Прескочи към материала

 Въпроси на младите хора

Кой съм аз?

Кой съм аз?

Георги вижда, че Иван се приближава, и изтръпва, представяйки си какво ще стане. „Ей, Жоре, трябва да опиташ това!“ — казва Иван и отваря ръка. Георги вижда точно каквото очаква да види — прясно завита цигара с марихуана. Той не иска да я вземе, но и не иска да се изложи, и затова казва неуверено: „Може би някой друг път... Става ли?“

Виолета вижда, че Иван се приближава, и знае какво ще стане. „Ей, Вили, трябва да опиташ това!“ — казва Иван и отваря ръка. Виолета вижда точно каквото очаква да види — прясно завита цигара с марихуана. „Не, благодаря — казва тя твърдо. — Имам важни планове за бъдещето, така че белите дробове ще ми трябват. Освен това мислех, че си достатъчно умен, за да не пушиш!“

ЗАЩО в горните ситуации Виолета успява по–добре да устои на натиска? Защото за разлика от Георги тя знае какъв човек иска да бъде и това ѝ помага да устоява на изкушенията и да контролира сама живота си, вместо да позволява на другите да го контролират. Как можеш и ти да развиеш такава увереност? Като начало отговори на следните въпроси:

1. КОИ СА СИЛНИТЕ МИ СТРАНИ?

Защо е важно? Като знаеш способностите си и положителните си качества, ще бъдеш по–уверен.

Помисли: Хората имат различни дарби. Някои са по–талантливи в областта на изкуството или музиката, докато други са добри в спорта. Например Ракел умее да поправя коли. * Тя казва: „Когато бях на около 15 години, реших, че искам да стана монтьор.“

Пример от Библията: Апостол Павел писал: „Дори и да не съм умел в говоренето, без съмнение това не се отнася за познанието.“ (2 Коринтяни 11:6) Тъй като имал задълбочено разбиране върху Писанието, Павел успявал да отстоява позицията си, когато другите го предизвиквали. Той не позволил на отрицателната им нагласа да отслаби решимостта му. (2 Коринтяни 10:10; 11:5)

Направи си самоанализ. Напиши талант или умение, което притежаваш.

․․․․․

 Сега опиши една от силните си страни. (Например: Загрижен ли си за другите? Щедър ли си? Може ли да се разчита на тебе? Точен ли си?)

․․․․․

„Опитвам се да помагам на хората. Ако някой иска да говори с мене и съм заета, спирам да се занимавам с това, което правя, и го изслушвам.“ (Бриан)

Ако ти е трудно да посочиш такава силна страна, помисли за област, в която си станал по–зрял отпреди, и я напиши. (За примери виж блока  „Какво казват някои младежи“.)

․․․․․

2. КОИ СА СЛАБОСТИТЕ МИ?

Защо е важно? Обикновено една верига е силна толкова, колкото най–слабата ѝ брънка. Така е и с твоята личност — тя може да стане по–лоша, ако позволиш на недостатъците си да вземат надмощие.

Помисли: Никой не е съвършен. (Римляни 3:23) Всеки човек има някакви черти на характера, които би искал да промени. „Защо все се ядосвам за дреболии? — чуди се едно момиче на име Сейджа. — Може да ме подразни дори нещо съвсем малко и изведнъж да си изпусна нервите!“

Пример от Библията: Павел осъзнавал слабостите си. Той писал: „Наистина намирам радост в Божия закон според човека, който съм отвътре, но в тялото си виждам друг закон, който воюва срещу закона на ума ми и ме отвежда в плен на закона на греха.“ (Римляни 7:22, 23)

Направи си самоанализ. Каква своя слабост трябва да се научиш да контролираш?

․․․․․

„Забелязвам, че след като гледам романтични филми, ми става мъчно и ми се иска и аз да срещна някого, в когото да се влюбя. Затова знам, че трябва да внимавам с този вид развлечения.“ (Бриджет)

3. КАКВИ ЦЕЛИ ИМАМ?

Защо е важно? Когато имаш цели, животът ти има посока и смисъл. Освен това е по–вероятно да избегнеш хора и ситуации, които може да ти попречат да постигнеш онова, което си решил.

Помисли: Дали ще се качиш на такси и ще кажеш на шофьора да обикаля из квартала, докато не му свърши горивото? Би било глупаво, а и скъпо, нали? Целите те предпазват да не се луташ в живота си, защото знаеш накъде отиваш и имаш план как да стигнеш там.

Пример от Библията: Павел писал: „Не бягам безцелно.“ (1 Коринтяни 9:26) Вместо да се носи по течението, оставяйки  всичко на случайността, той си поставял цели и живеел в съгласие с тях. (Филипяни 3:12–14)

Направи си самоанализ. Напиши три цели, които искаш да постигнеш през следващата година.

  1. ․․․․․
  2. ․․․․․
  3. ․․․․․

Сега избери целта, която е най–важна за тебе, и напиши какво можеш да започнеш да правиш, за да я постигнеш.

․․․․․

„Забелязвам, че ако не съм зает с нещо, просто се нося по течението. По–добре е да имаш цели и да се стараеш да ги постигнеш.“ (Хосе)

4. КАКВИ СА УБЕЖДЕНИЯТА МИ?

Защо е важно? Ако нямаш убеждения, ще бъдеш нерешителен. Подобно на хамелеон ще си променяш цвета, за да се слееш с връстниците си, което е сигурен знак, че не знаеш кой си и какъв човек искаш да бъдеш.

Помисли: Библията насърчава християните: „Докажете на себе си в какво се състои добрата, угодна и съвършена воля на Бога.“ (Римляни 12:2) Когато действията ти са продиктувани от убежденията ти, оставаш верен на себе си, независимо какво правят другите.

Пример от Библията: Когато бил на юношеска възраст, пророк Даниил решил „в сърцето си“, че ще спазва Божиите закони, макар че бил далече от семейството си и от другите поклонници на Бога. (Даниил 1:8) По този начин той останал верен на себе си. Даниил живял според убежденията си.

Направи си самоанализ. Какви са твоите убеждения? Например:

  • Вярваш ли в Бога? Ако да, защо? Какво те убеждава, че той съществува?
  • Вярваш ли, че Божиите морални стандарти са за твое добро? Ако да, защо? Например какво те убеждава, че като спазваш Божиите закони относно сексуалните отношения, ще бъдеш по–щастлив, отколкото ако живееш „свободно“ като връстниците си?

Това не са въпроси, на които да отговориш набързо. Отдели време да помислиш какви са основанията за вярванията ти. Така ще можеш по–добре да ги защитаваш. (Притчи 14:15; 1 Петър 3:15)

„Децата в училище се възползват от неувереността ти, а аз не исках да бъда неуверена относно вярата си. Затова се постарах да намеря ясни и категорични основания за вярванията си. Вместо да казвам на другите ‘Не мога да го направя, защото е против религията ми’, казвах ‘Не мисля, че е правилно’. Това бяха моите вярвания.“ (Даниела)

Следователно на какво искаш да приличаш — на паднало листо, разнасяно насам–натам и от най–лекия ветрец, или на дърво, което устоява на силни бури? Укрепи своята увереност и ще бъдеш като такова дърво. Това ще ти помогне да си отговориш на въпроса „Кой съм аз?“.

Когато знаеш кой си и какъв човек искаш да бъдеш, си като здраво вкоренено дърво, което може да устои на силни бури

^ абз. 8 Някои от имената в тази статия са променени.