Прескочи към материала

Книга, на която можеш да се довериш — четвърта част

Мидо–Персия в библейската история

Книга, на която можеш да се довериш — четвърта част

Това е четвъртата от общо седем последователни статии, в които се обсъждат седемте световни сили в библейската история. Тяхната цел е да покажат, че Библията е достойна за доверие книга, която е вдъхновена от Бога, и че нейното послание дава надежда, че ще настъпи край на страданията, причинени от жестокото човешко управление.

РАЗВАЛИНИТЕ на дворци и кралски гробници ни показват само малка част от величието, силата и богатството на древната империя на Мидия и Персия. Преди двете царства да се обединят, Мидия била господстващото царство. Но през 550 г. пр.н.е. мидийците попаднали под властта на персийския цар Кир II който впоследствие станал владетел на Мидо–Персия. Това огромно царство, първоначално разположено на север от Персийския залив, по–късно разширило границите си от Егейско море до Египет и до северозападната част на Индия, като включвало в територията си и Юдея.

Мидо–Персия управлявала над юдейския народ повече от 200 години — от падането на Вавилон през 539 г. пр.н.е. до 331 г. пр.н.е., когато самата Мидо–Персия била победена от гърците. В много библейски книги се говори за важни събития, които се случили през този период.

Надеждна история

Библията ни казва, че цар Кир II освободил юдеите от плен във Вавилон, като им разрешил да се върнат в Йерусалим и да възстановят Божия храм, който вавилонците били унищожили през 607 г. пр.н.е. (Ездра 1:1–7; 6:3–5) Истинността на това събитие се потвърждава от глинен документ, познат като цилиндъра на Кир, който бил открит през 1879 г. сред руините на древния Вавилон. Този документ споменава Кир по име и описва политиката му да връща вече пленени народи в тяхната родина, позволявайки им да вземат и религиозните си предмети. Библейският писател Исаия записал пророческите думи на Йехова относно Кир: „[Той] ще изпълни всичко, което ми е угодно, дори думите ми за Йерусалим ‘Ще бъде построен отново’ и за храма ‘Ще бъдат положени основите му’.“ (Исаия 44:28)

 Всъщност в Ездра 6:3, 4 пише, че Кир заповядал разходите за възстановяването на храма „да бъдат покрити от царския дом“. Това забележително изказване е в съгласие със светската история. В книгата „Персия и Библията“ се казва: „За персийските царе било нещо обичайно да помагат за възстановяването на светилищата в своята империя.“

Библията ни казва, че по–късно юдейски противници писали на Дарий Велики (наречен още Дарий I *), оспорвайки твърдението на юдеите, че Кир им е разрешил да възстановят храма. Дарий заповядал да бъде открит оригиналният писмен указ. Какъв бил резултатът? В Екбатана, столицата на Мидия, бил открит свитък, съдържащ указа на Кир. След това Дарий писал: „Аз, Дарий, издавам тази заповед. Да бъде [възстановен храмът] незабавно.“ Тогава противопоставянето относно строежа спряло. (Ездра 6:2, 7, 12, 13)

Светските източници подкрепят тези подробности. Например Екбатана била лятната резиденция на Кир и той може да е издал указа там. Освен това археологически открития показват, че мидо–персийските царе силно се интересували от религиозните въпроси, засягащи царството им, и пишели писма, за да разрешават споровете.

Надеждни пророчества

Във вдъхновен от Бога сън пророк Даниил видял четири звяра, излизащи един след друг от морето, които представяли поредица от световни сили. Първият звяр, който приличал на лъв с крила, съответствал на Вавилон. Вторият ‘приличал на мечка’. Повествованието продължава: „И му беше казано: ‘Върви, яж много месо!’“ (Даниил 7:5) Тази страшна мечка представяла Мидо–Персия.

В съгласие с пророчеството на Даниил Мидо–Персия имала ненаситен глад за завоевания. Малко след като Даниил получил това видение, Кир победил мидийците и после воювал срещу Лидия и Вавилон. Неговият син Камбиз II завладял Египет. По–късно владетелите на Мидо–Персия разширили границите на империята още повече.

