ПРОБУДЕТЕ СЕ! 2006-06

ТЕМА НА БРОЯ

Когато жертвите са деца

Тероризмът засяга живота на повече хора, отколкото когато и да било, включително и на децата. Дали някога ще има край?

ТЕМА НА БРОЯ

История, написана с кръв

Какви фактори водят до съвременния тероризъм?

ТЕМА НА БРОЯ

Най–после мир на земята!

Само Създателят може да премахне проблемите, съществуващи на земята днес, сред които е и тероризмът. Как можем да бъдем сигурни, че той ще го направи?