Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

„Наблюдавайте внимателно птиците“

„Наблюдавайте внимателно птиците“

ПТИЦИТЕ се срещат навсякъде по земята и са едни от най–лесните за наблюдаване създания. Също така сред тях има голямо разнообразие по отношение на формата, цвета, песните, поведението и навиците. Затова да наблюдаваш птиците, е приятно и интересно занимание.

Обикновена токачка

Можеш дори да ги видиш от прозореца на дома си. Например би могъл да забележиш някой кос да търси червеи, синигер да лови насекоми, гълъб да ухажва женската, лястовичка неуморно да строи гнездото си или чинка да храни гладните си пиленца.

Черноглав тъкач

Някои птици са внушителни, например орлите, соколите и ястребите, които кръстосват небесата. Други са забавни — врабчетата, боричкащи се за някоя троха, гълъбите, които се перчат, за да впечатлят привидно безразличните женски, или чайките, които могат да отмъкнат обяда на разсеян минувач. Понякога птиците будят в нас възхита, например когато наблюдаваме ята мигриращи щъркели, жерави или гъски. Тези миграции се наблюдават  от хиляди години. Забележителна е способността на птиците да изминават огромни разстояния и да стигат до точно определено място. Всъщност самият Създател е казал: „Щъркелът в небесата знае определеното си време. Гургулицата, бързолетът и славеят спазват времето, когато трябва да се върнат.“ (Йеремия 8:7)

Наблюдаване на птиците в библейски времена

В Библията се споменават различни птици, често за да се извлече някаква поука. Например Бог казал следното на един мъж на име Йов относно забележителната скорост на щрауса: „Когато вдигне високо крилете си, тя се присмива на коня и на ездача му.“ * (Йов 39:13, 18) Бог попитал Йов: „Нима поради твоята мъдрост соколът се рее ... Или по твоя заповед орелът се издига нагоре?“ (Йов 39:26, 27) Каква е поуката? Птиците вършат забележителни неща и способностите им свидетелстват за Божията мъдрост, а не за човешката.

Цар Соломон писал за „гласа на гургулицата“, който оповестява настъпването на пролетта. (Песен на песните 2:12) Един от писателите на книгата Псалми споменал лястовицата, когато говорел за копнежа си да служи в Божия храм. С нотка завист той казал: „Дори птицата си е намерила дом и лястовицата — гнездо за себе си, където е положила малките си, близо до твоя велик олтар, о, Йехова.“ (Псалм 84:1–3)

„Вашият небесен Баща ги храни. Нима вие не сте по–ценни от тях?“ (Матей 6:26)

Исус Христос изрекъл някои от най–красивите думи във връзка с птиците. Обърни внимание на казаното от него в Матей 6:26: „Наблюдавайте внимателно птиците в небето, защото те не сеят, нито жънат, нито събират в житници, и въпреки това вашият небесен Баща ги храни. Нима вие не сте по–ценни от тях?“ Този въздействащ пример укрепва доверието на Исусовите последователи, че са скъпоценни за Бога и че не е необходимо да се тревожат за нужните за живота неща. (Матей 6:31–33)

Днес наблюдаването на птици е популярно развлечение. Това е разбираемо, защото птиците ни удивляват със своето поведение, красота, ритуали на ухажване и песни. Освен това те могат да научат внимателния наблюдател на важни уроци за живота. Искаш ли да наблюдаваш внимателно птиците?

^ абз. 6 Щраусът е най–голямата и най–бързо тичащата птица, като може да развие скорост до около 70 км/ч на кратки разстояния.