Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 Въпроси на младите хора

Наистина ли постоянно се провалям?

Наистина ли постоянно се провалям?

„Преди се чувствах незначителна в сравнение с една моя приятелка. Тя постигаше всичко с такава лекота — сякаш никога не ѝ се налагаше да полага усилия! Започнах да се чудя какво не ми е наред. Понякога сама си причинявам проблемите.“ (Анет *)

ПРИТЕСНЯВАШ ли се да предприемаш нови начинания от страх, че няма да се справиш с тях? Дали добронамерените забележки на хората, които уважаваш, понякога подкопават самоуважението ти? Дали разочарованието от минали грешки ти пречи да опиташ отново? Ако е така, как можеш да приемеш неуспехите си, било то действителни, или въображаеми?

Ще бъде от голяма полза да разбереш отговора на последния въпрос, тъй като рано или късно всеки се проваля в нещо. (Римляни 3:23) Но онези, които преодоляват неуспехите си, са силни хора. Това означава, че те имат уравновесен възглед за грешките си и са готови отново да се захванат със същата дейност. Ето защо следващия път вероятността да успеят е по–голяма. Нека да разгледаме как можеш да се справиш с три предизвикателства — вероятен, въображаем и действителен неуспех.

ВЕРОЯТЕН НЕУСПЕХ → КАКВО БИ МОГЛО ДА СТАНЕ

Очакваш да се случи най–лошото и затова не предприемаш действия, мислейки, че вероятността да успееш е малка.

Разбери какъв е проблемът. Сложи ✔ до дейността, в която би искал да успееш, но смяташ, че ще се провалиш.

  • Да защитаваш своите вярвания пред съучениците си
  • Да кандидатстваш за работа
  • Да говориш пред публика
  • Да се занимаваш с някакъв спорт
  • Да пееш или да свириш на музикален инструмент
  • Друго ․․․․․

Обмисли ситуацията. Имайки предвид дейността, която си отбелязал, прецени как биха могли да се развият нещата, като отговориш на следните въпроси:

Какво бих искал да се случи?

․․․․․

Какво се опасявам, че ще се случи?

․․․․․

Сега напиши една причина, поради която си заслужава да положиш усилия, въпреки че може да не успееш.

․․․․․

Пример от Библията. Когато бил назначен от Йехова Бог да води израилтяните,  Моисей първоначално мислел какво би могло да се обърка. Той попитал Бога: „Какво ще стане, ако никой не иска да ме послуша?“ После Моисей се съсредоточил върху недостатъците си: „Никога не съм можел да говоря добре ... Никога не знам какво да кажа.“ Дори след като Йехова обещал, че ще му помага, Моисей казал: „Моля те, изпрати някого другиго!“ (Изход 4:1, 10, 13, „Превод на съвременен английски“) Накрая той приел своето назначение и знаем какво се случило по–нататък — под Божието ръководство Моисей водел израилтяните 40 години.

Какво можеш да направиш? Цар Соломон писал: „Всичко, каквото ръката ти намери да прави, направи с цялата си сила.“ (Еклисиаст 9:10) Затова вместо да се отказваш от страх, че няма да успееш, дай всичко от себе си в дейността, която отбеляза по–рано. Помисли за случай, в който си се справил по–добре, отколкото си очаквал? Какво разбра за себе си от тази ситуация? Как наученото може да ти помогне да се справиш със страха от провал, който вероятно изпитваш сега?

Съвет: Ако е необходимо, се обърни към родител или зрял приятел, който може да ти помогне да имаш повече самоуважение. *

ВЪОБРАЖАЕМ НЕУСПЕХ → КАКВО МИСЛИШ, ЧЕ Е СТАНАЛО

Когато друг човек успее в някакво начинание, ти смяташ, че в сравнение с него постоянно се проваляш.

Разбери какъв е проблемът. С кого се сравняваш и какво е успял да направи този човек, поради което мислиш, че постоянно се проваляш?

․․․․․

Обмисли ситуацията. Дали неговият успех наистина означава, че си се провалил? Опиши скорошна случка, като например контролно в училище, когато си се справил добре, но някой друг се е справил по–добре.

․․․․․

Сега напиши защо си е заслужавало да положиш усилия.

․․․․․

 Пример от Библията. Каин ‘пламнал от силен гняв’, когато разбрал, че Йехова гледал с одобрение на брат му Авел. Йехова не само предупредил Каин относно завистта му, но и изразил увереността си, че ако иска, Каин може да получи одобрение. Бог му казал: „Няма ли да бъдеш приет благосклонно, ако започнеш да вършиш добро?“ * (Битие 4:6, 7)

Какво можеш да направиш? Вместо ‘да се надпреварваш’ с другите, било то само в мислите си, признавай техните постижения. (Галатяни 5:26; Римляни 12:15) В същото време, без да се хвалиш, трябва да признаваш и собствените си способности. Библията казва: „Нека всеки проверява своята работа и тогава ще се радва заради самия себе си.“ (Галатяни 6:4)

ДЕЙСТВИТЕЛЕН НЕУСПЕХ → КАКВО Е СТАНАЛО

Мислиш за предишен неуспех и чувстваш, че не си заслужава повече да полагаш усилия.

Разбери какъв е проблемът. Кой претърпян неуспех те обезсърчава най–много.

․․․․․

След като падне, силният човек отново ще се изправи дори ако му е нужна помощ

Обмисли ситуацията. Дали неуспехът, който описа, наистина показва, че постоянно се проваляш? Ако например си се поддал на някаква слабост, означава ли това, че си безнадежден случай? Или просто показва, че се нуждаеш от помощ? Ако паднеш, докато участваш в някакъв вид спорт, най–вероятно ще приемеш помощ от някого, за да се изправиш. Защо не постъпиш така, когато става дума за личните ти неуспехи? Напиши името на човек, с когото можеш да разговаряш за проблема си. *

․․․․․

Пример от Библията. Понякога апостол Павел се чувствал обезсърчен заради слабостите си. Той писал: „Колко нещастен човек съм аз!“ (Римляни 7:24) Очевидно обаче Павел съзнавал, че недостатъците му не означават, че постоянно се проваля. Той казал: „Водих добрата битка, пробягах разстоянието до финала, опазих вярата.“ (2 Тимотей 4:7)

Какво можеш да направиш? Вместо да се съсредоточаваш само върху недостатъците си, мисли и за силните си страни. Йехова със сигурност ги забелязва. В Библията пише: „Бог не е неправеден, та да забрави делата ви и любовта, която проявихте към неговото име.“ (Евреи 6:10; Псалм 110:3)

Помни следното: Никой не е съвършен. На всеки се случва да се провали в нещо. Ако се научиш да бъдеш силен, това ще ти е от полза, когато си по–възрастен. В Притчи 24:16 се казва: „Ако праведният падне дори седем пъти, пак ще стане.“ Ти можеш да бъдеш такъв човек!

^ абз. 3 Името е променено.

^ абз. 23 За повече информация виж броя на „Пробудете се!“ за май 2010 г., стр. 26–28.

^ абз. 31 Каин отхвърлил съвета на Йехова. Неговият провал подчертава колко е важно да овладяваш склонността да завиждаш на успеха на някого другиго. (Филипяни 2:3)

^ абз. 36 Християнин, който е допуснал сериозна грешка, ще извлече полза, ако се обърне към старейшините в сбора. (Яков 5:14, 16)