Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ИНТЕРВЮ | БРЕТ ШЕНК

„Убеден съм, че Бог е Създателят на живота“

„Убеден съм, че Бог е Създателят на живота“

Брет Шенк е пенсиониран експерт по околната среда в САЩ, който изучавал зависимостта между растенията, животните и околната среда. Защо той вярва, че съществува Създател? Ето какво каза той за списание „Пробудете се!“ относно работата и вярванията си.

— Разкажи ни малко за себе си.

— Баща ми беше машинен инженер и често с въодушевление ми говореше за математика и други науки. Като малък, се възхищавах на растенията и животните в реките и водните басейни близо до дома ни в Ню Парис, щата Охайо. Затова, когато бях приет в университета „Пардю“, избрах да следвам екология.

— Интересуваше ли се от религия?

— Да. Баща ми ме насърчаваше да изучавам религията на нашето семейство — лутеранството. Изучавах гръцкия език койне, един от езиците, на които първоначално била написана Библията, и развих дълбоко уважение към тази книга.

— Как гледаше на теорията за еволюцията?

— Църквата ми я подкрепяше, колегите ми също бяха съгласни с нея и затова не я поставях под съмнение. Същевременно обаче вярвах и в Бога. Мислех, че двете неща са съвместими. Макар да уважавах Библията, не я смятах за книга от Бога.

— Какво промени възгледа ти за Библията?

— Двама Свидетели на Йехова, Стив и Санди, посетиха мене и жена ми Деби. Те ни показаха, че макар да не е научен учебник, Библията е точна в научно отношение. Например в нея пише следното: „Бог обитава над кръга на земята“. (Исаия 40:22) В нея се казва още: „Той ... държи земята окачена на нищо.“ (Йов 26:7) По същото време изучавах екология с помощта на сателитни снимки, затова тези стихове ми направиха силно впечатление. Те били записани  много преди хората да успеят да заснемат планетата и да разберат, че е кръгла и виси в пространството. От изучаването ни със Стив и Санди, разбрах за пророчества, които са се изпълнили, намерих полезни съвети и получих задоволителни отговори на някои мои въпроси. Постепенно се убедих, че тази книга е Божието Слово.

— Кога промени възгледа си за произхода на живота?

— След време Стив ми показа, че в Библията ясно пише: „Йехова Бог направи човека от пръст от земята.“ (Битие 2:7) Следователно съществува документирана история за живота на първия човек. Затова се запитах дали Библията е в хармония с научно доказаните факти. Стив ми предложи да изследвам въпроса и аз го направих.

— Какво научи за еволюцията?

— Много неща. Например теорията за еволюцията се опитва да обясни произхода на видовете. Организмите са съставени от важни органи, като сърце, бели дробове и очи. Също така на микроскопично ниво се наблюдават забележителни механизми в клетката. Кой обаче ги е замислил? Еволюционистите твърдят, че най–добрите механизми се унаследяват автоматично, защото чрез тях организмите имат по–голям шанс да оцелеят. Но от това твърдение не става ясно откъде са се появили тези механизми. Разбрах, че според много учени теорията за еволюцията не дава отговор на този въпрос. Един професор по зоология ми сподели, че не вярва в теорията на еволюцията. Но той не изразяваше открито мнението си от страх да не бъде уволнен.

— Укрепиха ли вярата ти познанията ти по екология?

— Да, работата ми включваше изучаването на зависимостта между живите организми. На земята всички организми зависят от нещо. Да вземем за пример цветята и пчелите. Цветята са създадени така, че да привличат пчелите с цвета, аромата и нектара си. Пчелите извличат нектара и пренасят полепналия по тях полен от едно цвете до друго и така се извършва опрашването. Ясно е, че цветята и пчелите са създадени така, че да задоволяват нуждите си.

„Устойчивостта на екосистемите на планетата ме убеждава, че Бог е Създателят на живота“

В екосистемите се наблюдава взаимозависимост в голям мащаб. Екосистемата е съвкупност от вероятно хиляди видове животни, растения, бактерии и гъби, които обитават дадена среда. Всички животни зависят от растенията, които им служат за храна и им осигуряват кислород, а повечето цъфтящи растения са зависими от животните. Макар че са изключително сложни и организмите в тях са крехки, екосистемите може да съществуват хилядолетия наред. Дори и дадена екосистема да е била силно замърсена, ако източникът на замърсяването бъде премахнат, тя бързо може да се възстанови. Когато мисля за устойчивостта на екосистемите на планетата, се убеждавам, че Бог е Създателят на живота.

— Защо стана Свидетел на Йехова?

— Тревожех се, че хората унищожават околната среда. Знаех, че екосистемите са устойчиви, но не и неразрушими. Научих от Свидетелите на Йехова, че според Писанието Бог ще ‘унищожи онези, които унищожават земята’. (Откровение 11:18) Тези думи бяха от голямо значение за мене. Продължих да изучавам Библията и постепенно осъзнах, че обещанията ѝ са надеждни.

Обичам да споделям вярата си с другите и се радвам, че имах възможността да изучавам Библията с някои учени. Пенсионирах се рано на 55–годишна възраст, за да отделям повече време да помагам на хората да учат за Създателя на живота и за неговото намерение относно прекрасната ни планета.