Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА БИБЛИЯТА

Същността на Бога

Същността на Бога

Какво тяло има Бог?

„Бог е дух.“ (Йоан 4:24)

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Библията описва Бога като духовна личност. (2 Коринтяни 3:17) Ето защо той е много по–висш от нас и не можем да го възприемем със сетивата си. В 1 Тимотей 1:17 пише, че той е „Царят на вечността, нетленният, невидимият“. В Библията още се казва: „Никой никога не е виждал Бога.“ (1 Йоан 4:12)

Нашият Създател е толкова възвишен, че дори не можем да си представим как изглежда. В Исаия 40:18 пише: „На кого ще оприличите Бога и с какво ще го сравните?“ Дори величествените небеса бледнеят в сравнение с Всемогъщия Бог. (Исаия 40:22, 26)

Но има интелигентни създания, които виждат Бога и дори могат да разговарят с него, тъй като те също са духовни личности и живеят в духовната област. (3 Царе 22:21; Евреи 1:7) Относно тези могъщи личности, наречени ангели, Исус Христос казал: „[Те] винаги са пред лицето на моя Баща, който е на небето.“ (Матей 18:10)

Дали Бог е вездесъщ?

„Молете се така: ‘Татко наш, който си на небесата.’“ (Матей 6:9)

 КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Тя не учи, че Бог е вездесъщ, тоест, че е навсякъде по всяко време, сякаш е някаква безлична сила. По–скоро, както личи от думите на Исус в Матей 6:9 и 18:10, Бог е личност и е „Баща“, а небесата са ‘мястото, където живее’. (3 Царе 8:43)

Към края на живота си Исус казал: „Напускам света и отивам при Бащата.“ (Йоан 16:28) След като умрял като човек и бил възкресен като дух, Христос се възнесъл на „самите небеса, за да застане ... пред лицето на Бога“. (Евреи 9:24)

Защо са важни тези подробности? От една страна, след като Бог е личност, можем да го опознаем и да се приближим до него. (Яков 4:8) А от друга, истината за Бога ни помага да отхвърлим фалшивото поклонение, като например поклонението пред безжизнени изображения и предмети. В 1 Йоан 5:21 се казва: „Дечица, пазете се от идоли!“

В какъв смисъл хората са създадени по Божия образ?

„Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде — създаде ги мъж и жена.“ (Битие 1:27)

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Като хора, имаме способността да отразяваме Божиите качества, някои от които са любов, справедливост и мъдрост. Всъщност в Библията пише: „Подражавайте на Бога като негови любими деца и живейте в любов.“ (Ефесяни 5:1, 2)

Бог ни е дал и свободна воля, благодарение на която можем да изберем дали да постъпваме правилно, или погрешно, и да проявяваме любов към другите по различни начини. (1 Коринтяни 13:4–7) Също така имаме способността да творим, да се наслаждаваме на красивото и да се възхищаваме на чудесната природа. Но по–важното е, че имаме духовни нужди, или естествено желание да учим за нашия Създател и за намерението му за нас. (Матей 5:3)

Как истината от Библията може да ти помогне. Колкото повече учим за Бога и му подражаваме, толкова по–решени сме да живеем така, както той иска. В резултат на това изпитваме по–голяма радост от живота, истинско удовлетворение и вътрешен мир. (Исаия 48:17, 18) Наистина, Бог знае, че забележителните му качества привличат хората с честни сърца и по този начин те имат възможността да получат вечен живот. (Йоан 6:44; 17:3)