Прескочи към материала

Всички сме едно семейство

Всички сме едно семейство

КАКВО мислиш за хората от друга народност или с друг цвят на кожата? Дали гледаш на тях като на равни? За съжаление мнозина смятат някои раси за по–низши. В един речник понятието „расизъм“ е определено като „теория, която дели расите (и националностите) на висши и низши, на пълноценни и непълноценни въз основа на физиологичните им особености“.

Такъв начин на мислене се е оказал пагубен. Професор Уън–Шинг Джънг пише в своя „Наръчник по културална психиатрия“, че чувството за расово превъзходство е „служило като оправдание за колониално потисничество и поробване на други хора“. Той добавя, че расовите различия са били използвани като „основание за социално, икономическо и политическо неравенство“. Дори днес расизмът съществува в много части на света. Но дали такъв възглед се основава на истината? Какво казват науката и Библията?

Какви са научните факти?

Откритията в областта на генетиката потвърждават неоснователността на расизма. Учените, които изследват хора от различни континенти, откриха, че разликите в ДНК между двама души, произволно избрани от която и да е част на света, са около 0,5%. * Освен това между 86 и 90% от тези разлики са в рамките на същата основна раса. Следователно едва 14% или по–малко от горните 0,5% са между основните раси.

В списание „Нейчър“ се посочва, че тъй като „хората са генетично еднакви ..., генетиката може и трябва да бъде важно средство за изясняването и премахването на расовия проблем“.

„Хората са генетично еднакви“

Такова мислене не е новост. Още през 1950 г. ЮНЕСКО започна да публикува поредица  от изказвания на антрополози, генетици и социолози, които да помогнат в борбата с расизма. Въпреки това расизмът все още съществува. Ясно е, че не е достатъчно само да бъдат изложени фактите. Трябва да бъдат достигнати сърцата на хората. Исус Христос казал: „От сърцето идват злите мисли.“ (Матей 15:19, 20)

Гледната точка на Библията

Библията е написана така, че да докосва сърцето. Например, освен че посочва научно доказаната истина, че Бог създал „от един човек всички човешки народи, за да живеят по цялото лице на земята“, Библията също казва: „Бог не проявява пристрастие, но във всеки народ приема този, който се бои от него и върши каквото е праведно.“ (Деяния 10:34, 35; 17:26) Нима тогава не се чувстваш привлечен към Бога? (Второзаконие 32:4)

Йехова Бог иска да покажем, че го обичаме, като му подражаваме. В Ефесяни 5:1, 2 четем: „Подражавайте на Бога като негови любими деца и живейте в любов.“ ‘Да живеем в любов’ означава да обичаме хората, както Бог ги обича, независимо от техния цвят на кожата или етническа принадлежност. (Марко 12:31)

Бог няма да приеме за свои служители онези, чиито сърца са изпълнени със зли мисли, включително с омраза и расови предразсъдъци. (1 Йоан 3:15) Всъщност съвсем скоро Бог ще премахне всички зли хора от лицето на земята. Ще останат само онези, които подражават на Божиите качества. Тогава човечеството наистина ще бъде едно семейство — физически и духовно! (Псалм 37:29, 34, 38)

^ абз. 5 Сравнително малкото генетични различия между хората може да са съществени от медицинска гледна точка, защото някои заболявания явно са свързани с гените.