Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

8 УЧЕБНА СТАТИЯ

ПЕСЕН 123 Да следваме теократичния ред

Продължавай да следваш ръководството на Йехова

Продължавай да следваш ръководството на Йехова

„Аз, Йехова, съм твоят Бог, . . . който те води“ (ИСА. 48:17)

НА ФОКУС

От тази статия ще разберем как Йехова ръководи народа си днес и на какви благословии ще се радваме, ако следваме ръководството му.

1. Обясни с пример защо трябва да следваме ръководството на Йехова.

 ПРЕДСТАВИ СИ, че си в джунглата. Отвсякъде дебнат опасности — диви животни, насекоми, пренасящи болести, отровни растения и опасен терен. Само колко ще си благодарен, ако имаш опитен водач, който знае къде са опасностите и ти помага да ги избегнеш! Светът днес е като тази джунгла. Той е пълен с опасности, които застрашават най-вече духовното ни здраве. Но имаме съвършен Водач — Йехова. Той ни отдалечава от опасностите и ни води към целта — вечен живот в новия свят.

2. Как ни ръководи Йехова?

2 Как ни ръководи Йехова? Главно чрез писаното си Слово, Библията. Но той използва и човешки представители. Например посредством „верния и разумен роб“ Йехова ни дава духовна храна, която ни помага да вземаме мъдри решения. (Мат. 24:45) Той използва и други способни мъже. Например окръжните надзорници и старейшините в сбора ни осигуряват насърчение и напътствия, които ни помагат да се справяме с трудностите. Само колко сме благодарни за това надеждно ръководство в тези тежки последни дни! То ни помага да имаме Божието одобрение и да оставаме на пътя, водещ към живот.

3. Какво ще разгледаме в тази статия?

3 Въпреки това понякога може да ни е трудно да следваме ръководството на Йехова особено когато стига до нас чрез несъвършени мъже. Защо? Защото напътствията и съветите, които получаваме, може да не ни харесват. Или може да ни изглеждат неразумни и затова да сметнем, че няма как да са от Йехова. Особено в такива моменти е нужно да сме уверени, че Йехова е този, който ръководи народа си, и че ако следваме ръководството му, ще получим благословии. За да сме още по-уверени в това, в тази статия ще разгледаме 1) как Йехова ръководел народа си в библейски времена, 2) как го ръководи днес и 3) каква полза ще имаме, ако следваме ръководството му..

От древността до наши дни Йехова ръководи народа си чрез човешки представители (Виж 3 абзац)


КАК ЙЕХОВА РЪКОВОДЕЛ НАРОДА НА ИЗРАИЛ

4-5. Как Йехова показал, че използва Моисей, за да води народа на Израил? (Виж илюстрацията на корицата.)

4 Йехова назначил Моисей да изведе израилтяните от Египет. Той им дал видимо доказателство, че ги води чрез Моисей. Например осигурил облачен стълб през деня и огнен стълб през нощта. (Из. 13:21) Моисей следвал този стълб, който отвел него и израилтяните до Червено море. Хората обаче си помислили, че са в капан между морето и египетската войска, която ги преследвала, и изпаднали в паника. Те сметнали, че Моисей е сбъркал, като ги е отвел там. Но не било грешка. Чрез Моисей Йехова умишлено завел народа си при Червено море. (Из. 14:2) После ги избавил по изключителен начин. (Из. 14:26-28)

Моисей разчитал на облачния стълб, за да води Божия народ през пустинята (Виж 4-5 абзац)


5 В продължение на 40 години след това Моисей разчитал на облачния стълб, за да води Божия народ през пустинята. a За известно време Йехова поставил стълба над шатъра на Моисей, където всички можели да го видят. (Из. 33:7, 9, 10) И от стълба му говорил, а Моисей предавал напътствията му на народа. (Пс. 99:7) Израилтяните имали изобилни доказателства, че Йехова ги ръководи чрез Моисей.

Моисей и неговият приемник Исус Навиев (Виж 5, 7 абзац)6. Как откликнали израилтяните на ръководството на Йехова? (Числа 14:2, 10, 11)

6 За съжаление, повечето израилтяни отхвърлили ясните доказателства, че Йехова използва Моисей като свой представител. (Прочети Числа 14:2, 10, 11.) Те многократно отказвали да признаят ролята на Моисей. Ето защо на това поколение израилтяни не им било позволено да влязат в Обетованата земя. (Чис. 14:30)

7. Кои хора следвали Божието ръководство? (Числа 14:24) (Виж също илюстрацията.)

