Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Въпроси на читатели

Въпроси на читатели

Какво разкрива Библията за способността на Йехова да предсказва бъдещето?

Библията ясно показва, че Йехова може да предсказва бъдещето. (Иса. 45:21) Но тя не обяснява до най-малката подробност как или кога той го прави или дори колко решава да знае. Затова не можем да сме догматични по тези въпроси. Все пак можем да имаме предвид някои фактори.

Йехова няма ограничения освен тези, които сам си поставя. Той може да използва безграничната си мъдрост, за да предскаже каквото поиска. (Рим. 11:33) Но тъй като има съвършен самоконтрол, той може и да реши да не знае какво ще се случи. (Сравни Исаия 42:14.)

Йехова изпълнява волята си. Как този факт е свързан със способността му да предсказва бъдещето? В Исаия 46:10 се обяснява: „От началото известявам какъв ще бъде краят и от древни времена — нещата, които още не са станали. Казвам: ‘Намерението ми ще се изпълни и ще направя всичко, което ми е угодно.’“

Следователно една причина, поради която Йехова може да предсказва бъдещето, е, че той има силата да направи така, че нещата да се случат. Не е нужно Бог, така да се каже, да превърта събитията напред, за да разбере какво ще стане в бъдеще, сякаш всички бъдещи събития вече са се случили и Йехова просто ги вижда предварително. По-скоро той може да реши, че нещо ще се случи в определено време, и после да направи така, че то да се случи, когато настъпи това време. (Из. 9:5, 6; Мат. 24:36; Деян. 17:31)

Ето защо Библията използва думата „замислям“, за да опише какво прави Йехова във връзка с някои бъдещи събития. (4 Царе 19:25; Иса. 46:11) Тази дума е превод на дума от оригинала, свързана с думата за „грънчар“. (Йер. 18:4) Точно както умел грънчар може да оформи буца глина в красива ваза, Йехова може „да оформя“, или с други думи, да насочва нещата така, че да изпълни волята си. (Еф. 1:11)

Йехова уважава свободната воля на всеки. Той не предопределя живота на човек, нито кара добрите хора да извършат нещо, което би довело до тяхното унищожение. Йехова позволява на всички да решат как да живеят и ги подканя да изберат правилния път.

Да разгледаме два примера. Първо помисли за случилото се с жителите на Ниневия. Йехова предсказал, че градът ще бъде унищожен заради злото в него. Но когато хората се разкаяли, Йехова „съжалил за бедствието, което бил казал, че ще им нанесе, и не го нанесъл“. (Йона 3:1-10) Йехова променил решението си, защото ниневийците, използвайки свободната си воля, се разкаяли в отговор на предупредителното му послание.

Вторият пример е пророчеството за един завоевател на име Кир, който щял да освободи юдеите от плен и да заповяда храмът на Йехова да бъде възстановен. (Иса. 44:26 — 45:4) Персийският цар Кир изпълнил това пророчество. (Езд. 1:1-4) Той обаче не се покланял на истинския Бог. Йехова използвал Кир да изпълни пророчеството, без да нарушава свободната му воля да избира на кого да се покланя. (Пр. 21:1)

Разбира се, това не са всички фактори, свързани с начина, по който Йехова предвижда бъдещето. Истината е, че никой човек не може напълно да разбере пътищата на Йехова. (Иса. 55:8, 9) Но това, което е разкрил, укрепва вярата ни, че той винаги постъпва правилно, включително когато предсказва бъдещето.