Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Знаеш ли...

Знаеш ли...

Защо някои неща в Библията се повтарят?

БИБЛЕЙСКИТЕ писатели понякога повтаряли едни и същи изрази дума по дума. Да разгледаме три причини защо може да са го правили.

Периодът, в който писали. В древния Израил повечето хора не разполагали с личен екземпляр на Закона. Обикновено те слушали четенето му, когато народът се събирал при светия шатър и в храма. (Втор. 31:10-12) Най-вероятно имало много разсейващи фактори, докато човек стоял прав и слушал няколко часа сред огромното множество. (Неем. 8:2, 3, 7) При такива случаи повтарянето на ключови изрази улеснявало запомнянето и прилагането на чутото. Повтарянето на някои думи особено помагало на хората да запомнят определени подробности, като Божиите наредби и съдебни решения. (Лев. 18:4-22; Втор. 5:1)

Стилът на писане. Около 10 процента от записаното в Библията е под формата на песни, като например книгата Псалми, Песен на песните и Плачът на Йеремия. Понякога песните съдържали припев, който наблягал на основната тема и помагал на слушателите да запомнят думите. Например обърни внимание на записаното в Псалм 115:9-11: „О, Израиле, уповавай се на Йехова — той е твоята помощ и твоят щит! О, доме на Аарон, уповавай се на Йехова — той е твоята помощ и твоят щит! Вие, които се боите от Йехова, уповавайте се на Йехова — той е вашата помощ и вашият щит!“ Виждаш ли как повтарянето на тези думи може да е помогнало на онези, които пеели, да запечатат скъпоценни истини в ума и сърцето си?

За да се наблегне на важни неща. Библейските писатели понякога повтаряли изрази от съществено значение. Например, когато Йехова наредил на израилтяните да не ядат кръв, чрез Моисей той многократно им повторил причините. Бог искал да подчертае, че животът на живото създание е в кръвта, тоест кръвта представя живота. (Лев. 17:11, 14) По-късно когато апостолите и старейшините в Йерусалим изброили от какви неща да се пазят християните, за да не изгубят Божието одобрение, отново било наблегнато на въздържането от кръв. (Деян. 15:20, 29)

Йехова не възнамерявал повтарянето на изрази от Библията да се превърне в ритуал. Например Исус казал: „Когато се молиш, не повтаряй непрекъснато едно и също.“ (Мат. 6:7) После посочил подходящи теми за молитва, които са в хармония с Божията воля. (Мат. 6:9-13) Ето защо, макар че не искаме да повтаряме едни и същи думи в молитвите си, ние можем да се молим за едни и същи теми отново и отново. (Мат. 7:7-11)

Следователно Божието вдъхновено Слово с основание повтаря определени думи и изрази. Това е един от многото начини, по които нашият Велик наставник ни учи за наша полза. (Иса. 48:17, 18)