Откъде можем да сме сигурни в достоверността на това тълкуване? От друго подобно видение на Даниил разбираме за овен, който ‘боде с рогата си към запад, към север и към юг’. Това пророчество се изпълнило, когато Мидо–Персия, образно казано, пробола други народи, включително могъщия Вавилон. Ангел на Бога разтълкувал видението, като казал на Даниил: „Овенът с двата рога, който видя, представя царете на Мидия и Персия.“ (Даниил 8:3, 4, 20)

Освен това около два века преди падането на Вавилон пророк Исаия предсказал както името на персийския завоевател, който все още не бил роден, така и начина, по който той щял да превземе Вавилон. Исаия писал: „Това казва Йехова на своя помазаник Кир, когото хвана за дясната ръка, за да покори пред него народи ..., за да отвори пред  него двукрилите врати и да не бъдат затворени градските порти.“ (Исаия 45:1) И Исаия, и Йеремия предсказали, че вавилонските „реки“, тоест каналите, образувани от река Ефрат, които служели като защитен ров, щели да пресъхнат. (Исаия 44:27; Йеремия 50:38) Гръцките историци Херодот и Ксенофонт потвърдили истинността на библейските пророчества, включително и факта, че в нощта, когато Кир завладял града, вавилонците се били събрали на угощение. (Исаия 21:5, 9; Даниил 5:1–4, 30) След като отклонили водите на река Ефрат, войските на Кир без почти никаква съпротива влезли в града през отворените градски порти покрай реката. Могъщият Вавилон паднал само за една нощ!

Гробницата на Кир все още може да се види сред руините на древна Пасаргада в днешен Иран

Това събитие, от своя страна, довело до забележителното изпълнение на друго пророчество. По–рано пророк Йеремия предсказал, че Божият народ щял да бъде в изгнание във Вавилон 70 години. (Йеремия 25:11, 12; 29:10) Това пророчество се изпълнило точно навреме и на изгнаниците им било позволено да се завърнат в родината си.

Сигурна надежда

Малко след като Мидо–Персия завладяла Вавилон, Даниил записал пророчество, което ни помага да разберем най–важното събитие във връзка с изпълнението на Божието намерение за човечеството. Ангел Гавриил казал на Даниил точното време, когато щял да се появи Месията — обещаното „потомство“ от Битие 3:15. Божият ангел казал: „От излизането на заповедта да бъде възстановен и построен отново Йерусалим до идването на Водача, Месията, ще изминат седем седмици и още шейсет и две седмици“, общо 69 седмици. (Даниил 9:25) Кога започнал да тече този период?

Въпреки че Кир позволил на юдеите да се завърнат в родината си скоро след падането на Вавилон, много години по–късно Йерусалим и стените му все още не били възстановени. През 455 г. пр.н.е. цар Артаксеркс разрешил на своя юдейски виночерпец Неемия да се върне в Йерусалим и да оглави работата по възстановяването му. (Неемия 2:1–6) Това събитие отбелязало началото на 69–те седмици.

Тези 69 седмици обаче не били буквални седмици от по седем дни, а седмици от години. Всъщност някои преводи на Библията предават израза „седмици“ като „седмици от години“. * (Даниил 9:24, 25) Месията трябвало да се появи след период от 69 „седмици“ от по 7 години, общо 483 години. Пророчеството се изпълнило през 29 г., когато Исус бил покръстен — точно след 483 години, започвайки от 455 г. пр.н.е. *

Точното изпълнение на пророчеството на Даниил допринася за изобилните доказателства, потвърждаващи кой е Исус. То също укрепва надеждата ни за бъдещето. Исус, като Цар на Божието небесно Царство, ще сложи край на жестокото човешко управление. След това той ще изпълни още много библейски пророчества, включително пророчествата относно възкресението на мъртвите за вечен живот в рай на земята. (Даниил 12:2; Йоан 5:28, 29; Откровение 21:3–5)

^ абз. 9 Най–малко трима царе са носили името Дарий.

^ абз. 20 Сред преводите на Библията, които използват израза „седмици от години“, са следните: „Танах — нов превод на Светото писание“, „Цялата Библия — американски превод“ и „Библията, съдържаща Стария и Новия завет“ от Джеймс Мофат.

^ абз. 20 За подробно обсъждане на това пророчество, включително и на диаграмата, показваща 69–те седмици от години, виж стр. 197–199 от книгата „Какво в действителност учи Библията?“.