Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

ТЕМА НА БРОЯ | КОГАТО ТВОЙ БЛИЗЪК ПОЧИНЕ

Мъртвите ще живеят отново!

Мъртвите ще живеят отново!

Вероятно си спомняш, че Гейл, спомената по–рано, се съмнява, че някога ще преодолее смъртта на съпруга си Роб. Тя обаче с нетърпение очаква отново да го види в обещания от Бога нов свят. Гейл казва: „Любимите ми стихове са Откровение 21:3, 4.“ Там пише: „Самият [Бог] ще бъде с тях, и ще изтрие всяка сълза от очите им, и вече няма да има смърт, нито жалеене, плач или болка. Предишните неща отминаха.“

Гейл споделя: „Това обещание обобщава надеждата ни. Искрено съчувствам на хората, които са загубили близък човек, и не знаят, че има надежда отново да го видят.“ Гейл постъпва в хармония с вярванията си, служейки като целодневна проповедничка. Тя споделя с хората Божието обещание за бъдещето, когато „вече няма да има смърт“.

Йов бил уверен, че ще живее отново

Може да ти се струва, че това не е възможно. Но нека разгледаме примера на един мъж на име Йов. Той бил тежко болен. (Йов 2:7) Въпреки че искал да умре, Йов вярвал, че Бог има силата да го възкреси за живот на земята. Той казал с увереност: „Защо не ме скриеш в гроба! ... Ще ме повикаш и аз ще ти отговоря, ще копнееш за делото на ръцете си.“ (Йов 14:13, 15) Йов бил убеден, че на Бог ще му е мъчно за него и че ще копнее да го възкреси.

Скоро, когато земята бъде превърната в рай, Бог ще направи именно това, както за Йов, така и за безброй други хора. (Лука 23:42, 43) „Ще има възкресение“ — потвърждава Библията в Деяния 24:15. Исус ни уверява: „Не се чудете на това, защото идва часът, когато всички, които са в паметните гробници, ще чуят гласа му и ще излязат.“ (Йоан 5:28, 29) Йов ще види изпълнението на това обещание. Той ще има перспективата да възвърне „младежката си сила“ и плътта му да стане „по–свежа, отколкото през младостта“. (Йов 33:24, 25) Същото ще се случи с онези, които ценят тази милостива уредба от Бога — възкресението за живот на земята.

Ако и ти си изгубил свой близък, информацията, която обсъдихме, може да не премахне напълно мъката ти. Но като размишляваш върху Божиите обещания, записани в Библията, може да намериш истинска надежда и сила, за да продължиш напред. (1 Солунци 4:13)

Искаш ли да научиш повече относно това как да се справяш с мъката? Или може би имаш други въпроси по тази тема, като например „Защо Бог допуска злото и страданията?“ Посети нашия уебсайт jw.org, за да разбереш утешителните и практични отговори, които дава Библията.