Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

5 УЧЕБНА СТАТИЯ

ПЕСЕН 27 Разкриването на Божиите синове

„Няма да те изоставя“

„Няма да те изоставя“

[Бог] е казал: ‘Няма да те изоставя, нито ще те напусна’“ (ЕВР. 13:5б)

НА ФОКУС

Божиите служители на земята могат да са уверени, че няма да бъдат изоставени, когато остатъкът от помазаните християни бъде взет на небето.

1. Кога всички помазани ще бъдат събрани на небето?

 ПРЕДИ години народът на Йехова се е питал кога и последният помазан християнин ще бъде взет на небето. В миналото смятахме, че може би някои от помазаните ще останат в земния рай за известно време след Армагедон. Но от броя на „Стражева кула“ от 15 юли 2013 г. научихме, че всички помазани, които са все още на земята, ще бъдат взети на небето преди началото на Армагедон. (Мат. 24:31)

2. Какъв въпрос може да възникне и какво ще обсъдим в тази статия?

2 Може обаче да се питаме: „Какво ще стане с „другите овце“ на Христос, които ще служат лоялно на Йехова на земята по време на „голямото бедствие“?“ (Йоан 10:16; Мат. 24:21) Днес някои може да се тревожат, че ще се чувстват объркани и изоставени, когато скъпите им помазани братя и сестри са взети на небето. Нека да разгледаме два разказа от Библията, заради които може да мислят така. След това ще видим защо няма причина да се притесняваме.

КАКВО НЯМА ДА СТАНЕ

3-4. Какво може да се питат някои?

3 Някои може да се питат дали другите овце няма да се отклонят от истината, когато Ръководното тяло вече не е тук да ги води. Страховете им може да са породени от някои пасажи в Библията. Да видим два примера. Първият е за първосвещеника Йодай, който притежавал забележителна вяра в Бога. Той и съпругата му Йосавеета спасили едно момче на име Йоас и му помогнали да стане добър и верен цар. Докато възрастният Йодай бил жив, Йоас бил добре духовно. Но скоро след смъртта му Йоас започнал да слуша злите князе и оставил Йехова. (2 Лет. 24:2, 15-19)

4 Вторият пример е свързан с християните през II в. Най-дълго живелият апостол, Йоан, оказвал добро влияние на много християни и им помагал да издържат в службата за Йехова. (3 Йоан 4) Като другите верни Исусови апостоли Йоан полагал много усилия да пази сборовете от разрастващото се отстъпничество. (1 Йоан 2:18; 2 Сол. 2:7) Но след смъртта му отстъпничеството се разпространило светкавично. Само за няколко десетилетия християнският сбор бил напълно покварен.

5. Какви изводи не бива да си правим от разгледаните два примера?

5 Показват ли тези два примера, че нещо подобно ще се случи с другите овце, когато помазаните отидат на небето? Ще забравят ли верните християни, подобно на Йоас, доброто обучение, което са получили? Ще бъдат ли завлечени от отстъпници като много християни през II в.? Категорично не! Можем да сме сигурни, че когато помазаните напуснат земята, другите овце ще продължават да получават нужните грижи и ще процъфтяват духовно. Защо можем да сме сигурни в това?

ЧИСТОТО ПОКЛОНЕНИЕ НЯМА ДА БЪДЕ ПОКВАРЕНО

6. Кои три периода ще обсъдим сега?

6 Защо можем да сме уверени, че дори през трудните времена, които предстоят, чистото поклонение няма да бъде покварено? Заради това, което знаем от Библията за периода, в който живеем. Този период много се различава от времето на древните израилтяни и на християните през II в. Затова нека обсъдим по-подробно тези три периода: 1) времето на древните израилтяни, 2) времето след смъртта на апостолите и 3) нашите дни, „времето, когато ще бъде възстановено всичко“. (Деян. 3:21)

7. Защо верните хора в древния Израил не се обезсърчавали, когато народът и царете вършели зло?

7 Времето на древните израилтяни. Малко преди смъртта си Моисей казал на израилтяните: „Знам, че след смъртта ми ще постъпвате пагубно и ще се отклоните от пътя, който ви заповядах да следвате.“ (Втор. 31:29) Моисей също ги предупредил, че ако се бунтуват, ще бъдат изпратени в изгнание. (Втор. 28:35, 36) Изпълнили ли се тези думи? Да. През вековете много царе вършили зло и отклонили народа от Бога. Затова Йехова наказал неверния си народ и сложил край на уредбата човешки царе да го представят. (Езек. 21:25-27) Верните израилтяни обаче се укрепили, когато видели, че Божието слово се изпълнява. (Иса. 55:10, 11)

8. Трябва ли да сме изненадани, че християнският сбор през II в. бил покварен? Обясни.

