показват, че са такива, като се подчиняват на съпрузите си.

21. Какво може да подбуди съпругите да се подчиняват на мъжете си?

21 Макар че много жени днес може да се дразнят от това, че трябва да се подчиняват, разумната жена ще помисли за предимствата, свързани с това. Например, ако съпругът ѝ не е вярващ, подчинението на неговото главенство по всички въпроси, които не нарушават Божиите закони и принципи, може да ѝ донесе чудесната награда да успее ‘да спаси съпруга си’. (1 Коринтяни 7:13, 16) Освен това тя ще изпитва удовлетворение, като знае, че Йехова Бог одобрява поведението ѝ и ще я възнагради богато за това, че следва примера на скъпия му Син.

Спомняш ли си?

• Защо за една съпруга може да е трудно да уважава мъжа си?

• Защо приемането на предложение за брак е нещо сериозно?

• Как Исус служи като пример за жените, и каква може да е ползата от следването на неговия пример?

[Въпроси]

[Снимка на страница 19]

Защо приемането на предложение за брак е сериозно решение?

[Снимка на страница 21]

Какво могат да научат съпругите от примера на библейски личности като Авигея?