Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ОТ ИСТОРИЯТА

Робърт Бойл

Робърт Бойл

Любителите на историята познават Робърт Бойл като учен, на когото е наречен законът на Бойл, обясняващ връзката между налягането и обема на газовете. Неговото забележително откритие спомогнало за научния напредък. Но Робърт Бойл не бил просто талантлив учен. Той също имал силна вяра в Бога и в неговото Слово, Библията.

БОЙЛ бил роден през 1627 г. в заможно семейство в замъка Лисмор (Ирландия). Малко след това започнал периодът, наричан от историците Просвещението — време, през което мислещите хора се опитали да освободят човечеството от властващия от векове фанатизъм. Бойл бил един от тях.

Робърт Бойл имал желание не само да научи истината, но и да споделя познанията си с другите. Той бил продуктивен писател, чиито трудове повлияли силно на много от съвременниците му, включително на известния учен сър Исак Нютон. През 1660 г. Бойл станал един от основателите на Кралското дружество, научно учреждение, съществуващо и до днес в Лондон.

ОТДАДЕНОСТ КЪМ НАУКАТА

Бойл е смятан за основоположник на съвременната химия. Той имал съвсем различен подход от алхимиците по негово време. Те пазели в тайна откритията си или ги описвали с изрази, които малцина извън техните среди разбирали. За разлика от тях Бойл публикувал всички подробности относно работата си. Вместо да се придържа сляпо към възприетите хипотези, той започнал да провежда контролирани експерименти, за да установи фактите.

Опитите на Бойл потвърдили идеята, че материята е съставена от частици, наречени от него корпускули,  които като се комбинират по различни начини, образуват различни вещества.

Подходът на Бойл в научните изследвания е описан добре в забележителната му книга „Скептичният химик“. В нея той препоръчва на учените да не бъдат арогантни или догматични, а да са готови да признават грешките си. Според Бойл хората, които не отстъпват от мнението си, трябва ясно да разграничават нещата, за които са сигурни, че са верни, от нещата, които смятат за верни.

Според Бойл хората, които не отстъпват от мнението си, трябва ясно да разграничават нещата, за които са сигурни, че са верни, от нещата, които смятат за верни

СИЛНА ВЯРА

Бойл подхождал по същия начин и към духовните неща. Онова, което научавал за вселената и за устройството на живите организми, го убедило, че съществува Създател. Затова Бойл отхвърлил нарастващия атеизъм сред интелигенцията по негово време. Той стигнал до извода, че човек, който разсъждава трезво, не може да отрече съществуването на Бога.

Този учен обаче не смятал, че единствено разумът ще помогне на някого да стигне до истинско просветление. Той разбрал, че има нужда и от послание от Бога. Според него това послание било Божието Слово, Библията.

Бойл се безпокоял, че хората не са запознати с библейските учения и нямат здрава основа за вярата си. Той се питал как е възможно вярванията на някого да се определят единствено от родителите му или от мястото, където се е родил. Бойл развил силно желание да помогне на другите да придобият по–дълбоко познание върху Библията.

За тази цел отделял средства за издаването на Библията на много езици, сред които били някои от езиците на местното население на Северна Америка, както и арабски, ирландски, малайски и турски. По този начин Робърт Бойл доказал, че е не само талантлив, но и смирен човек със силно желание да открие истината по всички въпроси и да помогне на другите да постигнат същото.