Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА БИБЛИЯТА

Спиритизмът

Спиритизмът

Погрешно ли е да се опитваме да общуваме с мъртвите?

„Не се обръщайте към онези, които викат духове, ... за да не се омърсите чрез тях.“ (Левит 19:31)

КАКВО КАЗВАТ ХОРАТА

Съвсем естествено е хората да искат да се уверят, че близкият им, който е починал, не страда. Затова някой може да си каже: „Защо да не се свържа с него чрез медиум? Може би така ще получа някаква информация и ще се успокоя.“

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Ясна е гледната точка на Библията относно опитите за връзка с мъртвите — практика, широко разпространена в древността. Например в Закона, който Йехова Бог дал на народа на Израил, се казва: „Нека при тебе не се намира никой, ... който се допитва до хора, които викат духове, ... и никой, който търси съвет от мъртвите. Защото всеки, който прави това, е отвратителен за Йехова.“ (Второзаконие 18:10–12) Освен това в Библията се казва, че онези, които се занимават с каквато и да е форма на спиритизъм, „няма да наследят Божието царство“. (Галатяни 5:19–21)

 Могат ли мъртвите да влияят на живите?

„Живите съзнават, че ще умрат, а мъртвите не съзнават нищо.“ (Еклисиаст 9:5)

КАКВО КАЗВАТ ХОРАТА

Мнозина твърдят, че мъртвите продължават да съществуват в някаква форма. Те може да се опитват да общуват с тях, за да получат информация или за да ги умилостивят.

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

„Живите съзнават, че ще умрат, а мъртвите не съзнават нищо ... И любовта им, и омразата им, и ревността им [които са чувствали, докато са били живи] ги няма.“ (Еклисиаст 9:5, 6) Библията учи, че мъртвите просто не съществуват. Те не могат да мислят, да правят нещо, нито да се покланят на Бога. В Псалм 115:17 четем: „Мъртвите не възхваляват [Бога], нито някой от онези, които слизат в мълчанието.“

Не осигуряват ли понякога медиумите точна информация?

„Нима [човек] трябва да се допитва до мъртвите относно живите?“ (Исаия 8:19)

КАКВО КАЗВАТ ХОРАТА

Някои твърдят, че медиумите могат да разкрият информация, известна само на починалия и на семейството или приятелите му.

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

В Библейската книга 1 Царе, 28 глава, четем за цар Саул, който престъпил Божията заповед никой да не се допитва до медиуми. Царят отишъл при една жена, която твърдяла, че може да общува с починалия Божи служител Самуил. Но дали това наистина бил той? Не, тя всъщност общувала с някого, който се представял за починалия Самуил.

Това бил зъл дух, служител на „бащата на лъжата“ — Сатана. (Йоан 8:44) Защо злите духове, или демоните, прокарват идеята, че мъртвите продължават да живеят? Целта им е да оклеветят Бога и да всеят съмнение в неговото Слово, Библията. (2 Тимотей 3:16)

Означава ли всичко това, че за починалите няма никаква надежда? Съвсем не! Библията обещава, че ще има възкресение за онези, които, така да се каже, „спят“ в смъртта. * (Йоан 11:11–13; Деяния 24:15) Междувременно можем да сме спокойни, че починалите ни близки не изпитват никакви страдания.

^ абз. 16 Седма глава от книгата „Какво в действителност учи Библията?“ е озаглавена „Истинска надежда за твоите починали близки“.