Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА БИБЛИЯТА

Сънища от Бога

Сънища от Бога

Дали Бог използва сънища, за да общува с хората?

[Божият пророк] Даниил сънува сън ..., докато беше положил глава върху леглото си. Тогава той записа съня, като разказа всичко, което видя.“ (Даниил 7:1)

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Бог предава важни послания на хората по различни начини. В библейски времена понякога използвал сънища. Но те не били неясни и нелогични. Сънищата от Бога били ярки и разбираеми, те носели конкретно послание. Например в един сън пророк Даниил видял поредица от зверове, които символизирали различни империи от Вавилон до наши дни. (Даниил 7:1–3, 17) Посредством сън Бог казал на Йосиф от Назарет, приемния баща на Исус, да бяга в Египет заедно с жена си и сина си. Така животът на Исус бил спасен от злия цар Ирод. Когато Ирод умрял, Бог разкрил това на Йосиф в един сън и му казал да се върне със семейството си в своята родина. (Матей 2:13–15, 19–23)

 Дали Бог използва сънища, за да общува с нас днес?

„Не излизай извън границите на написаното.“ (1 Коринтяни 4:6)

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Сънищата в Библията представляват част от записаното послание на Бога за хората. Във връзка с това послание във 2 Тимотей 3:16, 17 се казва: „Цялото Писание е вдъхновено от Бога и полезно за поучаване, за порицаване, за поправяне на нещата, за възпитаване в праведност, така че Божият човек да бъде напълно способен, изцяло подготвен за всяко добро дело.“

Библията ни „подготвя изцяло“, тъй като разкрива всичко, което трябва да знаем за Бога, неговите качества, морални стандарти и ролята ни в намерението му за земята. Затова Бог вече не използва сънища, за да предава послания на хората. Ако искаме да научим повече за бъдещето и волята на Бога за нас, не е необходимо ‘да излизаме извън границите на написаното’ в Библията. Освен това на практика всички хора могат да четат тази книга и да изследват посланията от Бога, включително сънищата.

Защо можем да се доверим на сънищата и виденията, записани в Библията?

„Хора са говорили онова, което идва от Бога, водени от светия дух.“ (2 Петър 1:21)

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Много от сънищата и виденията, запазени в Библията, имали пророчески характер, тоест предсказвали бъдещи събития. Записаните пророчества щели да покажат дали Библията е достойна за доверие. Оказали ли се точни тези пророчества? Да разгледаме един пример: видението в Даниил 8:1–7, записано в края на управлението на вавилонската империя.

В пророчеството се говори за символични животни — овен и козел. Козелът нападнал овена и го съборил на земята. Даниил не трябвало да гадае какво означава видението. Един ангел, изпратен от Бога, заявил: „Овенът с двата рога ... представя царете на Мидия и Персия. Рунтавият козел представя царя на Гърция.“ (Даниил 8:20, 21) Историята потвърждава, че Мидо–Персия била следващата световна сила след Вавилон. Тогава, около двеста години по–късно, Мидо–Персия била надвита от Александър Велики от Гърция. Подобна удивителна точност е характерна за библейските пророчества, включително и за пророческите сънища. Този факт сам по себе си отличава Библията от всички останали свещени книги и я прави достойна за доверие.