Прескочи към материала

 Гледната точка на Библията

Кога бил роден Исус?

Кога бил роден Исус?

„ТОЧНАТА дата на раждането на Христос не е известна“, се казва в „Енциклопедия на ранното християнство“. Въпреки това по целия свят милиони хора, които наричат себе си християни, честват раждането на Исус на 25 декември. Тази дата обаче не се среща никъде в Библията. Дали Исус наистина бил роден през декември?

Въпреки че в Библията не е записана точната дата на раждането на Исус, в нея се съдържат доказателства, че той не бил роден през месец декември. От различни светски източници можем да разберем как датата 25 декември била избрана за честването на раждането на Исус.

Защо не е възможно Исус да е бил роден през декември

Исус бил роден в юдейския град Витлеем. В Евангелието според Лука се казва следното във връзка с това: „В същата тази област имаше пастири, които живееха на открито и стояха на нощна стража, за да пазят стадата си.“ (Лука 2:4–8) Това не било нещо необичайно. В книгата „Всекидневният живот по времето на Исус“ се казва: „Стадата прекарвали по–голямата част от годината на открито.“ Но дали това било така и през студените декемврийски нощи? В същата книга се казва: „Те прекарвали зимата на закрито; и само от този факт става ясно, че не е възможно традиционната дата за Коледа през зимата да е вярна, тъй като в Евангелието се казва, че пастирите били на полето.“

Това заключение е подкрепено и от друга подробност в Евангелието според Лука: „В онези дни император Август издаде указ да се извърши преброяване на цялата населена земя (това първо преброяване се състоя, когато Квириний беше управител на Сирия) и всички хора тръгнаха на път, всеки към родния си град, за да бъдат записани.“ (Лука 2:1–3)

Император Август вероятно наредил това преброяване на населението да бъде направено с цел да получи информация, която да използва във връзка със събирането на данъците и задължителната служба във войската. Макар че била в напреднала бременност, Мария и съпругът ѝ Йосиф пътували около 150 километра от Назарет до Витлеем в подчинение на заповедта на императора.  Помисли върху следното: дали Август, владетел, който рядко се намесвал в делата на местните управници, би изисквал от хората, които и без това вече били склонни да се бунтуват срещу него, да предприемат такова дълго пътуване посред зима?

Интересно е да се отбележи, че повечето историци и библейски изследователи отхвърлят датата 25 декември като рождена дата на Исус. В една католическа енциклопедия се казва следното: „Като цяло съществува съгласие относно това, че Исус не е роден на 25 декември.“

В Библията се съдържат доказателства, че Исус не бил роден през декември

Как била избрана датата 25 декември

Датата 25 декември била избрана за рождена дата на Исус стотици години след смъртта му. Много историци са на мнение, че през тази част от годината, през която по–късно започнала да се празнува Коледа, първоначално били провеждани езически празненства.

В „Британска енциклопедия“ се казва: „Широко разпространено обяснение на произхода на тази дата е, че 25 декември е христианизираният dies solis invicti nati (‘ден на раждането на непобедимото слънце’), всеобщ празник в Римската империя, отбелязващ зимното слънцестоене — символ на завръщането на слънцето, на прогонването на зимата и оповестяването на възраждането на пролетта и лятото.“

В „Американска енциклопедия“ се казва: „Причината за установяването на Коледа на 25 декември не е напълно ясна, но се смята, че тази дата била избрана, за да съвпадне с езическите празненства, които били провеждани около периода на зимното слънцестоене, когато дните започвали да нарастват, и които отбелязвали ‘раждането на слънцето’. ... Римските сатурналии (празник, посветен на Сатурн, богът на земеделието, и на подновената сила на слънцето) също били провеждани по това време.“ Тези празненства включвали сексуална неморалност и разпуснати и шумни веселби. Интересно е да се отбележи, че подобно поведение е характерно за много коледни тържества, провеждани в наше време.

Как трябва да бъде почитан Христос

Според някои хора независимо коя е точната дата на раждането на Исус, християните трябва да го честват. Те смятат, че чрез едно празненство, проведено по достоен начин, могат подходящо да изразят почитта си към Христос.

Раждането на Исус без съмнение е много важно събитие от библейската история. В Библията се казва, че когато Исус се родил, изведнъж се появили безброй ангели и започнали да пеят радостни възхвали на Бога, казвайки: „Слава на Бога в небесните висини, а на земята — мир сред хората, които се радват на Божието благоволение!“ (Лука 2:13, 14) Но е важно да се отбележи, че никъде в Библията дори не се загатва, че раждането на Исус трябва да бъде чествано. Напротив, дадена е ясната заповед да бъде чествана неговата смърт, която Свидетелите на Йехова отбелязват веднъж в годината. (Лука 22:19) Това е един от начините, по които можем да покажем, че почитаме Исус Христос.

Вечерта преди да умре като човек, Исус казал: „Вие сте мои приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам.“ (Йоан 15:14) Той също добавил: „Ако ме обичате, ще спазвате моите заповеди.“ (Йоан 14:15) Да, най–добрият начин, по който можем да покажем почитта си към Христос, е да разберем кои са неговите заповеди и да ги спазваме.