Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

6 УЧЕБНА СТАТИЯ

ПЕСЕН 10 Слави Йехова, нашия Бог!

„Възхвалявайте името на Йехова!“

„Възхвалявайте името на Йехова!“

„Възхвалявайте Йехова, негови служители, възхвалявайте името на Йехова!“ (ПС. 113:1)

НА ФОКУС

Какво ни подбужда да възхваляваме святото име на Йехова при всяка възможност?

1-2. Какво ни помага да разберем как се чувства Йехова заради лъжите за него?

 ПРЕДСТАВИ СИ следното: Някой твой близък казва нещо ужасно за тебе. Ти знаеш, че е лъжа, но някои хора му вярват. И което е още по-лошо, те повтарят казаното и още повече хора започват да вярват на тази лъжа. Как ще се почувстваш? Ако репутацията ти и отношенията ти с другите са важни за тебе, няма ли да бъдеш наранен? (Пр. 22:1)

2 Този пример ни помага да разберем как се почувствал Йехова, когато репутацията му била опетнена. Един от духовните му синове наговорил лъжи за него на първата жена Ева и тя му повярвала. Вследствие на това двамата с Адам се разбунтували срещу Йехова. Така грехът и смъртта влезли в света. (Бит. 3:1-6; Рим. 5:12) Всички проблеми, които виждаме в света днес — смърт, войни и страдания, — са резултат от лъжите, които Сатана започнал да разпространява за Бога. Наранен ли е Йехова от тези лъжи? Несъмнено. Въпреки това той не е огорчен или озлобен, а си остава „щастливият Бог“. (1 Тим. 1:11)

3. Каква чест имаме?

3 Имаме честта да допринасяме за освещаването на името на Йехова, като следваме една проста заповед: „Възхвалявайте името на Йехова!“ (Пс. 113:1) Правим го, като говорим истината за онзи, който носи това свято име. А ти ще участваш ли? Нека разгледаме три неща, които силно ни мотивират да възхваляваме името на нашия Бог с цяло сърце.

ЙЕХОВА СЕ РАДВА

4. Защо Йехова се радва, когато го възхваляваме? Дай пример. (Виж също илюстрацията.)

4 Когато възхваляваме името на небесния си Баща, ние го радваме. (Пс. 119:108) Означава ли това обаче, че Всемогъщият Бог е като несъвършените хора, които жадуват за похвала, защото са неуверени в себе си? Не. Помисли за един пример. Едно малко момиче с любов се хвърля на врата на баща си и му казва: „Ти си най-добрият татко на света!“ Бащата се радва и дори е трогнат от спонтанната ѝ реакция. Защо? Означава ли това, че е неуверен в себе си и жадува за похвалата на детето си или дори зависи от нея? Съвсем не. Несъмнено той е силен човек, който се радва да вижда как дъщеря му проявява любов и признателност. Той знае, че тези качества ще ѝ носят щастие, когато порасне. По подобен начин най-великият Баща Йехова се радва, когато го възхваляваме.

Точно както един баща се радва, когато детето му изразява любов и признателност, така и Йехова се радва, когато възхваляваме името му (Виж 4 абзац)


5. Каква лъжа можем да разобличим, като възхваляваме Божието име?

5 Когато възхваляваме небесния си Баща, разобличаваме една лъжа, която ни засяга лично. Сатана твърди, че никой няма лоялно да защити Божието име, ако е подложен на изпитание. Според него всички ние ще се обърнем срещу Бога, ако това е в наша полза. (Йов 1:9-11; 2:4) Но верният Йов доказал, че това е лъжа. А ние? Всеки от нас има възможност да се застъпи за името на нашия Баща и да го радва, като му служи лоялно. (Пр. 27:11) Това е истинска чест за нас!

6. Как можем да подражаваме на цар Давид и на левитите? (Неемия 9:5)

6 Любовта към Бога подбужда лоялните му служители да възхваляват името му с цяло сърце. Цар Давид писал: „Благославяй Йехова, душо моя! Нека всичко в мене благославя неговото свято име!“ (Пс. 103:1) Давид разбирал, че да възхвалява името на Йехова, означава да възхвалява самия Йехова. Неговото име ни напомня за репутацията му — за всичките му хубави качества и прекрасни дела. Давид смятал името на Йехова за свято и искал да го възхвалява. Той искал да го прави с „всичко в себе си“, тоест всеотдайно. Подобно на това левитите били начело в отдаването на възхвала на Йехова. Те смирено признали, че думите им никога не могат напълно да изразят възхвалата, която Божието свято име заслужава. (Прочети Неемия 9:5.) Без съмнение тази смирена и искрена възхвала донесла много радост на Йехова.

