Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ЗА СЕМЕЙСТВОТО | ВЪЗПИТАВАНЕ НА ДЕЦАТА

Как да научиш детето си да спазва правилата

Как да научиш детето си да спазва правилата

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

Правилото в дома е мобилните телефони да не се използват след 21 часа, но вече два пъти тази седмица хващаш дъщеря си да изпраща есемеси след полунощ. Вечерният час на сина ти е 22 часа, но за пореден път той се прибира след 23 часа.

Подрастващото ти дете може да спазва правилата, но преди това трябва да разбереш защо ги пренебрегва. Добрата новина е, че онова, което смяташ за отявлено неподчинение, може всъщност да не е чак толкова сериозен проблем.

ПРИЧИНИ ЗА ПРОБЛЕМА

Неясни граници. Някои тийнейджъри пренебрегват правилата, за да разберат докъде могат да стигнат, без да получат наказание. Например, ако родителят е казал, че нарушаването на някое правило ще доведе до наказание, младежът може да изпробва дали той ще удържи на думата си. Дали тези младежи ще станат непоправими бунтари? Не непременно. Факт е, че тийнейджърите са по–склонни да пренебрегват правилата, когато родителите им не са последователни в налагането на наказания или когато границите не са ясно установени.

Прекалена строгост. Някои родители се опитват да контролират подрастващото си дете с безкраен списък от правила. Когато младежът наруши някое от тях, родителят се ядосва и налага повече правила. Но често това само влошава проблема. В книга за възпитаването на децата пише: „Колкото повече се опитваш да го контролираш, толкова повече младежът се противопоставя.“ В същата книга се казва още: „Строгият контрол е като да мажеш студено масло на мек хляб — хлябът просто се разпада и колкото и да натискаш, няма да има резултат.“ (Parent/Teen Breakthrough)

Подходящото поправяне може да е от полза. За разлика от наказанието, при което някой страда, поправянето в основата си е обучение. Тогава как да научиш подрастващото си дете да спазва правилата?

 КАКВО МОЖЕШ ДА НАПРАВИШ

Бъди ясен. Младежите трябва да знаят конкретно какво се изисква от тях и какви ще са последствията от непослушанието. (Библейски принцип: Галатяни 6:7)

Предложение: Направи си списък с всички правила в дома. След това се запитай: „Много ли са правилата? Или са прекалено малко? Дали някои от тях вече не са нужни? Трябва ли да направя промени в зависимост от зрелостта на детето ми?“

Бъди последователен. Младежите се чувстват объркани, ако понякога за дадено провинение получават наказание, а друг път им се разминава. (Библейски принцип: Матей 5:37)

Предложение: Опитай се да наложиш наказание, съответно на провинението. Например, ако детето ти е нарушило вечерния си час, подходящото наказание може да е по–ранен вечерен час.

Бъди разумен. Покажи, че се съобразяваш с детето си, като му даваш повече свобода, когато я заслужи. (Библейски принцип: Филипяни 4:5)

Предложение: Отдели време, за да обсъдиш правилата с детето си. Защо не му дадеш възможност само да предложи какво наказание да му бъде наложено? Тийнейджърите са по–склонни да спазват правилата, с които са се съгласили предварително.

Оформяй личността му. Целта ти не е да научиш детето си да изпълнява заповеди, а да му помогнеш да обучи правилно съвестта си — вътрешното чувство за правилно и погрешно. (Виж блока „Помогни на детето си да развие положителни качества“.) (Библейски принцип: 1 Петър 3:16)

Предложение: Възползвай се от съветите на Библията. Тя е най–добрият източник на „поправяне, което дава прозрение“ и мъдростта ѝ може да „даде благоразумие на неопитните, познание и мисловни способности на младия човек“. (Притчи 1:1–4, бел. под линия)