ПРОБУДЕТЕ СЕ! април 2013 г. | Ще има ли край домашното насилие?

Библията е помогнала на мнозина да престанат да използват насилие и да започнат да се отнасят мило и с уважение към партньора си.

Поглед към света

Някои от темите са: Първата челюст, направена от 3D принтер, и застрашената екосистема на Антарктида.

ЗА СЕМЕЙСТВОТО

Как да спрем да използваме груба реч?

Какво да направиш, ако взаимоотношенията с брачния ти партньор са обтегнати поради груба реч?

ИНТЕРВЮ

„Убеден съм, че Бог е Създателят на живота“

Разбери защо един учен променил възгледа си за еволюцията, Библията и произхода на живота.

ТЕМА НА БРОЯ

Ще има ли край домашното насилие?

Как библейските принципи могат да променят дори най–жестоките хора?

СТРАНИ И НАРОДИ

На гости в Индонезия

Запознай се с обичаите и културата на тези дружелюбни, търпеливи и гостоприемни хора.

ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА БИБЛИЯТА

Здравето

Разбери какво казва Библията за болестите и за различните методи на лечение.

Бърз достъп до нашия уебсайт

Отсега в списание „Пробудете се!“ ще има QR кодове, които осигуряват лесен достъп до нашия уебсайт.

Други теми онлайн

Какво да направя, ако ме тормозят?

Много от младежите, които са подложени на тормоз, се чувстват безпомощни. В тази статия се обяснява какво може да се направи, за да се подобри ситуацията.

Яков, Исав и ястието

Научи повече за Яков и Исав. Свали тази задача с рисунки, отпечатай я и оцвети рисунката.