Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА БИБЛИЯТА

Раят

Раят

Какво е раят?

КАКВО КАЗВАТ ХОРАТА

Някои мислят, че раят е просто легенда. Други си го представят като градина, където добрите хора живеят вечно и се занимават с приятни и ползотворни дейности.

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Първоначалният дом на хората, или градината Едем, бил наречен „рай“. (Битие 2:7–15) Библията описва тази градина като действително място, където живели първите мъж и жена, без да боледуват и да умират. (Битие 1:27, 28) Тъй като проявили непослушание спрямо Бога, те загубили райския си дом. Но според много библейски пророчества в бъдеще раят ще бъде възстановен.

КАК ТЕ ЗАСЯГА ТОЗИ ВЪПРОС

Ако Бог е любов, тогава е логично да предположим, че ще възнагради верните си служители с хубав живот на място като рая. Разумно е да очакваме също, че той би казал на хората какво трябва да правят, за да му бъдат угодни. В Библията пише, че можем да спечелим одобрението на Бога, като приемаме познание за него и спазваме неговите заповеди. (Йоан 17:3; 1 Йоан 5:3)

„Йехова Бог засади градина в Едем ... и там постави човека, когото беше направил.“ (Битие 2:8)

 Къде е раят?

КАКВО КАЗВАТ ХОРАТА

Някои вярват, че раят е в небето, докато други твърдят, че в бъдеще той ще бъде на земята.

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Първоначалният рай се намирал на земята. Бог е създал нашата планета така, че винаги да бъде населявана от хора. В Библията пише, че той я е направил да съществува завинаги. (Псалм 104:5) Библията казва още: „Небесата принадлежат на Йехова, а земята той даде на човешките синове.“ (Псалм 115:16)

Не е учудващо тогава, че в Библията се съдържа обещание за рай на земята, където Бог ще благослови човечеството с вечен живот. Тогава ще царуват мир и единство. Няма да има болка и страдания. Освен това хората ще могат да се възползват напълно от чудесата на природата. (Исаия 65:21–23)

„Шатърът на Бога е при хората ... и вече няма да има смърт, нито жалеене, плач или болка. Предишните неща отминаха.“ (Откровение 21:3, 4)

Кой ще живее в рая?

КАКВО КАЗВАТ ХОРАТА

Според много религии само добрите хора ще живеят в рая. Но има различни мнения по въпроса какво означава да си „добър“. Някои мислят, че е достатъчно да участват в религиозни церемонии и молитви.

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Библията учи, че праведните ще живеят в рая. Но кои са тези хора според Бога? Несъмнено не може да са онези, които участват в ритуалите на своята религия и в същото време пренебрегват Божията воля. Библията казва: „Нима за Йехова приносите за изгаряне и другите жертви са толкова приятни, колкото послушанието спрямо гласа на Йехова? Виж, послушанието е по–добро от жертвите.“ (1 Царе 15:22) С други думи, праведните, които ще живеят вечно в рая, са онези, които се подчиняват на Божиите заповеди, записани в Библията.

КАКВО МОЖЕШ ДА НАПРАВИШ

Да изпълняваме Божиите заповеди, включва повече от участие в религиозни ритуали. С поведението си можеш да радваш Бога или да го огорчаваш. Можеш да научиш как да бъдеш угоден на Бога, като старателно изследваш Библията. Всъщност не е трудно да му бъдеш угоден. В Библията пише, че „заповедите му не са тежки“. (1 Йоан 5:3) Бог силно желае да възнагради послушанието ти, като ти позволи да живееш в рая.

„Праведните ще наследят земята и ще живеят вечно на нея.“ (Псалм 37:29)