Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Трябва ли да вярваш в Троицата?

Трябва ли да вярваш в Троицата?

Над 2 милиарда души твърдят, че са християни. Повечето от тях принадлежат към църкви, които изповядват учението за Троицата, според което Бащата, Синът и светият дух образуват един Бог. Как Троицата се превърнала в официална доктрина? И дали това учение е в съгласие с Библията?

БИБЛИЯТА била завършена през първи век. Повече от два века по–късно, през 325 г., ученията, довели до появата на доктрината за Троицата, били официално формулирани по време на събор в град Никея, днешен Изник (Турция). Според „Нова католическа енциклопедия“ Никейският Символ на вярата въвел първите официални определения на църковните учения, сред които били и определенията за Бога и Христос. Защо обаче векове след завършването на Библията било необходимо да се разяснява кой е Бог и кой е Христос? Неясна ли е Библията по тези важни въпроси?

ДАЛИ ИСУС Е БОГ?

Когато Константин застанал начело на Римската империя, сред т.нар. християни съществували различни мнения относно връзката между Бога и Христос. Дали Исус бил Бог, или бил създаден от Бога? За да разреши този въпрос, Константин свикал църковните водачи в Никея, но не защото искал да разбере истината, а защото не искал империята му да бъде разединена от религията.

„За нас има само един Бог, Отец“ (1 Коринтяни 8:6)

Константин призовал епископите, които вероятно наброявали стотици, да вземат единодушно решение, но без успех. Затова той предложил съборът да приеме неясната идея, че Исус е „единосъщен“ (homoousios) с Бащата. Тази гръцка философска и небиблейска дефиниция положила основата на доктрината за Троицата, която по–късно станала част от ученията на църквата. До края на IV век Троицата придобила съвременния си облик, като била добавена и т.нар. трета част от божеството — светият дух.

ЗАЩО Е ОТ ИНТЕРЕС ЗА НАС?

Исус казал, че „истинските поклонници ще се покланят на Бащата с ... истина“. (Йоан 4:23) Истината се съдържа в Библията. (Йоан 17:17) Тогава библейско учение ли е, че Бащата, Синът и светият дух са три личности в един Бог?

 Първо, в Библията не се споменава думата „троица“. Второ, Исус никога не твърдял, че е равен на Бога, а по–скоро се покланял на Бога. (Лука 22:41–44) Третото доказателство има връзка с взаимоотношенията на Исус с последователите му. Дори след като бил възкресен като духовна личност, Исус ги наричал „братя“. (Матей 28:10) Означава ли това, че те били братя на Всемогъщия Бог? Разбира се, че не! Но посредством вярата си в Христос, първородния син на Бога, те също станали синове на Бащата. (Галатяни 3:26) Сравни някои библейски стихове с твърдението от Никейския Символ на вярата.

Какво гласи Никейският Символ на вярата:

„Вярваме ... в единия Господ Исус Христос ... единосъщен от Отца, Бог от Бога, Светлина от Светлината, Бог истински от Бога истински.“

Какво казва Библията:

  • „Отец е по–голям от Мене [Исус].“ (Йоан 14:28) *

  • Исус казал: „Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог.“ (Йоан 20:17)

  • „За нас има само един Бог, Отец.“ (1 Коринтяни 8:6)

  • „Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос.“ (1 Петър 1:3)

  • „Тъй казва Амин [Исус] ... началото на Божието създание.“ (Откровение 3:14) *

^ абз. 13 Курсивът наш. Стиховете са от „Ревизирано издание на Библията“, 1938 г., и „Синодално издание на Библията“.

^ абз. 17 Книгата „Какво в действителност учи Библията?“ съдържа следните две теми: „Каква е истината за Бога?“ и „Кой е Исус Христос?“. Можеш да получиш екземпляр от нея от Свидетелите на Йехова или да я четеш онлайн на www.jw.org/bg.