Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ТЕМА НА БРОЯ

Ще има ли край домашното насилие?

Ще има ли край домашното насилие?

Ситуация 1: Родителите на Изабела * са ѝ дошли на гости и прекарват приятно вечерта, разговаряйки с нея и съпруга ѝ. Всеки родител би се радвал да има зет, който се отнася толкова мило към дъщеря им!

Ситуация 2: Франк е страшно разярен. За пореден път той излива гнева си по обичайния начин — удря жена си по лицето, рита я, скубе я и блъска главата ѝ в стената.

ВЕРОЯТНО ще се изненадаш, че и в двете ситуации става въпрос за едно и също семейство.

Подобно на много други, които упражняват домашно насилие, Франк знае как да изглежда добър пред другите или пред родителите на съпругата си. Но когато е насаме с жена си, той проявява жестокост.

Тъй като са израснали в семейства, в които се е проявявало насилие, много мъже като Франк смятат, че е съвсем  естествено да се държат по такъв начин. Но домашното насилие изобщо не е нормално. Ето защо повечето хора са потресени, когато научат за мъж, който бие жена си.

Броят на случаите на домашно насилие е тревожно висок. Например според проучване в САЩ само за един ден на горещите телефонни линии за жертви на домашно насилие са били приети над 16 обаждания на минута. Домашното насилие е световен проблем, засягащ всякакви хора, независимо от техния произход, икономическо и социално положение. Тъй като за много случаи не се съобщава, несъмнено проблемът е по–сериозен, отколкото статистиките показват. *

Имайки предвид данните, възникват следните въпроси: Какво е накарало един мъж да се отнася толкова жестоко към някого и особено към жена си? И възможно ли е такъв човек да се промени?

Свидетелите на Йехова, издателите на това списание, са уверени, че практичните съвети от Библията могат да помогнат на агресивните съпрузи да променят поведението си. Това може да е трудно, но не е и невъзможно. Библията е помогнала на мнозина да престанат да използват насилие и да започнат да се отнасят мило и с уважение към партньора си. (Колосяни 3:8–10) Нека разгледаме примера на Трой и Валъри.

„Какви бяха взаимоотношенията ви в началото?“

Валъри: „Вечерта, когато се сгодихме, Трой толкова силно ме зашлеви, че  ми остана синина цяла седмица. Той ми се извини няколко пъти и обеща повече да не ме удря. През следващите години чувах многократно тези думи.“

Трой: „Всичко можеше да ме вбеси, например, ако вечерята не е готова навреме. При един случай удрях Валъри с пистолет, а при друг я пребих толкова жестоко, че я помислих за мъртва. Веднъж даже я сплаших, като опрях нож в гърлото на сина ни.“

Валъри: „Живеех в постоянен страх. Понякога се налагаше да бягам от къщи, докато Трой не се поуспокои. Въпреки всичко най–болезнен за мене беше словесният тормоз.“

„Трой, винаги ли си бил склонен към насилие?“

Трой: „Да. Израснах във враждебна обстановка. Баща ми редовно биеше майка ми пред мене. След като той ни напусна, тя заживя с друг мъж, който също я биеше. Отгоре на всичко този мъж изнасили мене и сестра ми и впоследствие го вкараха в затвора. Разбира се, онова, което преживях, не извинява поведението ми.“

„Валъри, защо не го напусна?“

Валъри: „Страхувах се. Мислех си, че ако избягам, Трой ще ме открие и ще убие мене или семейството ми или че ако се оплача от него, ще стане по–зле.“

„Кога ситуацията започна да се променя?“

Трой: „Съпругата ми започна да изучава Библията със Свидетелите на Йехова. Отначало я ревнувах от новите ѝ приятели и исках да я спася от тази странна „секта“. Затова започнах да се отнасям още по–лошо не само към Валъри, но и към Свидетелите. Един ден обаче 4–годишният ни син, Даниел, който получаваше припадъци, беше приет в болница за почти три седмици. През този период Свидетелите направиха толкова много за нас — дори се грижеха за 6–годишната ни дъщеря, Дезире. Макар че беше работил нощна смяна, един Свидетел остана с Даниел през деня, за да може Валъри да се наспи. Милото отношение на тези хора, към които бях толкова груб, ми направи силно впечатление. Осъзнах, че те постъпват като  истински християни, и затова ги помолих да изучават Библията с мене. От изучаването си разбрах как съпругът трябва да се отнася към съпругата си. Престанах да наранявам емоционално и физически другите. Накрая станах Свидетел на Йехова.“

„Кои библейски принципи ти помогнаха?“

Трой: „Много са. Например в 1 Петър 3:7 се казва, че трябва да отдавам „почит“ на жена си. От Галатяни 5:23 разбрах, че е необходимо да проявявам „мекота“ и „самоконтрол“. В Ефесяни 4:31 се осъжда използването на „нагрубяващи думи“. А в Евреи 4:13 пише, че „всичко е ... открито“ пред Бога. Следователно Бог вижда действията ми, дори ако другите не ги виждат. Също така разбрах, че трябва да сменя приятелите си, тъй като ‘лошите приятели развалят добрите навици’. (1 Коринтяни 15:33) Всъщност предишните ми приятели ме подтикваха да използвам насилие. Според тях мъжът трябва да бие жена си, за да му се подчинява.“

„Какво мислите за брака си сега?“

Валъри: „Изминаха 25 години, откакто Трой стана Свидетел на Йехова. Оттогава той проявява загриженост и се отнася любещо и мило към мене.“

Трой: „Не мога да залича злото, което причиних на семейството си. Съпругата ми по никакъв начин не беше заслужила това отношение. С нетърпение очаквам времето, когато ще се изпълни записаното в Исаия 65:17 и всичките ни неприятни спомени ще изчезнат!“

„Какво ще посъветвате онези, които се сблъскват с този проблем?“

Трой: „Ако тормозиш физически или словесно семейството си, признай, че се нуждаеш от помощ и се възползвай от нея. Можеш да я получиш по много начини. Лично на мене изучаването на Библията със Свидетелите на Йехова и разговорите с тях ми помогнаха да преодолея дълбоко вкоренената си склонност към насилие.“

Валъри: „Не сравнявай своите обстоятелства с тези на останалите, нито следвай съвети от хора, които си мислят, че знаят какво е най–добро за тебе. Макар че не при всеки нещата ще се развият толкова добре, се радвам, че не напуснах съпруга си, защото сега взаимоотношенията ни са прекрасни.“

КРАЙ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

Изучаването на Библията е помогнало на много мъже да направят необходимите промени

В Библията пише: „Цялото Писание е вдъхновено от Бога и полезно за поучаване, за порицаване, за поправяне на нещата.“ (2 Тимотей 3:16) Подобно на Трой, много съпрузи, които са използвали насилие, са успели да променят мисленето и поведението си, след като са приложили библейските съвети.

Искаш ли да научиш как Библията може да укрепи брака ти? За повече информация се свържи с местните Свидетели на Йехова или посети уебсайта www.jw.org.

^ абз. 3 Някои имена са променени.

^ абз. 8 Разбира се, голям брой мъже също стават жертва на насилие от страна на жени. В повечето съобщени случаи на домашно насилие обаче извършителите са мъже.