7 Някои израилтяни обаче следвали Божието ръководство. Например Йехова отбелязал: „Халев . . . ме следваше всеотдайно.“ (Прочети Числа 14:24.) Бог го възнаградил, като дори му позволил да си избере земя в Ханаан. (Ис. Н. 14:12-14) Потомците на израилтяните, които умрели в пустинята, също дали хубав пример, като следвали Божието ръководство. Когато Исус Навиев бил назначен за водач на народа след Моисей, те дълбоко го уважавали „през всичките дни на живота му“. (Ис. Н. 4:14) Затова Йехова ги благословил, като им дал земята, която бил обещал. (Ис. Н. 21:43, 44)

8. Обясни как Йехова осигурявал ръководство на народа си по времето на царете. (Виж също илюстрацията.)

8 Години по-късно Йехова издигал съдии да водят народа му. След това по времето на царете той назначавал пророци, чрез които осигурявал ръководство. Верните царе се вслушвали в съветите на пророците. Например цар Давид смирено приел поправяне от пророк Натан. (2 Царе 12:7, 13; 1 Лет. 17:3, 4) Цар Йосафат последвал ръководството на пророк Яазаил и насърчил хората в Юда да вярват на Божиите пророци. (2 Лет. 20:14, 15, 20) Когато бил в беда, цар Езекия се обърнал за помощ към пророк Исаия. (Иса. 37:1-6) Всеки път, когато царете следвали ръководството на Йехова, той ги благославял и народът бил защитен. (2 Лет. 20:29, 30; 32:22) Било очевидно, че Йехова води народа си чрез пророците. Но повечето от царете и хората отхвърлили Божиите пророци. (Йер. 35:12-15)

Цар Езекия и пророк Исаия (Виж 8 абзац)КАК ЙЕХОВА РЪКОВОДЕЛ ПЪРВИТЕ ХРИСТИЯНИ

9. Кого използвал Йехова, за да ръководи християните през първи век? (Виж също илюстрацията.)

9 През първи век Йехова сформирал християнския сбор. Как ръководел първите християни? Той назначил Исус за Глава на сбора. (Еф. 5:23) Но Исус не напътствал всеки ученик поотделно, а използвал апостолите и старейшините в Йерусалим да са начело. (Деян. 15:1, 2) Освен това били назначени старейшини, които да ръководят сборовете. (1 Сол. 5:12; Тит 1:5)

Апостолите и старейшините в Йерусалим (Виж 9 абзац)10. a) Как повечето християни през първи век гледали на ръководството, което получавали? (Деяния 15:30, 31) б) Защо някои хора в библейски времена не признали представителите на Йехова? (Виж блока „ Защо някои отхвърлят ясните доказателства“.)

10 Как първите християни гледали на ръководството, което получавали? Повечето от тях охотно следвали напътствията и се радвали на насърчението. (Прочети Деяния 15:30, 31.) Как обаче Йехова ръководи народа си в днешно време?

 

КАК ЙЕХОВА НИ РЪКОВОДИ ДНЕС

11. Дай пример как в днешно време Йехова ръководи тези, които са начело.

11 Йехова ръководи народа си и днес. Той го прави посредством своето Слово и Сина си, Главата на сбора. А виждаме ли доказателства, че Бог продължава да използва човешки представители? Да. Помисли например какво станало в края на ХIХ в. Чарлс Тейз Ръсел и сътрудниците му започнали да разбират, че 1914 г. щяла да бележи повратен момент, свързан с установяването на Божието Царство. (Дан. 4:25, 26) Те стигнали до това заключение, изследвайки библейските пророчества. Дали Йехова ръководел тяхното изследване? Определено! Световните събития потвърдили, че през 1914 г. Божието Царство започнало да управлява. Избухнала Първата световна война и след нея имало епидемии, земетресения и недостиг на храна. (Лука 21:10, 11) Йехова наистина използвал тези искрени християни, за да помогне на служителите си.

12-13. Какво направили отговорните братя по време на Втората световна война, за да разширят проповедната дейност?

12 Да помислим също какво станало през Втората световна война. След като изследвали Откровение 17:8, отговорните братя в световната централа разбрали, че войната няма да доведе до Армагедон, а до период на относителен мир, който ще открие възможности за разрастване на проповедната дейност. Ето защо, макар да изглеждало нелогично в този момент, те основали Библейския колеж Гилеад на „Стражева кула“ b, за да се обучат мисионери, които да проповядват и да правят ученици по целия свят. Били изпращани мисионери дори по време на войната. Освен това верният роб въвел Курс за теократична служба c, за да обучи всички в сборовете да станат по-добри проповедници и учители. Така Божиите служители били подготвяни за работата, която им предстояла.

13 Гледайки назад, ясно виждаме, че Йехова ръководел народа си в тези трудни времена. От Втората световна война насам Божиите служители в много страни се радват на известен мир и свобода да проповядват. Всъщност тази дейност процъфтява.

14. Защо можем да имаме доверие на ръководството от Божията организация и назначените старейшини? (Откровение 2:1) (Виж също илюстрацията.)

