Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

В какво вярват Свидетелите на Йехова?

В какво вярват Свидетелите на Йехова?

Вярванията на Свидетелите на Йехова не са тайна, тъй като тяхната литература е достъпна на стотици езици. Следва кратък преглед на някои от техните основни учения.

1. Библията

Свидетелите вярват, че „цялото Писание е вдъхновено от Бога“. (2 Тимотей 3:16) Джейсън Бедун, доцент по религиознание, писал, че Свидетелите на Йехова „основават ученията и делата си на чистия библейски текст, без да решават предварително какво ще намерят в него“. Те съобразяват вярванията си с Библията, а не я тълкуват така, че да съответства на предпочитанията им. В същото време разбират, че не всичко в Библията трябва да се приема буквално. Например седемте дни на сътворение са символични и се отнасят за продължителни периоди от време. (Битие 1:31; 2:4)

2. Създателят

Истинският Бог сам си е избрал лично име — Йехова (или Яхве, както е използвано в католическата „Йерусалимска Библия“ и предпочитано от някои съвременни учени), — което го отличава от фалшивите богове. * (Псалм 83:18) Еврейската форма на Божието име се появява около 7000 пъти в оригиналния текст на Писанието. Подчертавайки важността на това име, Исус казал в молитвата образец: „Нека се свети твоето име.“ (Матей 6:9) Бог с право очаква пълна преданост. Затова Свидетелите не използват икони или изображения в поклонението си. (1 Йоан 5:21)

„Бащата е по–велик от мене.“ (Йоан 14:28)

3. Исус Христос

Той е Спасителят, „Божият син“ и „първородният измежду цялото творение“. (Йоан 1:34; Колосяни 1:15; Деяния 5:31) Тъй като е създаден, Исус не е част от Троица. Той казал: „Бащата е по–велик от мене.“ (Йоан 14:28) Преди да дойде на земята, Исус живял в небето и след своята жертвена смърт и възкресение се върнал в небето. „Никой не идва при Бащата освен чрез [него].“ (Йоан 14:6)

 4. Божието Царство

Това е действително небесно правителство, управлявано от Царя Исус Христос и 144 000 съцаре, „които са изкупени от земята“. (Откровение 5:9, 10; 14:1, 3, 4; Даниил 2:44; 7:13, 14) Те ще царуват над земята, която ще бъде изчистена от цялото зло и ще бъде населена от милиони боящи се от Бога хора. (Притчи 2:21, 22)

5. Земята

В Еклисиаст 1:4 се казва: „Земята вечно стои.“ („Ревизирано издание на Библията“, 1938 г.) След унищожението на злите земята ще бъде превърната в рай и ще бъде населена завинаги от праведни хора. (Псалм 37:10, 11, 29) Така думите „нека бъде твоята воля ... на земята“, които Исус казал в молитва, ще бъдат изпълнени. (Матей 6:10)

6. Библейските пророчества

„Бог ... не може да лъже.“ (Тит 1:2) Следователно онова, което той предсказва, винаги се изпълнява, включително и библейските пророчества във връзка с края на настоящия свят. (Исаия 55:11; Матей 24:3–14) Кой ще преживее идващото унищожение? „Който върши волята на Бога, остава завинаги“, се казва в 1 Йоан 2:17.

7. Светските власти

Исус казал: „Плащайте на императора онова, което е на императора, а на Бога — онова, което е на Бога.“ (Марко 12:17) Затова Свидетелите на Йехова спазват законите на страната, когато те не са в противоречие с Божиите закони. (Деяния 5:29; Римляни 13:1–3)

„Тази добра новина за царството ще бъде проповядвана по целия свят за свидетелство на всички народи, и тогава ще дойде краят.“ (Матей 24:14)

8. Проповедната дейност

Исус предсказал: „Тази добра новина за царството ще бъде проповядвана по целия свят ... и тогава ще дойде краят.“ (Матей 24:14) Свидетелите на Йехова смятат, че е чест да участват в тази животоспасяваща дейност. Разбира се, дали хората ще слушат, или не, е въпрос на личен избор. Библията казва: „Всеки, който иска, нека вземе даром водата на живота!“ (Откровение 22:17)

9. Покръстването

Свидетелите на Йехова покръстват само онези, които след задълбочено изучаване на Библията искат да служат на Бога като негови Свидетели. (Евреи 12:1) Те символизират своето лично отдаване на Бога чрез потапяне във вода. (Матей 3:13, 16; 28:19)

10. Разделението на духовенство и миряни

Исус казал на своите последователи: „Всички вие сте братя.“ (Матей 23:8) Първите християни, включително писателите на Библията, нямали класа на духовенство. Свидетелите на Йехова следват този библейски образец.

^ абз. 4 Името „Йехова“ не е измислено от Свидетелите на Йехова. Още преди векове Божието име било предавано като „Йехова“ на редица небиблейски езици, включително на английски и немски. За съжаление някои съвременни преводачи на Библията заменят Божието име с титли, като „Бог“ и „Господ“, проявявайки по този начин голямо неуважение към Автора на Библията.