7. Как можем да възхваляваме Йехова в службата и в ежедневието си?

7 Можем да радваме Йехова, като говорим за него с топлота, любов и признателност. Когато сме на служба, нашата основна цел е да помогнем на хората да гледат на небесния ни Баща като нас и да се приближат до него. (Як. 4:8) Радваме се да им показваме как Библията описва Йехова, като разкрива неговата любов, справедливост, мъдрост, сила и другите му привлекателни качества. Възхваляваме го и като се стараем да му подражаваме. (Еф. 5:1) Това ни прави различни от хората в този покварен свят. Те може да го забележат и да се питат защо. (Мат. 5:14-16) Докато вършим ежедневните си дейности, може да имаме възможности да им обясним. Така искрените хора ще бъдат привлечени към Бога. Като го възхваляваме по тези начини, можем да сме сигурни, че Йехова много се радва. (1 Тим. 2:3, 4)

ИСУС СЕ РАДВА

8. Кой е най-добрият пример в отдаването на възхвала на името на Йехова и защо?

8 От всички разумни създания на небето и земята никой не познава Бащата по-добре от Сина. (Мат. 11:27) Понеже обича Йехова, Исус възхвалява името му и е най-добрият пример в това. (Йоан 14:31) В молитва към Баща си вечерта преди да умре, Исус обобщил земната си служба с думите: „Аз им известих твоето име.“ (Йоан 17:26) Какво имал предвид?

9. Как с помощта на една притча Исус показал по най-добрия начин какъв е Баща му?

9 Исус не просто казвал на хората, че Божието име е Йехова. Юдеите по негово време вече го знаели. Той по-скоро изявил личността зад това име. (Йоан 1:17, 18) Например в Еврейските писания се казва, че Бог е милостив и състрадателен. (Из. 34:5-7) Но Исус изяснил тази истина по най-добрия начин, като разказал притчата за блудния син и неговия баща. Когато четем как бащата видял сина си отдалече, как се затичал към него, как го прегърнал и от цяло сърце му простил, когато той се разкаял, още по-ясно виждаме колко милостив и състрадателен е Йехова. (Лука 15:11-32) Исус разкрил какъв в действителност е Баща му.

10. а) Откъде знаем, че Исус използвал личното име на Баща си и искал и другите да го правят? (Марко 5:19) (Виж също илюстрацията.) б) Какво очаква Исус от нас днес?

10 Искал ли Исус хората също да използват личното име на Баща му? Определено. Някои лицемерни религиозни водачи по онова време може да са твърдели, че Божието име е твърде свято, за да се произнася. Исус обаче не позволявал на такива противоречащи на Писанието традиции да му пречат да възхвалява името на Баща си. Например при един случай той излекувал обсебен от демони мъж в геразинската област. Когато научили за това, хората се изплашили и го помолили да си тръгне от тяхната област. (Мар. 5:16, 17) Но все пак Исус искал името на Йехова да бъде изявено там. Затова казал на човека, когото бил излекувал, да разкаже не какво той бил направил, а какво Йехова бил направил. (Прочети Марко 5:19.) a Той иска същото и днес — да известяваме името на Баща му по целия свят! (Мат. 24:14; 28:19, 20) Като го правим, радваме нашия Цар Исус.

Исус казал на мъжа, който доскоро бил обсебен от демони, да разкаже на другите как Йехова му е помогнал (Виж 10 абзац)


11. За какво Исус учел последователите си да се молят и защо това е важно? (Езекиил 36:23)

11 Исус знаел, че намерението на Йехова е да освети името си и да го изчисти от нанесения укор. Затова той казал на последователите си да се молят: „Татко наш, който си на небесата, нека се свети твоето име.“ (Мат. 6:9) Исус разбирал, че това е най-важният въпрос, пред който е изправено цялото творение. (Прочети Езекиил 36:23.) Никое разумно създание във Вселената не е направило повече за освещаването на Божието име от Исус. Въпреки това за какво бил арестуван той? За богохулство! Исус несъмнено смятал, че хуленето на името на Баща му е най-отвратителният грях. Той бил силно притеснен, че може да бъде признат за виновен за такова престъпление. Може би това била главната причина да изпитва „силно страдание“ в часовете, преди да бъде арестуван. (Лука 22:41-44)

12. Как Исус осветил името на Баща си по най-добрия начин?

12 За да освети името на Баща си, Исус издържал всички мъчения, обиди и клевети, които се сипели върху него. Той знаел, че бил послушен на Баща си във всичко и че няма от какво да се срамува. (Евр. 12:2) Но знаел също, че в тези трудни часове Сатана го атакува директно. (Лука 22:2-4; 23:33, 34) Той се надявал да пречупи лоялността на Исус. Но се провалил! Божият син окончателно доказал, че Сатана е жесток лъжец и че Йехова има служители, които му остават верни дори при най-тежките изпитания.

