Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

„Първото възкресение“ вече е започнало!

„Първото възкресение“ вече е започнало!

 „Първото възкресение“ вече е започнало!

„Онези, които са умрели в единство с Христос, ще възкръснат най–напред.“ (1 СОЛУНЦИ 4:16)

1, 2. (а) Каква надежда има за умрелите? (б) Въз основа на какво вярваш във възкресението? (Виж бележката под линия.)

‘ЖИВИТЕ знаят, че ще умрат.’ Това е факт още откакто Адам съгрешил. През историята всеки, който се е раждал, е знаел, че един ден ще умре, и мнозина са се питали: „Какво има след това? В какво състояние са мъртвите?“ Библията отговаря: „Мъртвите не знаят нищо.“ (Еклисиаст 9:5)

2 Тогава има ли някаква надежда за умрелите? Да. Всъщност трябва да има надежда, за да може да се изпълни първоначалната цел на Бога за човечеството. През вековете верните Божии служители са проявявали вяра в обещанието на Йехова за едно Семе, което ще унищожи Сатана и ще поправи нанесената от него вреда. (Битие 3:15) Повечето от тях вече са умрели. За да видят изпълнението на това и на останалите Божии обещания, те  трябва да възкръснат от мъртвите. (Евреи 11:13) Възможно ли е да стане това? Да, разбира се. Апостол Павел казал: „Ще има възкресение и на праведните, и на неправедните.“ (Деяния 24:15) Павел възкресил един млад мъж на име Евтих, когото ‘вдигнали мъртъв’, след като паднал от прозорец на третия етаж. Това е последното от деветте възкресения, записани в Библията. * (Деяния 20:7–12)

3. Каква утеха си изпитал от думите на Исус в Йоан 5:28, 29, и защо?

3 Тези девет възкресения ни дават основания да вярваме в думите на Павел. Те укрепват вярата ни в уверението на Исус: „Идва часът, когато всички, които са в паметните гробници, ще чуят гласа [на Исус] и ще излязат.“ (Йоан 5:28, 29) Само колко насърчаващи са тези думи! И каква утеха дават те на милионите хора, чиито близки са заспали в смъртта!

4, 5. Какви възкресения са споменати в Библията, и кое от тях ще бъде обсъдено в тази статия?

4 Повечето от хората ще бъдат възкресени тук на земята, когато на нея ще цари мир под управлението на Божието Царство. (Псалм 37:10, 11, 29; Исаия 11:6–9; 35:5, 6; 65:21–23) Но преди това трябва да бъдат извършени други възкресения. Първо било необходимо да бъде възкресен Исус Христос, за да представи пред Бога стойността на своята жертва в наша полза. Той умрял и бил възкресен през 33 г.

5 След това помазаните членове на „Божия Израил“ трябва да се присъединят към Господаря Исус Христос в небесна слава, където ‘винаги ще бъдат с него’. (Галатяни 6:16; 1 Солунци 4:17) Това събитие е наречено „по–ранното възкресение“ и „първото възкресение“. (Филипяни 3:10, 11; Откровение 20:6) Когато то приключи, ще настъпи времето милиони хора да бъдат възкресени на земята с перспективата да получат вечен живот в райски условия.  Затова независимо дали надеждата ни е небесна, или земна, „първото възкресение“ е от голям интерес за нас. Какво точно представлява то? Кога се извършва това възкресение?

„С какво тяло?“

6, 7. (а) Какво трябва да стане, преди помазаните християни да отидат на небето? (б) С какво тяло ще бъдат възкресени те?

6 В първото си писмо към коринтяните Павел попитал относно първото възкресение: „Как ще бъдат възкресени мъртвите? Да, с какво тяло ще дойдат те?“ След което посочил отговора: „Онова, което сееш, няма да оживее, ако преди това не умре, ... но Бог му дава тяло, както сметне за добре ... Сиянието на небесните тела е от един вид, а сиянието на земните тела от друг вид.“ (1 Коринтяни 15:35–40)

7 Думите на Павел показват, че помазаните със светия дух християни трябва да умрат, преди да получат небесната си награда. При смъртта им тяхното земно тяло се връща в пръстта. (Битие 3:19) В определеното от Бога време те биват възкресени с тяло, което е подходящо за живот в небето. (1 Йоан 3:2) Бог им дава също безсмъртие. Това не е нещо, което те притежават по рождение, сякаш в тях е била вдъхната някаква т.нар. безсмъртна душа. Павел казва: „Смъртното трябва да облече безсмъртие.“ Безсмъртието е дар от Бога, който участниците в първото възкресение един вид обличат. (1 Коринтяни 15:50, 53; Битие 2:7; 2 Коринтяни 5:1, 2, 8)

8. Откъде знаем, че Бог не избира 144 000 души от различни религии?

8 В първото възкресение участват само 144 000 души. Йехова започнал да ги избира на Петдесетница през 33 г., скоро след като възкресил Исус. На челата на всички тях ‘са написани името на Исус и името на Баща му’. (Откровение 14:1, 3) Следователно тези личности не са избрани измежду различни религии. Всички те са християни и гордо носят името на Бащата — Йехова. Когато биват възкресени, те получават определена задача в небесата. Перспективата да служат на Бога толкова близо до него е изключително вълнуваща за тях.