14 Днес членовете на Ръководното тяло продължават да разчитат на ръководството на Христос. Тяхното желание е напътствията, които дават, да отразяват възгледа на Йехова и Исус. Те използват окръжните надзорници и старейшините, за да осигуряват ръководство на сборовете. d Помазаните старейшини и в по-широк смисъл всички старейшини са в „дясната ръка“ на Христос. (Прочети Откровение 2:1.) Разбира се, тези мъже са несъвършени и допускат грешки. Моисей и Исус Навиев също грешали понякога, както и апостолите. (Чис. 20:12; Ис. Н. 9:14, 15; Рим. 3:23) Все пак Христос старателно ръководи верния роб и назначените старейшини и ще продължава да го прави „през всичките дни до завършека на тази система“. (Мат. 28:20) Затова имаме всички основания да имаме доверие на ръководството, което той осигурява чрез назначените мъже, които са начело.

Ръководното тяло днес (Виж 14 абзац)ПОЛЗАТА ДА СЛЕДВАМЕ РЪКОВОДСТВОТО НА ЙЕХОВА

15-16. Какво научаваш от примера на онези, които са следвали Божието ръководство?

15 Като следваме ръководството на Йехова, получаваме благословии още днес. Например Анди и Робин, семейна двойка Свидетели, се вслушали в съвета да опростят живота си. (Мат. 6:22) В резултат на това могли да служат като доброволци на теократични строежи. Робин казва: „Понякога живеехме в много малки жилища, често дори без кухня. Макар че обичах да снимам, трябваше да продам голяма част от фотографското си оборудване и плаках, като го направих. Но подобно на съпругата на Авраам, Сара, бях решена да гледам напред, а не назад.“ (Евр. 11:15) Каква полза извлякла тази двойка? Робин казва: „Много ни радва мисълта, че даваме на Йехова най-доброто. Теократичните ни назначения ни дават възможност да предвкусим живота в новия свят.“ Анди споделя същото: „Много се радваме, че се изразходваме докрай за Царството.“

16 Каква друга полза извличаме, като следваме Божието ръководство? След като завършила гимназия, Марсия приела присърце съвета да започне целодневна служба. (Мат. 6:33; Рим. 12:11) Тя казва: „Предложиха ми 4-годишна стипендия в университет. Но имах духовни цели и затова реших да придобия умение, с което да мога да се издържам в службата. Това беше едно от най-добрите решения, които съм вземала. Днес с радост служа като пионерка и гъвкавото ми работно време ми позволява да помагам като приходяща сътрудничка в Бетел и да се радвам и на други специални привилегии.“

17. Какви други благословии ще получим, ако следваме Божието ръководство? (Исаия 48:17, 18)

17 Понякога получаваме съвети, които ни предпазват от материализъм и дейности, които ни излагат на риск да нарушим Божиите заповеди. Ако и в тези области следваме ръководството на Йехова, ще получим благословии. Ще запазим съвестта си чиста и ще си спестим ненужен стрес. (1 Тим. 6:9, 10) В резултат на това ще можем да служим на Йехова с цяло сърце, което носи дълбока радост, мир и удовлетворение. (Прочети Исаия 48:17, 18.)

18. Защо си решен да продължаваш да следваш ръководството на Йехова?

18 Йехова несъмнено ще продължава да използва човешки представители, за да осигурява ръководство по време на голямото бедствие и през Хилядолетното управление. (Пс. 45:16) Ще продължаваме ли да следваме ръководството му, дори да се налага да се откажем от личните си предпочитания? Това до голяма степен зависи от начина, по който реагираме на ръководството на Йехова днес. Затова нека винаги следваме Божието ръководство, включително ръководството, което идва чрез мъжете, назначени „да бдят над душите ни“. (Иса. 32:1, 2; Евр. 13:17) Имаме всички основания да имаме доверие на нашия Водач Йехова, който ни отдалечава от духовните опасности и ни води към целта ни — вечен живот в новия свят.

КАК ЩЕ ОТГОВОРИШ?

  • Как Йехова ръководел народа на Израил?

  • Как Йехова ръководел първите християни?

  • Каква полза ще имаме, ако следваме Божието ръководство днес?

ПЕСЕН 48 Да ходим с Йехова всеки ден

a Йехова също назначил един ангел „да върви пред израилтяните“ и да ги заведе в Обетованата земя. Очевидно този ангел бил Михаил — Исус в предчовешкото си съществуване. (Из. 14:19; 32:34)

b Днес Библейското училище Гилеад на „Стражева кула“.

c По-късно познат като Теократично училище за проповедна служба. Днес това обучение е част от делничното ни събрание.

d Виж блока „Ролята на Ръководното тяло“ в броя на „Стражева кула“ за февруари 2021 г., стр. 18.