13. Как можеш да радваш своя Цар?

13 Искаш ли да радваш своя Цар Исус? Продължавай да възхваляваш името на Йехова, като помагаш на другите да разберат какъв в действителност е той. Така следваш стъпките на Исус. (1 Пет. 2:21) Подобно на него радваш сърцето на Йехова и доказваш, че неговият противник Сатана е нищожен лъжец!

ПОМАГАМЕ ДА СЕ СПАСИ ЖИВОТЪТ НА ХОРАТА

14-15. Какви прекрасни резултати може да има, когато учим хората за Йехова?

14 Когато възхваляваме името на Йехова, ние помагаме да се спаси животът на хората. Как? Сатана заслепява умовете на невярващите. (2 Кор. 4:4) Затова те вярват на различни лъжи, като например, че Бог не съществува, че е далечен и не се интересува от човечеството и че е жесток и измъчва грешниците вечно. Чрез тези лъжи Сатана крие и петни името на Йехова и репутацията му, така че хората да нямат желание да се приближат до него. Но с дейността си ние осуетяваме намерението му — казваме на хората истината за нашия Баща и възхваляваме святото му име. С какъв резултат?

15 Истините от Божието Слово имат огромна сила. Като учим хората за Йехова и какъв е той в действителност, става нещо прекрасно — покривалото на сатанинските лъжи постепенно бива свалено и хората започват да гледат на скъпия ни небесен Баща като нас. Безграничната му сила ги изпълва със страхопочитание. (Иса. 40:26) Съвършената му справедливост им вдъхва спокойствие и увереност. (Втор. 32:4) Научават много от превъзходната му мъдрост. (Иса. 55:9; Рим. 11:33) И се чувстват утешени, като виждат, че той е олицетворение на любовта. (1 Йоан 4:8) Като се приближават до Йехова, надеждата им да живеят вечно като негови деца става сигурна. Само каква прекрасна привилегия имаме да помагаме на хората да се приближат до своя небесен Баща! По този начин ставаме „сътрудници на Бога“. (1 Кор. 3:5, 9)

16. Как реагират някои, когато научат Божието име? Дай примери.

16 В началото може просто да споделяме с другите, че Божието име е Йехова. Това само по себе си може да окаже огромно въздействие върху искрените хора. Например една млада жена на име Алия b израснала в нехристиянско семейство, но не била удовлетворена от религията си и не чувствала Бога близък. Това се променило, след като започнала да изучава със Свидетелите на Йехова и започнала да гледа на Бога като на свой приятел. Повратен момент в живота ѝ бил, когато научила името на Йехова. Тя била учудена, че то е премахнато от много преводи на Библията и е заменено с титли като Господ. Алия възкликнала: „Най-добрият ми приятел си има име!“ Какъв бил резултатът? Тя казва, че сега изпитва голям вътрешен мир и за нея е чест да знае Божието име. Един музикант на име Стив израснал в консервативно еврейско семейство. Той не искал да е част от никоя религия заради лицемерието, което виждал във всички тях. След като майка му починала обаче, се съгласил да присъства на библейското изучаване на един свой приятел. Стив бил дълбоко развълнуван, когато научил, че Бог има име. Той казва: „Никога не бях чувал името на Йехова. Тогава осъзнах, че Бог е реална личност, и разбрах, че съм намерил истински приятел.“

17. Защо си решен да продължаваш да възхваляваш името на Йехова? (Виж също илюстрацията.)

17 Когато проповядваш и поучаваш, казваш ли на хората Божието свято име Йехова? Помагаш ли им да разберат какъв в действителност е нашият Бог? Ако да, ти възхваляваш Божието име. Продължавай да го правиш, като помагаш на другите да видят личността зад това име. По този начин ще спасиш живота им. Освен това ще следваш ръководството на своя Цар Христос Исус. И най-вече ще радваш любещия си небесен Баща Йехова. Надяваме се, че ще го възхваляваш „до безпределни времена, завинаги“! (Пс. 145:2)

Възхваляваме името на Йехова, като го казваме на хората и им показваме какъв Бог е той (Виж 17 абзац)

КАК КАТО ВЪЗХВАЛЯВАМЕ БОЖИЕТО ИМЕ. . .

  • радваме Йехова?

  • радваме Христос Исус?

  • помагаме да се спаси животът на хората?

ПЕСЕН 2 Йехова е твоето име

a Има убедителни доказателства, че в този цитат на думите на Исус в текста на оригинала Марко използвал Божието име. Затова в „Превод на новия свят на Свещеното писание“ то е възстановено.

b Някои имена са променени.