Наистина ли вече е започнало?

9. Как Откровение 12:7 и 17:14 ни помага да определим приблизително времето, когато започва първото възкресение?

9 Кога се извършва първото възкресение? Съществуват убедителни доказателства, че то вече е започнало. Например нека да сравним две глави от книгата Откровение. Първо можем да видим 12 глава. Там четем, че отскоро възцареният Исус Христос, заедно със своите свети ангели, повежда война срещу Сатана и демоните му. (Откровение 12:7–9) Както често е посочвало това списание, тази война започнала през 1914 г. * Обърни внимание обаче, че за никой от помазаните последователи на Христос не се казва, че е с него по време на тази небесна война. Сега нека да видим 17 глава на книгата Откровение. В нея четем, че след унищожението на „Вавилон Велики“ Агнето ще победи народите. Накрая се добавя: „Освен това и онези, които са призовани, избрани и верни заедно с него, ще победят.“ (Откровение 17:5, 14) За да бъдат с Исус при окончателната победа над света на Сатана, тези „призовани, избрани и верни“ трябвало вече да са възкресени. Следователно помазаните, които умират преди Армагедон, биват възкресени между 1914 г. и Армагедон.

10, 11. (а) Кои са двайсет и четиримата старейшини, и какво разкрива един от тях на Йоан? (б) До какво заключение можем да стигнем, като знаем това?

10 Можем ли да определим с по–голяма точност кога започва първото възкресение? Интересна информация намираме в Откровение 7:9–15, където апостол Йоан описва видението си на едно ‘голямо множество, което никой човек не може да изброи’. Йоан научава кое е това множество  от един от двайсет и четиримата старейшини, представящи 144 000 сънаследници на Христос в небесната им слава. * (Лука 22:28–30; Откровение 4:4) Самият Йоан също имал небесна надежда. Но когато старейшината говорил с него, той все още бил човек на земята. Затова във видението Йоан трябва да представя помазаните на земята, които още не са получили небесната си награда.

11 Тогава до какво заключение можем да стигнем, като знаем, че един от двайсет и четиримата старейшини разкрива на Йоан кое е „голямото множество“? Възможно е възкресените от групата на двайсет и четиримата старейшини да участват в предаването на Божиите истини днес. Защо това е от значение? Защото помазаните служители на Бога получиха по–точно разбиране за „голямото множество“ през 1935 г. Ако за предаването на тази важна истина е бил използван един от двайсет и четиримата старейшини, той трябва да е бил възкресен на небето най–късно до 1935 г. Това би означавало, че първото възкресение е започнало между 1914 и 1935 г. Но можем ли да определим още по–точно кога е станало това?

12. Обясни защо е възможно първото възкресение да е започнало през пролетта на 1918 г.

12 Може би ще бъде от полза да разгледаме нещо, което може да се сметне за библейски паралел. Исус Христос бил помазан като бъдещия цар на Божието Царство през есента на 29 г. Три години и половина по–късно, през пролетта на 33 г., той бил възкресен като могъща духовна личност. Възможно ли е тогава възкресението на верните помазани християни да е започнало три години и половина след възцаряването на Исус през есента на 1914 г., тоест през пролетта на 1918 г.? Това е интересна възможност. Макар че не може да бъде пряко потвърдена в Библията, тази мисъл не е в противоречие с други стихове, показващи, че първото възкресение е започнало скоро след началото на Христовото присъствие.

13. Как 1 Солунци 4:15–17 навежда на мисълта, че първото възкресение е започнало в началото на Христовото присъствие?

13 Например Павел писал: „Ние, живите, които ще останем живи до присъствието на Господаря [а не до края на присъствието му], по никакъв начин няма да изпреварим онези, които са заспали в смъртта, защото сам Господарят ще слезе от небето със заповеден вик, с глас на архангел и с Божия тръба; и онези, които са умрели в единство с Христос, ще възкръснат най–напред. След това ние, живите, които ще живеем тогава, заедно с тях ще бъдем отнесени в облаци, за да посрещнем Господаря във въздуха; и така винаги ще бъдем с Господаря.“ (1 Солунци 4:15–17) Следователно помазаните християни, които са умрели преди Христовото присъствие, са били възкресени за небесен живот, преди да бъдат възкресени онези, които по време на присъствието са все още живи. Тогава първото възкресение трябва да е започнало в началото на присъствието на Христос, като продължава „по време на [това] присъствие“. (1 Коринтяни 15:23) То не се извършва наведнъж, а трае продължително време.

„Дълга бяла дреха беше дадена на всеки един от тях“

14. (а) Кога се изпълняват виденията от 6 глава на Откровение? (б) Какво е изобразено в Откровение 6:9?

