Прескочи към материала

 Гледната точка на Библията

Защо спиритизмът е опасен?

Защо спиритизмът е опасен?

Демоните си служат със спиритизма така, както един рибар си служи със стръв, или примамка

В ЕДНА азиатска страна тълпа от хора чества фестивал на духовете. Връхната точка настъпва, когато две жени са избрани да участват в церемония по обладаване от духове. Жените обръщат бялото на очите си и започват да се тресат, сякаш през тялото им минава електричество.

В Пуерто Рико медиум („сантеро“) се опитва да осъществи контакт с дух на име Чанго̀, бог на гърма. Медиумът описва виденията, които получава, и всички в стаята започват да се тресат, сякаш са обзети от духове.

Днес окултизмът е разпространен в много страни. Все повече хора вярват в свръхестественото, което буди тяхното любопитство. Книгите, игрите, телевизионните предавания и филмите за демони, магьосници и свръхестествени явления са по–популярни откогато и да било преди.

Според Библията обаче участието в каквито и да било окултни дейности всъщност представлява спиритизъм. Това не е невинно и безобидно забавление, нито е просто изследване на непознатото. Спиритизмът е контакт с демоните, зли ангели, които са се разбунтували срещу Бога. (Откровение 12:9, 12)

Демоните си служат със спиритизма така, както един рибар си служи със стръв, или примамка. За различните видове риба рибарят използва различни видове стръв. По подобен начин и злите духове използват различни форми на спиритизъм, така че всякакви хора да попадат под тяхното влияние. В Библията водачът на демоните е наречен „богът на тази [зла] система“. Той успешно заслепява умовете на хората, така че да не могат да научат за истината от Божието Слово и за Божията цел. (2 Коринтяни 4:4)

Примамката на спиритизма

Целта на злите духовни създания е да отклонят вниманието на хората и да им попречат да развият лични взаимоотношения със своя Създател. За да постигнат това, те ги подтикват съзнателно или несъзнателно да нарушават праведните изисквания на Бога. Следователно спиритизмът води до Божието неодобрение, до безнадеждност и в крайна сметка до унищожение. (Откровение 21:8)

Във връзка с това Луис от Пуерто Рико казва: „Семейството ми се занимаваше със спиритизъм още когато бях дете. Спиритизмът беше част от религията на семейството ни и  заемаше основно място в нашия живот. Смятах, че дарбата ми да предсказвам бъдещето и да гледам на карти таро е дарба, която притежавам по рождение. Често можех да отгатвам лотарийни числа и по този начин помагах на другите да печелят пари. Но тези предполагаеми дарби не бяха нищо повече от средство, което да отклони вниманието ми, така че да не мога да получа познание от Библията и да изградя взаимоотношения с Бога.“ (Йоан 17:3)

Много хора смятат, че контактът с духовния свят е безобиден и дори може да им донесе полза. Те може да твърдят, че съществуват т.нар. добри духове и че спиритизмът води до просветление, богатство и щастие. Но това съвсем не е така. Луис казва: „Винаги има някаква цена, която човек трябва да плати в замяна.“

На един млад мъж на име Чад започнали да му се привиждат страховити неща и не можел да спи спокойно. Той казва: „Демоните започнаха да ме безпокоят и да ме измъчват всяка нощ.“ Как можем да намерим защита от атаките на демоните?

Как да намерим защита

За да се предпазим от влиянието на демоните, трябва да стоим надалече от всичко, свързано със спиритизма. (Галатяни 5:19–21) Затова Йехова Бог дава следното напътствие на служителите си: „Да не се намира между тебе ... никой чародей, астролог, гадател, или омаятел, никой баяч, запитвач на зли духове, врач, или запитвач на мъртвите; защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа, и поради тия мерзости Господ, твоят Бог, изгонва тия народи от пред тебе.“ (Второзаконие 18:10–12)

В съответствие с тези думи много хора са предприели действия, за да се предпазят от влиянието на демоните, като са изхвърлили всякакви книги и предмети, свързани със спиритизма. Кен, който се освободил от влиянието на спиритизма, казва: „Внимателно прегледах всичките си притежания и унищожих всичко, което сметнах за опасно.“ (Виж Деяния 19:19, 20.)

Но най–голямата защита е развиването на лични взаимоотношения с истинския Бог, Йехова. От Яков 4:7, 8 научаваме каква е правилната линия на поведение в това отношение: „Подчинете [се] на Бога, но се противопоставете на Дявола и той ще побегне от вас. Приближете се до Бога и той ще се приближи до вас. Измийте ръцете си, вие грешници, и очистете сърцата си, вие колебливци.“

Йехова Бог учи и защитава онези, които се приближават до него. Затова те ‘познават замислите на Сатана’ и не могат да бъдат измамени от него. (2 Коринтяни 2:11; 11:14) Освен това Йехова е всемогъщ. Когато някой му се моли с вяра, той ще го защити от атаките на злите духове. Във връзка с това Чад, цитиран по–горе, казва: „Атаките престанаха, защото знаех кой стои зад тях и се молех на Йехова Бог да ме защити от влиянието [на демоните].“ (Псалм 91:1, 2)

Всички хора с правилна нагласа на сърцето могат да се радват на Божията защита още днес и да намерят утеха в мисълта, че скоро демоните и всички, които са под тяхното влияние, ще бъдат унищожени. Представи си само радостта и мира, които ще царят по цялата земя, когато хората бъдат освободени от влиянието на спиритизма! (Исаия 11:9; Откровение 22:15)