Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Най–после мир на земята!

Най–после мир на земята!

НЯКОИ хора смятат, че политическа свобода и религиозна чистота могат да бъдат постигнати само чрез насилие, че единствено чрез разрушителни действия могат да бъдат отстранени нежеланите управници. Освен това някои правителства си служат с терор, за да поддържат реда и да държат поданиците си в подчинение. Но ако тероризмът в действителност е резултатен начин на управление и за въвеждане на социални реформи, би трябвало той да води до мир, благоденствие и сигурност. С времето би трябвало насилието и страхът да намаляват. Дали обаче виждаме такива резултати?

Истината е, че тероризмът разрушава уважението към живота и води до кръвопролития и жестокости. Заради болката, която изпитват, жертвите често си отмъщават, като това води до по–голямо потисничество и на свой ред до повече отмъщение.

Насилието не е решение на проблемите

Хилядолетия наред хората се опитват сами да разрешат своите политически, религиозни и социални проблеми. Но всичките им усилия са се оказали напразни. Това отговаря на записаното в Библията: „Господи, познавам, че пътят на човека не зависи от него; не е дадено на човека, който ходи, да оправя стъпките си.“ (Йеремия 10:23) Исус казал: „Мъдростта доказва, че е праведна чрез делата си.“ (Матей 11:19) Ако приложим тези принципи към тероризма, се оказва, че той не постига онова, на което някои се надяват. Тероризмът не е довел до свобода и щастие, а до смърт, отчаяние и разруха. Тези ужасни последствия се виждаха през целия XX век и вече оказват значително влияние и през XXI век. Мнозина са на мнение, че вместо да е решение на проблемите, тероризмът е един от тях.

„Всеки ден се надявам да не загине никой от семейството ми или от приятелите ми. ... Може би трябва да стане някакво чудо.“ Така писала една девойка, чиято родина била разкъсвана от терористични действия. Думите ѝ показват нещо, което мнозина са установили: Решението на човешките проблеми е извън възможностите на хората. Само Създателят може да премахне проблемите, съществуващи на земята днес, сред които е и тероризмът. Но защо можем да се доверим на Бога?

Защо Бог заслужава доверието ни

Една от причините за това е, че като наш Създател, Йехова ни е дал живот и иска да му се наслаждаваме, изпитвайки мир и удовлетворение. Божият пророк Исаия бил подтикнат да напише следните думи: „Сега, Господи, Ти си наш Отец; ние сме глината, а Ти грънчарят ни; и всички сме дело на Твоята ръка.“ (Исаия 64:8) Да, Йехова е Отец, или Баща, на цялото човечество и хората от всички народи са ценни в неговите очи. Той не е виновен за несправедливостта и омразата, които са в основата на тероризма. Мъдрият цар Соломон казал: „Бог направи човека праведен, но [хората] изнамериха много измишления.“ (Еклисиаст 7:29) Тероризмът се корени в човешката злина и в демоничното влияние, а не в това, че Бог е неспособен в някакво отношение. (Ефесяни 6:11, 12)

Друга причина да се доверим на Йехова е фактът, че тъй като е създал хората, той разбира по–добре от всекиго другиго причината  за човешките проблеми и знае как те могат да бъдат разрешени. В Притчи 3:19 Библията с основание казва: „С мъдрост Господ основа земята, с разум утвърди небето.“ В древността един мъж писал с пълно доверие в Бога: „Помощта ми е от Господа, Който е направил небето и земята.“ (Псалм 121:1, 2)

Трета причина, поради която можем да се доверим на Бога, е това, че той има силата да сложи край на насилствените кръвопролития. В дните на Ной ‘земята се изпълнила с насилие’. (Битие 6:11) Божията присъда дошла внезапно и била окончателна: „[Бог] не се въздържа да накаже онзи древен свят, ... когато нанесе потоп върху света на безбожните хора.“ (2 Петър 2:5)

Библията ни посочва какво можем да научим от Потопа в дните на Ной: „Йехова знае как да избави от изпитание хората, проявяващи преданост към Бога, но да запази неправедните за деня на съда, за да бъдат унищожени.“ (2 Петър 2:9) Бог може да разбере кои хора искрено желаят да водят по–добър живот и кои вгорчават живота на останалите. Последните той е запазил за „унищожението на безбожните хора“. За онези, които копнеят за мир обаче, той подготвя нова земя, в която да живее праведност. (2 Петър 3:7, 13)

Траен мир на земята!

Писателите на Библията често използват думата „земя“, имайки предвид човечеството. В Псалм 66:4 например се казва, че „цялата земя“, тоест всички живеещи на нея хора, ще слави Бога. Апостол Петър имал предвид именно хората, когато писал за „нова земя“. Йехова Бог ще обнови човешкото общество, така че вместо насилието и омразата на земята да се възцарят праведността и справедливостта. В пророчеството, записано в Михей 4:3, Библията казва: „Бог ще съди между много племена, и ще решава между силни народи до далечни страни; и те ще изковат ножовете си на палечници, и копията си на сърпове; народ против народ няма да дигне нож, нито ще се учат вече на война.“

Какъв ще бъде животът на хората, когато се изпълни това пророчество? В Михей 4:4 четем: „Ще седят всеки под лозата си и под смоковницата си, без да има кой да ги плаши.“  Когато земята бъде превърната в рай, никой повече няма да живее в страх от поредната терористична атака. Можеш ли да имаш доверие в това обещание? Да, „понеже устата на Господа [Йехова — НС] на Силите изговориха това“. (Михей 4:4)

Следователно, докато терористичните заплахи растат и народите треперят от страх поради увеличаващото се насилие, за онези, които обичат мира, решението е да разчитат на Йехова. Няма проблем, който той да не може да разреши. Той ще премахне болката, страданието и дори смъртта. В Библията се казва: „Ще погълне смъртта за винаги; и Господ Бог ще обърше сълзите от всичките лица.“ (Исаия 25:8) В прекрасните земи на хората, чийто живот днес е изпълнен с болка и страх поради тероризма, скоро ще има мир в изобилие. Точно от този мир, обещан от Бога, „който не може да лъже“, отчаяно се нуждае човечеството. (Тит 1:2; Евреи 6:17, 18)