14 Да разгледаме също записаното в 6 глава на Откровение. В нея Исус е описан като цар, яздещ устремено към победа. (Откровение 6:2) Народите участват във войни с невиждани дотогава размери. (Откровение 6:4) Навсякъде цари глад. (Откровение 6:5, 6) Човечеството е измъчвано от смъртоносни болести. (Откровение 6:8) Всички тези предсказани събития напълно отговарят на условията в света  от 1914 г. насам. Но след това става нещо друго. Вниманието ни е насочено към един жертвен олтар. В подножието му са „душите на убитите заради Божието слово и заради делото на свидетелстването, което са вършили“. (Откровение 6:9) Тъй като душата, или ‘животът, на тялото е в кръвта’, в подножието на олтара всъщност се намира кръвта на верните служители на Исус, които са убити поради своето смело и пламенно свидетелстване. (Левит 17:11)

15, 16. Обясни защо думите от Откровение 6:10, 11 се отнасят за първото възкресение.

15 Като кръвта на праведния Авел, кръвта на тези християнски мъченици вика за справедливост. (Битие 4:10) В Библията пише: „Те извикаха силно, казвайки: ‘Докога, Върховни господарю, свети и истинни, ще се въздържаш от това да съдиш онези, които живеят на земята, и да им дадеш възмездие за нашата кръв?’“ Какво става след това? „Дълга бяла дреха беше дадена на всеки един от тях, и им беше казано да чакат още малко, докато не се попълни броят на техните събратя роби, които ще бъдат убити също като тях.“ (Откровение 6:10, 11)

16 Нима тези бели дрехи били дадени на кръвта в подножието на олтара? Разбира се, че не. Те са дадени на хората, чиято кръв е била пролята, така да се каже, на олтара. Те са пожертвали живота си в името на Исус и са били възкресени като духовни личности. Откъде знаем това? По–рано в книгата Откровение четем: „Който победи, ще бъде облечен в бяла горна дреха и аз в никакъв случай няма да залича името му от книгата на живота.“ Спомни си също, че двайсет и четиримата старейшини ‘са облечени в бели горни дрехи и на главите си имат златни корони’. (Откровение 3:5; 4:4) Така че откакто войните, гладът и епидемиите са започнали да измъчват човечеството, вече умрелите от 144 000 души, които са представени от кръвта в подножието на олтара, са били възкресени за небесен живот и облечени в символични бели дрехи.

17. Защо онези, които получават дългите бели дрехи, трябва „да чакат“?

17 Възкресените трябва „да чакат“ търпеливо Божия ден на възмездие. Техните „събратя роби“, остатъкът от помазаните християни на земята, все още трябва да докажат моралната си безкомпромисност при изпитания. Когато настъпи времето за изпълнението на Божиите присъди, възкресените ще престанат „да чакат“. (Откровение 7:3) Тогава те ще се присъединят към Господаря Исус Христос в  унищожаването на злите, в това число и на онези, които са пролели кръвта на невинни християни. (2 Солунци 1:7–10)

Каква е ползата за нас

18, 19. (а) Защо можем да кажем, че първото възкресение вече тече? (б) Какви чувства събужда в тебе онова, което знаеш за първото възкресение?

18 Божието Слово не посочва точна дата за първото възкресение, но разкрива, че то трае продължителен период по време на Христовото присъствие. Първо биват възкресени помазаните християни, които са умрели преди началото на това присъствие. Докато то продължава, помазаните, които завършват вярно земния си път, биват променени „в един миг“ в могъщи духовни създания. (1 Коринтяни 15:52) Всички помазани ли ще получат небесната си награда преди войната Армагедон? Не знаем със сигурност. Знаем обаче, че в определеното от Бога време всички 144 000 ще бъдат на небесния хълм Сион.

19 Знаем също, че повечето от 144 000 вече са обединени с Христос. Само малцина от тях са все още на земята. Какво убедително доказателство е това, че времето за изпълнението на Божиите присъди, бързо наближава! Скоро цялата система на Сатана ще бъде унищожена. Самият той ще бъде хвърлен в бездна. Тогава може да започне възкресението на човечеството като цяло и въз основа на Исусовата изкупителна жертва верните хора да бъдат издигнати до състояние на съвършенство, каквото загубил Адам. Пророчеството на Йехова, записано в Битие 3:15, се изпълнява по чудесен начин. Каква привилегия е само да живеем в това време!

[Бележки под линия]

^ абз. 9 За библейски доказателства, че Христовото присъствие е започнало през 1914 г., виж стр. 215–218 на книгата „Какво в действителност учи Библията?“, издадена от Свидетелите на Йехова.

^ абз. 10 За повече информация относно това как двайсет и четиримата старейшини представят помазаните християни в небесната им позиция, виж стр. 77 на книгата „Грандиозната кулминация на Откровението наближава!“, издадена от Свидетелите на Йехова.

Можеш ли да обясниш?

Как следните стихове ни помагат да определим кога се извършва „първото възкресение“?

Откровение 12:7; 17:14

Откровение 7:13, 14

1 Коринтяни 15:23; 1 Солунци 4:15–17

Откровение 6:2, 9–11

[Въпроси]

[Снимка на страница 26]

Какво възкресение се извършва, преди хората като цяло да бъдат върнати към живот?

[Снимка на страница 29]

В какъв смисъл някои хора, които са спели в смъртта, получават дълги бели дрехи?