Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Чакай търпеливо Йехова с радост

Чакай търпеливо Йехова с радост

ОЧАКВАШ ли с трепет времето, когато Йехова ще премахне цялото зло и ще направи всичко ново? (Откр. 21:1-5) Със сигурност! Невинаги обаче е лесно да чакаме търпеливо Йехова, особено когато се сблъскваме с трудности. Ако човек се надява на нещо, което все още не се е изпълнило, може да се обезсърчи. (Пр. 13:12)

Все пак Йехова очаква от нас да сме търпеливи и да чакаме той да действа в определеното от него време. Защо очаква това от нас? И какво може да ни помогне да чакаме с радост?

ЗАЩО ЙЕХОВА ОЧАКВА ОТ НАС ДА ЧАКАМЕ?

В Библията четем: „Йехова ще чака, за да прояви благоволение към вас, и затова ще стане, за да се смили над вас. Защото Йехова е Бог, който съди справедливо. Щастливи са онези, които го чакат.“ (Иса. 30:18) Тези думи на Исаия били отправени към упоритите юдеи. (Иса. 30:1) Но сред тях имало верни хора и тези думи им вдъхнали надежда. Същите тези думи дават надежда и на верните служители на Йехова днес.

Следователно трябва да чакаме търпеливо, защото Йехова чака търпеливо. Той е определил времето, когато ще сложи край на тази система, и чака да настъпи денят и часът. (Мат. 24:36) Тогава ще е напълно ясно, че обвиненията на Дявола срещу Йехова и служителите му са лъжа. Бог ще премахне Сатана и всеки, който е на негова страна, но ще прояви милост към нас.

Междувременно Йехова може да не премахне изпитанията ни, но той ни уверява, че можем да сме радостни, докато чакаме. Както писал Исаия, можем да сме щастливи, докато се надяваме и копнеем да се случи нещо добро. (Иса. 30:18) a Нека разгледаме 4 неща, които ще ни помогнат да сме радостни и щастливи.

КАК ДА ЧАКАМЕ С РАДОСТ

Съсредоточавай се върху положителното. Цар Давид видял много зло през живота си. (Пс. 37:35) Но писал: „Мълчи пред Йехова и го чакай със силно желание! Не се гневи на човека, който успява в пътя си, като осъществява злите си замисли!“ (Пс. 37:7) Самият Давид прилагал този съвет, като се съсредоточавал върху надеждата си за спасение. Освен това забелязвал всяка благословия, която получавал от Йехова. (Пс. 40:5) Ако и ние се съсредоточаваме върху положителното в обстоятелствата ни, без да се вглъбяваме в отрицателните неща, които се случват около нас, ще ни е по-лесно да чакаме Йехова.

Възхвалявай Йехова. Писателят на 71 псалм, който очевидно бил Давид, казал на Йехова: „Аз винаги ще те чакам и все повече ще те възхвалявам.“ (Пс. 71:14) Как той възхвалявал Йехова? Като говорил на другите за него и пеел песни на възхвала. (Пс. 71:16, 23) Подобно на Давид можем да чакаме Йехова с радост. Ние го възхваляваме чрез проповедната служба, в ежедневните ни разговори и с песните в поклонението ни. Следващия път, когато пееш песен на Царството, защо не обърнеш специално внимание на насърчителния ѝ текст?

Насърчавай се от братята и сестрите си. Във време на трудности Давид казал на Йехова: „Пред лоялните към тебе ще се надявам на името ти.“ (Пс. 52:9) Ние също можем да черпим насърчение от лоялните си събратя не само на събранията и в службата, но и като сме заедно с тях по друго време. (Рим. 1:11, 12)

Укрепвай надеждата си. В Псалм 62:5 пише: „Чакай тихо Бога, душо моя, защото от него идва моята надежда!“ Силната надежда включва уверено очакване — което е особено важно, ако се налага да издържаме в тази система повече, отколкото сме си представяли. Трябва да сме убедени, че обещанията на Йехова ще се изпълнят, независимо колко дълго трябва да чакаме. Можем да укрепваме надеждата си, като изучаваме Библията — нейните пророчества, вътрешната ѝ хармония и подробностите, които Йехова разкрива за себе си. (Пс. 1:2, 3) Освен това е нужно да продължаваме „да се молим със свети дух“, за да запазим приятелството си с Йехова, докато чакаме да се изпълни обещанието му за вечния живот. (Юда 20, 21)

Подобно на цар Давид бъди уверен, че очите на Йехова са насочени към онези, които го чакат, и той проявява лоялна любов към тях. (Пс. 33:18, 22, бел. под линия) Продължавай да чакаш търпеливо Йехова, като се съсредоточаваш върху положителното в живота си, като го възхваляваш, като черпиш насърчение от събратята си и като укрепваш скъпоценната си надежда.

a Думата в оригинала, преведена като „чакат“, може също да означава „да се надяваш или да копнееш да се случи нещо“, което показва, че е нормално да копнеем за спасението си.