8 Времето след смъртта на апостолите. Трябва ли да сме изненадани, че християнският сбор през II в. бил покварен? Ни най-малко! Исус бил предсказал, че ще се появи отстъпничество. (Мат. 7:21-23; 13:24-30, 36-43) Апостолите Павел, Петър и Йоан потвърдили, че през I в. думите на Исус били започнали да се изпълняват. (2 Сол. 2:3, 7; 2 Пет. 2:1; 1 Йоан 2:18) През II в. християнският сбор вече бил покварен и отстъпническото християнство станало главна част от Вавилон Велики, световната империя на фалшивата религия. И в този случай се изпълнявало боговдъхновено пророчество.

9. Как периодът, в който живеем, се различава от времето на древните израилтяни и от времето на християните през II в.?

9 „Времето, когато ще бъде възстановено всичко.“ Нашето време се различава от времето на древните израилтяни и от времето на голямото отстъпничество, което се появило през II в. Как се нарича периодът, в който живеем? Може би ще кажем „последните дни“ на тази зла система. (2 Тим. 3:1) Но Библията показва, че по същото време започнал и друг, по-значим и по-дълъг период. Той ще продължи, докато месианското Царство не доведе човечеството до съвършенство и не превърне земята в рай. Този период е наречен „времето, когато ще бъде възстановено всичко“. (Деян. 3:21) Той започнал през 1914 г. Какво било възстановено тогава? Исус бил назначен за Цар в небето и така Йехова отново имал царски представител, наследник на верния цар Давид. Но скоро след това било възстановено и още нещо — чистото поклонение! (Иса. 2:2-4; Езек. 11:17-20) Ще бъде ли покварено отново?

10. а) Какво предсказва Библията за чистото поклонение в наши дни? (Исаия 54:17) б) Защо тези пророчества са утешителни?

10 Прочети Исаия 54:17. Помисли за това пророчество: „Нито едно оръжие, направено против тебе, няма да успее.“ Тези думи се изпълняват днес. Следните утешителни думи също се отнасят за нашето време: „Всичките ти синове ще бъдат учени от Йехова и мирът на синовете ти ще бъде изобилен. Ще бъдеш здраво установена в праведността. . . . Няма да се страхуваш от никого, и [ще бъдеш] далече от всичко, което вдъхва ужас, защото то няма да се приближи до тебе.“ (Иса. 54:13, 14) Дори „богът на тази система“ Сатана не може да спре образователната дейност, която извършва Божият народ. (2 Кор. 4:4) Чистото поклонение е възстановено и никога повече няма да бъде покварено. То ще трае вечно. Нито едно оръжие, направено против нас, няма да успее!

КАКВО ЩЕ СТАНЕ

11. Какво ни убеждава, че другите овце няма да бъдат изоставени, когато помазаните отидат на небето?

11 Какво ще стане, когато помазаните бъдат взети на небето? Помни че, Исус е нашият Пастир; той е главата на християнския сбор. Самият той казал: „Един е вашият Водач — Христос.“ (Мат. 23:10) Нашият Цар винаги ще се грижи за последователите си. Затова няма да има от какво да се страхуваме. Разбира се, не знаем точно как ще ни води Христос в този период. Затова нека да разгледаме някои примери от Библията, които ще ни вдъхнат увереност.

12. Как Йехова се грижел за народа си: а) след смъртта на Моисей; б) след като Илия получил друго назначение? (Виж също илюстрациите.)

12 Преди израилтяните да влязат в Обетованата земя, Моисей умрял. Какво се случило с тях тогава? Били ли изоставени? Не. Докато били верни, Йехова се грижел за тях. Преди да умре, Моисей получил задачата да обучи Исус Навиев и той го обучавал да води народа в продължение на десетилетия. (Из. 33:11; Втор. 34:9) Освен това имало и много други способни мъже, които да му помагат — предводители на хиляда души, на сто души, на петдесет души и дори на десет души. (Втор. 1:15) Божият народ получавал всички необходими грижи. Друг подобен пример е Илия. Той бил начело на чистото поклонение дълги години, но в определен момент Йехова му дал друго назначение, на юг в Юда. (4 Царе 2:1; 2 Лет. 21:12) Означава ли това, че верните израилтяни от десетплеменното царство Израил били изоставени? Не, защото Илия години наред обучавал Елисей. Имало също и „пророчески синове“, които явно били организирани в някакви школи. (4 Царе 2:7) Така че имало много верни мъже, които да водят Божия народ. Йехова продължавал да се грижи за верните си поклонници.

Моисей (лявата илюстрация) и Илия (дясната илюстрация) обучили способни мъже, които да ги заместят (Виж 12 абзац)13. Какво уверение намираме в Евреи 13:5б? (Виж също илюстрациите.)

13 Предвид тези два примера какво мислиш, че ще се случи, когато всички помазани отидат на небето? Няма нужда да се чудим много. Библията ни уверява: Йехова никога няма да изостави служителите си на земята. (Прочети Евреи 13:5б.) Подобно на Моисей и Илия помазаните християни, които са начело днес, разбират колко е важно да обучават другите. Братята от Ръководното тяло десетилетия наред обучават мъже от другите овце. Например те организират много училища за старейшини, пътуващи надзорници, членове на Комитети на клонове, надзорници в Бетел, мисионери и други. Освен това Ръководното тяло лично обучава помощници за различните си комитети. Още сега тези помощници имат много отговорности в организацията. Те са напълно подготвени да поемат грижите за овцете на Христос.

Ръководното тяло полага много усилия да обучава свои помощници и да организира училища за старейшини, пътуващи надзорници, членове на Комитети на клонове, надзорници в Бетел и мисионери по цял свят (Виж 13 абзац)


14. Каква е главната мисъл на обсъждането ни?

14 Каква е главната мисъл на обсъждането ни? Когато към края на голямото бедствие и последният помазан бъде взет на небето, чистото поклонение няма да изчезне. Под водачеството на Исус Христос Божиите служители ще продължат лоялно да се покланят на Йехова. Вярно е, че по това време ще са под атаката на коалиция на народите, наречена от Библията Гог от Магог. (Езек. 38:18-20) Но това кратко нападение няма да спре служителите на Йехова да му се покланят. Той със сигурност ще ги спаси! Във видение апостол Йоан видял едно „голямо множество“ и му било казано, че тези хора „идват от голямото бедствие“. (Откр. 7:9, 14) Следователно можем да сме сигурни, че Йехова ще защити народа си.

15-16. Според Откровение 17:14 какво ще правят помазаните по време на войната Армагедон и защо това е насърчително?

15 Все пак някои може да се питат: „Какво ще правят помазаните, когато напуснат земята?“ Библията дава директен отговор. Тя разкрива, че политическите сили на този свят „ще воюват с Агнето“, но разбира се, то „ще ги победи“. И кой ще му помага? Стихът отговаря — онези, „които са призовани, избрани и верни“. (Прочети Откровение 17:14.) За кого става дума? За възкресените помазани. Следователно, когато всички помазани отидат на небето към края на голямото бедствие, едно от първите им назначения ще бъде да воюват. Какво забележително назначение! Преди да станат християни, някои помазани са се учили да се бият. Някои дори са били войници. Но по-късно са станали истински християни, отхвърлили са насилието и са се научили да живеят в мир с другите. (Гал. 5:22; 2 Сол. 3:16) Когато отидат на небето обаче, те заедно с Христос и светите му ангели ще участват в последната война срещу Божиите врагове.

16 Помисли само! На земята някои помазани са възрастни и немощни. Но когато бъдат възкресени за живот в небето, те ще станат могъщи и безсмъртни духовни личности, които са назначени да воюват заедно с Царя воин Исус Христос. След Армагедон те ще му помогнат да доведе човечеството до съвършенство. Несъмнено тогава помазаните ще могат да помагат на скъпите си братя и сестри много по-добре от небето, отколкото са можели като несъвършени хора на земята.

17. Откъде знаем, че всички Божии служители ще бъдат в безопасност по време на Армагедон?

17 Ако си от другите овце, какво ще трябва да правиш, когато започне Армагедон? Казано просто, разчитай на Йехова и следвай ръководството му. Какво може да включва това? Намираме следната утеха в Библията: „Влез във вътрешните си стаи и затвори вратите зад себе си! Скрий се за миг, докато премине гневът!“ (Иса. 26:20) Всички верни Божии служители, както на небето, така и на земята, ще бъдат в безопасност. Подобно на Павел сме уверени, че „нито правителствата, нито онова, което е сега, нито онова, което ще дойде, . . . няма да успеят да ни разделят от Божията любов“. (Рим. 8:38, 39) Винаги помни: Йехова те обича и никога няма да те изостави!

КАК ЩЕ ОТГОВОРИШ?

  • Какво няма да стане, когато всички помазани са взети на небето?

  • Защо можем да сме сигурни, че чистото поклонение няма да бъде покварено?

  • Защо можем да сме уверени, че Йехова ще се грижи за народа си?

ПЕСЕН 8 Йехова е нашето убежище